Wijzigingen personeelszaken 2021 (tankstations en autowasbedrijven)

Laatste update 18 januari 2021 Leestijd: 4 min

05 Verlofdagen en feestdagen 2021 (cao Tank en Was)

Feestdagen betekenen niet altijd direct vrije dagen en niet alle cao’s hanteren dezelfde feestdagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao voor Tankstations en Wasbedrijven op een rij voor 2021.

Feestdagen 2021

Op grond van de cao T&W gelden voor werknemers in 2021 de volgende feestdagen:
Feestdag Datum Dag van de week
Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 Vrijdag
Eerste Paasdag 4 april 2021 Zondag
Tweede Paasdag  5 april 2021  Maandag
Koningsdag 27 april 2021  Dinsdag
Hemelvaartsdag 13 mei 2021  Donderdag
Eerste Pinksterdag  23 mei 2021  Zondag
Tweede Pinksterdag  24 mei 2021 Maandag
Eerste Kerstdag  25 december 2021 Zaterdag
Tweede Kerstdag 26 december 2021 Zondag

5 mei, Bevrijdingsdag, is volgens de cao alleen een feestdag in de lustrumjaren, dus eens in de vijf jaar. In 2021 is het geen feestdag en hoeft er ook geen toeslag betaald te worden als de medewerker toch werkt. 

Toeslagen 

Onder de cao Tank en Was geven feestdagen geen recht op een vrije dag. Als een medewerker op een feestdag werkt dan heeft hij recht op een toeslag van 50% over de gewerkte uren. 

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeroosterde feestdagen over het hele jaar naar redelijkheid tussen de medewerkers wordt verdeeld. Een medewerker die is ingeroosterd op een feestdag, maar toch vrij wil zijn, moet in overleg met de werkgever gewoon een vrije dag opnemen. 

Ruilen feestdagen 

In overleg tussen de werkgever en werknemer is het mogelijk om op grond van de geloofsovertuiging van de medewerker een aantal feestdag zoals hiervoor genoemd om te ruilen met niet-christelijke feestdagen en gedenkdagen. 

Collectieve verlofdagen

Voor 1 januari heeft de werkgever de mogelijkheid om vast te stellen wanneer een aaneengesloten vakantie collectief wordt gehouden. Hiervoor is wel overleg met het medezeggenschapsorgaan of de werknemersdelegatie vereist.

De aaneengesloten vakantie valt tussen 30 april en 1 oktober en duurt 14 of meer kalenderdagen, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.  

Extra vakantierechten op basis van leeftijd

Op basis van de cao hebben werknemers van 60 jaar of ouder recht op extra bovenwettelijke vakantie-uren. Werknemers hebben de keuze om deze extra vakantie-uren te behouden of om daarvoor een compensatie te ontvangen. Het betreft bij een fulltime dienstverband: 

 
  Extra uren Dagen
38-urige werkweek 30,4 uur 4 dagen
40-urige werkweek 32 uren 4 dagen

Neemt een medewerker deel aan het generatiepact? Dan bouwt de medewerker geen extra vakantierechten op basis van leeftijd op.

Extra vakantierechten op basis van dienstjaren

Volgens de cao Tank en Was hebben werknemers met een langer dienstverband recht op extra bovenwettelijke vakantie-uren. Onderstaande vakantiedagen zijn niet cumulatief. In totaal heeft een werknemer bij een dienstverband van dertig jaar of meer dus recht op zes extra vakantiedagen. Het betreft bij een fulltime dienstverband:
 
Aantal dienstjaren Totaal aantal extra uren
vakantie bij een 38-urige
werkweek
Totaal aantal extra uren
vakantie bij een 40-urige
werkweek
10 dienstjaren 7,6 uur (1 dag) 8 uur (1 dag)
20 dienstjaren 22,8 uur (3 dagen) 24 uur (3 dagen)
30 dienstjaren 45,6 uur (6 dagen) 48 uur (6 dagen)

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring