Wijzigingen personeelszaken 2020 (carrosseriebedrijven)

Laatste update 16 december 2019 Leestijd: 4 min

04 Verlofdagen en feestdagen 2020 (cao Carrosserie)

Overzicht van verlofdagen en feestdagen voor medewerkers op grond van de cao Carrosseriebedrijf.

Feestdagen 2020 

Op grond van de cao Carrosserie gelden voor werknemers in 2020 de volgende feestdagen:
Feestdag Datum Dag van de week
Nieuwjaarsdag 1 januari 2020 Woensdag
Tweede Paasdag  13 april 2020 Maandag
Koningsdag 27 april 2020 Maandag
Hemelvaartsdag 21 mei 2020 Donderdag
Tweede Pinksterdag  1 juni 2020 Maandag
Eerste Kerstdag  25 december 2020 Vrijdag
Tweede Kerstdag 26 december 2020 Zaterdag

Bevrijdingsdag, 5 mei, is alleen een feestdag wanneer hij door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag. In dat geval wordt de 25e vakantiedag collectief vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster zou moeten werken.

Toeslagen

Medewerkers die onder de cao voor het Carrosseriebedrijf vallen hebben op feestdagen recht op een vrije dag. Moeten zij toch op een feestdag werken? Dan geldt een vergoeding van 1,12% van het maandsalaris (1,21% van het salaris per vierwekenperiode) per uur.

U kunt er ook voor kiezen om de medewerker op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week een betaalde vrije dag te geven. In dat geval geldt een vergoeding van 0,607% van het maandsalaris (0,658% van het salaris per vierwekenperiode) per uur.

Collectieve verlofdagen

Jaarlijks kunt u na overleg met de OR, personeelsvertegenwoordiging of de werknemersdelegatie maximaal drie collectieve verlofdagen vaststellen waarop alle medewerkers vrij zijn. Deze dagen worden afgeschreven van het vakantiedagensaldo van het personeel. De cao schrijft voor dat deze dagen zo snel als mogelijk moeten worden vastgesteld.

Vóór 1 januari kunt u ook een collectieve aaneengesloten vakantie vaststellen na overleg met het medezeggenschapsorgaan of de werknemersdelegatie. Deze vakantie valt tussen 30 april en 1 oktober en duurt 21 of meer kalenderdagen. Het is mogelijk dat het bedrijfsbelang zich verzet tegen een aaneengesloten vakantie van 21 of meer kalenderdagen. In dat geval duurt de vakantie ten minste 14 kalenderdagen.

Extra vakantierechten voor oudere medewerkers

Op grond van de cao hebben medewerkers van 54 jaar en ouder extra vakantierechten:

 
Leeftijd Aantal extra vakantie-uren
54 jaar of ouder 8 uren (1 dag)
57 jaar 16 uren (2 dagen)
58 jaar of ouder 32 uren (4 dagen)
60 jaar 40 uren (5 dagen)
61 jaar of ouder 48 uren (6 dagen)
65 jaar 50 uren (60 1/4 dagen)

De extra vakantierechten uit bovenstaande tabel worden jaarlijks op twee peildata toegekend, namelijk op 30 juni en 31 december. Op ieder van deze peildata ontvangt de werknemer het aantal vakantie-uren dat hoort bij zijn leeftijd op dat moment. Voorwaarde is dat de werknemer tenminste zes maanden onafgebroken in dienst is.

Werknemer die op 31 december 2016, 50 jaar of ouder was

 
Het aantal vakantie-rechten dat de werknemer van 50 jaar of ouder op de peildatum 31 december 2016 had, behoudt hij minus 4 vakantie-uren (in de regel een halve dag). Het aantal vakantie-rechten kunt u vinden in onderstaande tabel. Dit geldt, totdat hij op grond van bovenstaande tabel meer uren gaat krijgen. Vanaf dat moment geldt voor de werknemer dan bovenstaande tabel.
 
Leeftijd Aantal extra vakantie-uren
50 jaar of ouder 12 uren (1 1/2 dag)
55 jaar of ouder 16 uren (2 dagen)
57 1/2 jaar 28 uren (3 1/2 dag)
58 jaar of ouder 40 uren (5 dagen)
60 jaar 48 jaar (6 dagen)
61 jaar 52 uren
62 jaar 52 uren (6 1/2 dagen)
63 jaar 52 uren (6 1/2 dagen)
64 jaar 52 uren (6 1/2 dagen)

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring