Personeelszaken rijscholen

Laatste update 19 december 2019 Leestijd: 5 min

03 Sociale en sectorpremies 2020

Met welke sociale premies moet u als werkgever rekening houden in 2020? BOVAG heeft het voor u op een rij gezet.

Sociale premies 2020

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de volgende premies (in procenten, jonger dan AOW-leeftijd) voor 2019 definitief vastgesteld: 
 
Verzekering Werkgever Werknemer Premiegrenzen
AOW 0%  17,90%  € 34.712
ANW 0%  0,10%  € 34.712
WLZ 0% 9,65% € 34.712
WAO-WIA basis (Aof) 7,27%  0%  € 57.232
ZVW 6,7%  0%  € 57.232
Awf-laag 2,94%  0%  € 57.232
Awf-hoog 7,94%  0%  € 57.232
 

Toelichting

  • De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. Deze wordt ook in 2020 geheven in de Aof-premie. De Aof-premie is 6,77%. In het schema wordt het percentage weergegeven inclusief uniforme opslag kinderopvang: 7,27%.

Rekenpremie Werkhervattingskas 

Per 1 januari 2020 worden diverse wijzigingen doorgevoerd rond de opbouw van premies voor de Werkhervattingskas (Whk). De twee belangrijkste zijn: een aanpassing van de berekening van de sectorale premies en het afschaffen van het rekenpercentage.  

De sectorale premies werden tot en met het premiejaar 2019 berekend door per sector de verwachte lasten van alle werkgevers in de sector en de verwachte premieplichtige loonsom van deze werkgevers op elkaar te delen. Gezien hun omvang zijn in de meeste sectoren de grote werkgevers bepalend voor de hoogte van de sectorale premie. Zij betalen echter deze sectorale premie niet, maar in plaats hiervan een individueel gedifferentieerde premie. Per 2020 wordt daarom de berekeningswijze voor de sectorale premies gewijzigd. Alleen de verwachte lasten en premieplichtige loonsom van werkgevers die een sectorale premie betalen, worden nog betrokken in de berekening. 

Het rekenpercentage komt tevens te vervallen. Daar waar het rekenpercentage gebruikt werd in de individuele premievaststelling zal voortaan het gemiddelde percentage gebruikt worden. Dit zorgt voor hoger minimum- en maximumpremies en voor overwegend lagere premies tussen deze premiegrenzen als gevolg van een lagere correctiefactor.  
 
Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 337.000):  premie op sectorniveau.
Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 337.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.370.000):  gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.370.000):  premie op individueel niveau.
 
Premiecomponent WGA   
Gemiddeld percentage 0,76%                  
Maximumpremie (grote werkgever) 3,04%
Minimumpremie (grote werkgever)  0,19%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage  0,48%                             
Correctiefactor werkgeversrisico  1,18%
 
Premiecomponent ZW  
Gemiddeld percentage 0,52%                             
Maximumpremie (grote werkgever) 2,08%
Minimumpremie (grote werkgever)  0,13%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage  0,32%
Correctiefactor werkgeversrisico  1,21%

De sectorpremies Whk (kleine werkgevers) zijn voor 2020 als volgt vastgesteld:
 
Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken) WGA-totaal: 0,76%
ZW-flex: 0,34%
Sector 17 (Detailhandel en ambachten)  WGA-totaal: 0,83%
ZW-flex: 0,48%
Sector 45 (Zakenlijke dienstverlening III)  WGA-totaal: 0,89%
ZW-flex: 0,54%
 
  • Het is mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaal premie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.
  • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.
  • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan. 
  • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flex risico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring