Wijzigingen personeelszaken 2020 (tankstations en autowasbedrijven)

Laatste update 08 januari 2020 Leestijd: 3 min

02 Arbeidsvoorwaarden en wetgeving 2020 (cao Tank en Was)

Als werkgever heeft u te maken met arbeidsvoorwaarden en wetgeving. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft in 2020.

Cao Tank en Was

De cao voor Tankstations en Wasbedrijven loopt af op 31 december 2019. Er is vooralsnog geen nieuwe cao afgesloten.  

Wet Arbeidsmarkt in Balans 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat in per 1 januari 2020. Deze wet brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. U leest hieronder meer over de verschillende aspecten van de WAB. 

Verhoging AOW-leeftijd

De stijging van de AOW-leeftijd gaat langzamer dan eerder het voorstel was. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd die op 1 januari 2020 van kracht wordt. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden. Dit geldt ook voor 2021. In de jaren daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024. 

Lees hier voor meer informatie over de AOW-leeftijd.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

 U leest hier meer over de minimumlonen per 1 januari 2020.

Maximale transitievergoeding in 2020

De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2020 € 83.000,- of een bruto jaarsalaris als dat hoger is.  

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Als u een werknemer in dienst heeft die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die ten minste 1.248 of minder verloonde uren per jaar maakt, dan kunt u een financiƫle tegemoetkoming krijgen. Via de Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u eenvoudig vast of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. Via de calculator van de Rijksoverheid berekent u vervolgens de hoogte van deze financiƫle tegemoetkoming. U hoeft het LIV niet zelf aan te vragen. Het UWV berekent op basis van uw loonaangiften voor welke werknemers u recht heeft op het LIV.

De hoogte van het LIV kan oplopen tot maximaal € 1.000 per medewerker per jaar. In 2019 was dit nog € 2.000. 

Jeugd-LIV

In 2020 kunt u ook een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit wordt het jeugd-LIV genoemd. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers vanwege de verhoging van het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. U hoeft het jeugd-LIV niet zelf aan te vragen. De voorwaarden waaronder u recht heeft op het jeugd-LIV en informatie over de hoogte van de tegemoetkoming vindt u op de website van het UWV.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring