Wijzigingen personeelszaken 2021 (motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven)

Laatste update 09 juni 2021 Leestijd: 9 min

02 Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Per 1 mei 2021 is de collectieve Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) zwaar werk formeel van kracht geworden. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven die vallen onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in het kort

Als uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord kunnen medewerkers in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche maximaal 3 jaar voor hun AOW-datum een beroep doen op de collectieve RVU-regeling en zo eerder stoppen met werken. De medewerker krijgt maximaal 3 jaar lang, tot aan de AOW-datum, een maandelijkse RVU-uitkering (ter hoogte van de AOW-uitkering). De medewerker moet hiervoor stoppen met werken en geen nieuw werk meer beginnen. Cao-partijen streven ernaar de eerste RVU-uitkeringen vanaf 1 augustus 2021 te kunnen doen (de exacte datum volgt zo snel mogelijk).

Deelnemen aan de RVU?

Aan de RVU kunnen de volgende medewerkers deelnemen:
  • Medewerkers die de afgelopen vijf jaar onafgebroken onder de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf vielen in een toepasselijke functie (bijlage 16 arbeidsvoorwaarden cao); en
  • die de leeftijd van maximaal 3 jaar en minimaal 6 maanden vóór de AOW-datum hebben.
In de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is een lijst opgenomen met beroepen die gebruik kunnen maken van de RVU-regeling.

Hoogte van de RVU-uitkering

De RVU-uitkering is in 2021 bruto € 1.847 per maand. Dit is inclusief vakantiebijslag. Deze uitkering is gebaseerd op de netto AOW-uitkering. Werkt een medewerker minder dan 38 uur per week, dan krijgt deze een uitkering naar rato van het deeltijdpercentage.

De hoogte van de RVU-uitkering wordt ieder jaar wettelijk bijgesteld aan de hand van de wijzigingen in de hoogte van de AOW-uitkering. Hoe hoog de netto-uitkering is in een individueel geval kan verschillen. Cao-partijen adviseren daarom om vooraf advies in te winnen van een financieel adviseur.

Aanmelden voor een RVU-uitkering 

Vanaf 1 mei 2021 is aanmelden voor een RVU-uitkering mogelijk via de website www.mvtrvu.nl.

Veelgestelde vragen

Kan ik als werkgever mijn medewerker aanmelden voor deelname aan de RVU-regeling?
Hoe ver van tevoren moet een medewerker zich aanmelden voor een RVU-uitkering?
Kan een medewerker nu al de arbeidsovereenkomst opzeggen en zich later aanmelden voor de RVU-regeling wanneer dat mogelijk is?
Tot wanneer kan een medewerker zich aanmelden voor de RVU? 
Kan een medewerker deelnemen aan de RVU als hij/zij minder dan 38 uur per week werkt?
Kan een medewerker aanspraak maken op de RVU als hij/zij deelneemt aan het Generatiepact?
Moet een medewerker volledig stoppen met werken als hij/zij aan de RVU wil deelnemen?
Kan een medewerker deelnemen aan de RVU als deze arbeidsongeschikt is? 
Hoe lang duurt het voordat de medewerker weet of de aanmelding goedgekeurd wordt?
Wanneer ontvangt de medewerker de eerste RVU-uitkering?
Wanneer moet de medewerker zijn/haar baan opzeggen?
Wanneer wordt de werkgever geïnformeerd? 
Hoe wordt deze regeling betaald?
Hoe wordt de maandelijkse RVU uitkering aan de medewerker betaald?
Is er een maximaal aantal deelnemers die gebruik kunnen maken van de RVU?
Is er instemming van de werkgever vereist?
Hoe gaat de aanmelding voor de RVU als een aanvullende ontslagvergoeding wordt afgesproken door werkgever en medewerker bovenop de uitkering vanuit de stichting RVU?
Kan de RVU-deelnemer zijn uitkering aanvullen met een vervroegde ouderdomspensioenuitkering?
Bouwt een medewerker nog pensioen op tijdens deelname aan de RVU?
Kan de RVU-uitkering gecombineerd worden met een WW-uitkering?
Is er bij deelname aan de RVU recht op vakantiebijslag?
Wanneer stopt de RVU-uitkering?
Wat gebeurt er als de medewerker die een RVU-uitkering ontvangt toch weer gaat werken?
Waar kunnen werkgever en medewerker terecht met vragen over de RVU Regeling?

Meer informatie?

Staat uw vraag over de collectieve RVU-regeling er niet tussen of wilt u graag meer informatie over de regeling? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl
 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring