Wijzigingen personeelszaken 2021 (carrosseriebedrijven)

Laatste update 18 januari 2021 Leestijd: 4 min

05 Verlofdagen en feestdagen 2021 (cao Carrosserie)

Feestdagen betekenen niet altijd direct vrije dagen en niet alle cao’s hanteren dezelfde feestdagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de carrosserie cao op een rij voor 2021.

Feestdagen 2021 

Op grond van de cao Carrosserie gelden voor werknemers in 2020 de volgende feestdagen:
Feestdag Datum Dag van de week
Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 Vrijdag
Tweede Paasdag  5 april 2021 Maandag
Koningsdag 27 april 2021 Dinsdag
Hemelvaartsdag 13 mei 2021 Donderdag
Tweede Pinksterdag  24 mei 2021 Maandag
Eerste Kerstdag  25 december 2020 Zaterdag
Tweede Kerstdag 26 december 2020 Zondag

Bevrijdingsdag, 5 mei, is alleen een feestdag wanneer hij door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag. In dat geval wordt de 25e vakantiedag collectief vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster zou moeten werken.

Toeslagen

Medewerkers die onder de cao voor het Carrosseriebedrijf vallen hebben op feestdagen recht op een vrije dag. Moeten zij toch op een feestdag werken? Dan geldt een vergoeding van 1,12% van het maandsalaris (1,21% van het salaris per vierwekenperiode) per uur.

U kunt er ook voor kiezen om de medewerker op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week een betaalde vrije dag te geven. In dat geval geldt een vergoeding van 0,607% van het maandsalaris (0,658% van het salaris per vierwekenperiode) per uur.

Collectieve verlofdagen

Jaarlijks kunt u na overleg met de OR, personeelsvertegenwoordiging of de werknemersdelegatie drie collectieve verlofdagen vaststellen waarop alle medewerkers vrij zijn. De cao schrijft voor dat deze dagen zo snel als mogelijk moeten worden vastgesteld. Waar u verder rekening mee moet houden leest u in dit bericht.

Vóór 1 januari kunt u ook een collectieve aaneengesloten vakantie vaststellen na overleg met het medezeggenschapsorgaan of de werknemersdelegatie. Deze vakantie valt tussen 30 april en 1 oktober en duurt 21 of meer kalenderdagen. Het is mogelijk dat het bedrijfsbelang zich verzet tegen een aaneengesloten vakantie van 21 of meer kalenderdagen. In dat geval duurt de vakantie ten minste 14 kalenderdagen.

Extra vakantierechten voor oudere medewerkers

Op grond van de cao hebben medewerkers van 54 jaar en ouder extra vakantierechten:

 
Leeftijd Aantal extra vakantie-uren
54 jaar of ouder 8 uren (1 dag)
57 jaar 16 uren (2 dagen)
58 jaar of ouder 32 uren (4 dagen)
60 jaar 40 uren (5 dagen)
61 jaar of ouder 48 uren (6 dagen)
65 jaar 50 uren (6 1/4 dagen)

De extra vakantierechten uit bovenstaande tabel worden jaarlijks op twee peildata toegekend, namelijk op 30 juni en 31 december. Op ieder van deze peildata ontvangt de werknemer het aantal vakantie-uren dat hoort bij zijn leeftijd op dat moment. Voorwaarde is dat de werknemer tenminste zes maanden onafgebroken in dienst is.

Voor medewerkers die op 31 december 2016 50 jaar of ouder waren en recht hadden op extra vakantie-uren, gelden afwijkende regels. Deze vindt u in artikel 51 lid 2 carrosserie cao. 

Neemt een medewerker deel aan het generatiepact? Dan vervalt het recht op extra vakantierechten.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring