Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in de verschillende cao’s

Laatste update 16 mei 2024 Leestijd: 3 min

01 Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

De Regeling Vervroegd Uittreden houdt in dat medewerkers binnen de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, maximaal drie jaar voor hun geldende AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken door gebruik te maken van de RVU-regeling. De medewerker krijgt dan maximaal drie jaar lang, tot aan de aanvangsdatum van de AOW, een maandelijkse RVU-uitkering. Een medewerker die gebruikmaakt van de RVU-regeling moet stoppen met werken en mag geen andere (betaalde) werkzaamheden verrichten.

Wie mag deelnemen aan de RVU-regeling?

Niet iedere medewerker kan gebruikmaken van de RVU-regeling. Er dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden:
  • De medewerker dient de afgelopen vijf jaar onafgebroken werkzaam te zijn bij een bedrijf dat onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf valt. 
  • De medewerker gaat vrijwillig uit dienst en heeft op de uittredingsdatum een leeftijd bereikt die maximaal 36 maanden en minimaal 6 maanden voor de dan geldende AOW-gerechtigde leeftijd ligt. 

Hoogte van de RVU-uitkering

De hoogte van de RVU-uitkering wordt ieder jaar wettelijk bijgesteld aan de hand van de door de overheid vast te stellen RVU-drempelvrijstelling. Voor 2024 is de hoogte van de RVU-uitkering vastgesteld op een bruto maandbedrag van € 2.182. Voor een medewerker die in deeltijd werkt, geldt dit bedrag naar rato van het aantal gewerkte uren.

Aanmelden

Aanmelden voor de RVU-uitkering kan sinds 1 mei 2021. En er kan tot uiterlijk december 2025 gestart worden. De werknemer in kwestie moet zich maximaal zes maanden en minimaal drie maanden voor de datum waarop hij wil stoppen met werken, opgeven voor de RVU.
 
Aanmelden kan via een online ingevuld aanmeldformulier (deze kan ook handmatig worden ingevuld en per post worden toegestuurd). Daarbij dienen ook bewijsstukken meegestuurd te worden.

Meer informatie

Meer informatie over de RVU-uitkering staat op: www.mvtrvu.nl. Daarnaast kan er contact worden opgenomen met de stichting RVU voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.
 
Het reglement kan hier worden gedownload.
 
Staat uw vraag over de RVU-regeling er niet tussen of wilt u meer informatie over de regeling? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring