Wijzigingen personeelszaken 2020 (tankstations en autowasbedrijven)

Laatste update 18 december 2019 Leestijd: 3 min

04 Verlofdagen en feestdagen 2020 (cao Tank en Was)

Overzicht van verlofdagen en feestdagen voor medewerkers op grond van de cao Tankstations en Wasbedrijven.

In onderstaand schema vindt u de feestdagen in 2020:
 
Feestdag Datum Dag van de week
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019  Woensdag 
Eerste Paasdag 12 april 2019 Zondag
Tweede Paasdag  13 april 2019  Maandag
Koningsdag 27 april 2019  Maandag
Nationale Bevrijdingsdag 5 mei 2019 Dinsdag
Hemelvaartsdag 21 mei 2019  Donderdag
Eerste Pinksterdag  31 mei 2019  Zondag
Tweede Pinksterdag  1 juni 2019  Maandag
Eerste Kerstdag  25 december 2019 Vrijdag
Tweede Kerstdag 26 december 2019 Zaterdag

Toeslagen

Onder de cao Tank en Was geven feestdagen geen recht op een vrije dag. Werknemers die op een feestdag werken hebben wel recht op een toeslag van 50%.

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeroosterde feestdagen over het hele jaar naar redelijkheid tussen de werknemers wordt verdeeld. Een werknemer die is ingeroosterd op een feestdag, maar toch vrij wil zijn, moet in overleg met de werkgever gewoon een vrije dag opnemen.

Collectieve verlofdagen

Vóór 1 januari heeft u de mogelijkheid om vast te stellen wanneer een aaneengesloten vakantie collectief wordt gehouden. Hiervoor is wel overleg met het medezeggenschapsorgaan of de werknemersdelegatie vereist. 

De aaneengesloten vakantie valt tussen 30 april en 1 oktober en duurt 14 of meer kalenderdagen, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.   

Extra vakantierechten op basis van leeftijd

Op basis van de cao hebben werknemers van 60 jaar of ouder recht op extra bovenwettelijke vakantie-uren. Werknemers hebben de keuze om deze extra vakantie-uren te behouden of om daarvoor een compensatie te ontvangen. Het betreft bij een fulltime dienstverband: 
 
  Extra uren Dagen
38-urige werkweek 30,4 uur 4 dagen
40-urige werkweek 32 uren 4 dagen

Extra vakantierechten op basis van dienstjaren

Volgens de cao Tank en Was hebben werknemers met een langer dienstverband recht op extra bovenwettelijke vakantie-uren. Onderstaande vakantiedagen zijn niet cumulatief. In totaal heeft een werknemer bij een dienstverband van dertig jaar of meer dus recht op zes extra vakantiedagen. Het betreft bij een fulltime dienstverband:
 
Aantal dienstjaren Totaal aantal extra uren
vakantie bij een 38-urige
werkweek
Totaal aantal extra uren
vakantie bij een 40-urige
werkweek
10 dienstjaren 7,6 uur (1 dag) 8 uur (1 dag)
20 dienstjaren 22,8 uur (3 dagen) 24 uur (3 dagen)
30 dienstjaren 45,6 uur (6 dagen) 48 uur (6 dagen)

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring