Wijzigingen personeelszaken 2020 (motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven)

Laatste update 08 januari 2020 Leestijd: 4 min

03 Arbeidsvoorwaarden en wetgeving 2020 (cao MvT)

Als werkgever heeft u te maken met arbeidsvoorwaarden en wetgeving. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft in 2020.

Cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf

De cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) heeft een looptijd van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2020. 

In de cao MvT is afgesproken dat per 1 februari 2020 het voor de werknemer geldende salaris wordt verhoogd met 83 euro per maand. De salaristabel vindt u in het cao-boekje. Deze kunt u hier downloaden. De meest gestelde vragen over deze loonsverhoging vindt u hier

De verhoging geldt voor een fulltime werknemer die een werkweek heeft van gemiddeld 38 uren. Voor parttimers geldt de verhoging naar rato van het aantal uren dat zij gemiddeld per week werken. 

Let op: de salarisverhogingen in de cao MvT gelden ook voor verkopers en oproepkrachten. Bij verkopers wordt de verhoging berekend over minimaal het basissalaris per salarisbetalingsperiode. 

Wet Arbeidsmarkt in Balans 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat in per 1 januari 2020. Deze wet brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. U leest hier meer over de verschillende aspecten van de WAB. 

AOW-leeftijd

De stijging van de AOW-leeftijd gaat langzamer dan eerder het voorstel was. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd die op 1 januari 2020 van kracht wordt. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden. Dit geldt ook voor 2021. In de jaren daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024. 

U leest hier meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

U leest hier meer over de minimumlonen per 1 januari 2020.

Maximale transitievergoeding in 2020

De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2020 € 83.000,- of een bruto jaarsalaris als dat hoger is.  

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Als u een werknemer in dienst heeft die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die 1.248 of minder verloonde uren per jaar maakt, dan kunt u een financiĆ«le tegemoetkoming krijgen. Via de Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u eenvoudig vast of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. Via de calculator van de Rijksoverheid berekent u vervolgens de hoogte van deze financiĆ«le tegemoetkoming. U hoeft het LIV niet zelf aan te vragen. Het UWV berekent op basis van uw loonaangiften voor welke werknemers u recht heeft op het LIV.

De hoogte van het LIV kan oplopen tot maximaal € 1.000 per medewerker per jaar. In 2019 was dit nog € 2.000. 

Jeugd-LIV

In 2020 kunt u ook een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit wordt het jeugd-LIV genoemd. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers vanwege de verhoging van het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Als u recht heeft op het jeugd-LIV dan ontvangt u deze tegemoetkoming dus in 2019. U hoeft het jeugd-LIV niet zelf aan te vragen. De voorwaarden waaronder u recht heeft op het jeugd-LIV en informatie over de hoogte van de tegemoetkoming vindt u op de website van het UWV.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring