Wijzigingen personeelszaken 2021 (motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven)

Laatste update 18 januari 2021 Leestijd: 7 min

06 Verlofdagen en feestdagen 2021 (cao MvT)

Feestdagen betekenen niet altijd direct vrije dagen en niet alle cao’s hanteren dezelfde feestdagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf op een rij voor 2021.

Feestdagen 2021

Op grond van de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven (MvT) gelden voor werknemers in 2021 de volgende feestdagen:
Feestdag Datum Dag van de week
Nieuwjaarsdag 1 januari 2021  Vrijdag
Tweede Paasdag  5 april 2021  Maandag
Koningsdag 27 april 2021 Dinsdag
Hemelvaartsdag 13 mei 2021  Donderdag
Tweede Pinksterdag  24 mei 2021  Maandag
Eerste Kerstdag  25 december 2021 Zaterdag
Tweede Kerstdag 26 december 2021 Zondag

Bevrijdingsdag, 5 mei, is geen feestdag volgens de cao MvT. Ook Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, is geen feestdag.

Toeslagen

Op feestdagen hebben werknemers recht op een vrije dag. Wordt er toch gewerkt? Dan moet een toeslag van 85% betaald worden. U kunt er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de werknemer in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven.

Let op: de feestdagenregeling uit de cao MvT geldt niet voor verkopers. Verkopers hebben dus geen recht op een vrije dag of toeslag en kunnen op deze dagen gewoon ingeroosterd worden.

Collectieve verlofdagen  

Jaarlijks kunt u na overleg met de OR, personeelsvertegenwoordiging of de werknemersdelegatie drie collectieve verlofdagen vaststellen waarop alle medewerkers vrij zijn. Waar u verder rekening mee moet houden leest u in dit bericht.

Op welke bijzondere verlofdagen heeft mijn medewerker recht volgens de cao?

Inzetbaarheidsuren

Op grond van de cao hebben werknemers van 50 jaar en ouder recht op toekenning van inzetbaarheidsuren: 
 
Leeftijd Aantal inzetbaarheidsuren
Leeftijd 50 jaar of ouder 12 inzetbaarheidsuren (in de regel anderhalve dag)
Leeftijd 55 jaar of ouder 16 inzetbaarheidsuren (in de regel twee dagen)
Leeftijd 57,5 jaar 28 inzetbaarheidsuren (in de regel drie en een halve dag)
Leeftijd 58 jaar of ouder 40 inzetbaarheidsuren (in de regel vijf dagen)
Leeftijd 60 jaar 48 inzetbaarheidsuren (in de regel zes dagen)
Leeftijd 61 jaar en ouder 52 inzetbaarheidsuren (in de regel zes en een halve dag)

De inzetbaarheidsuren uit bovenstaande tabel worden jaarlijks op twee peildata toegekend, namelijk op 30 juni en 31 december. Op ieder van deze peildata ontvangt de werknemer het aantal inzetbaarheidsuren dat hoort bij zijn leeftijd op dat moment. Voorwaarde is dat de werknemer tenminste zes maanden onafgebroken in dienst is.

Werknemer die op 1 juli 2012 61 jaar of ouder was

Voor medewerkers die op 1 juli 2012 61 jaar of ouder waren en tenminste zes maanden onafgebroken in dienst, gelden afwijkende regels. Deze vindt u in artikel 72 lid 2 cao MvT. 

Neemt een medewerker deel aan het generatiepact? Dan geldt de tabel van artikel 72 lid 3 cao MvT in plaats van bovengenoemde tabel.
 
Leeftijd Aantal inzetbaarheidsdag
Leeftijd 61 jaar 52 inzetbaarheidsuren (in de regel zes en een halve dag)
Leeftijd 62 jaar 56 inzetbaarheidsuren (in de regel zeven dagen)
Leeftijd 63 jaar 60 inzetbaarheidsuren (in de regel zeven en een halve dag)
Leeftijd 64 jaar 64 inzetbaarheidsuren (in de regel acht dagen)

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring