Wijzigingen personeelszaken 2020 (carrosseriebedrijven)

Laatste update 08 januari 2020 Leestijd: 3 min

02 Arbeidsvoorwaarden en wetgeving 2020 (cao Carrosserie)

Als werkgever heeft u te maken met arbeidsvoorwaarden en wetgeving. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft in 2020.

Cao Carrosseriebedrijf

De cao voor het Carrosseriebedrijf heeft een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021. In de cao is de volgende salarisverhoging afgesproken voor 2020:
  • Per 1 juli 2020 een verhoging van 3,5% van de feitelijke lonen en de salaristabellen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat in per 1 januari 2020. Deze wet brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. U leest hieronder meer over de verschillende aspecten van de WAB.

AOW-leeftijd

De stijging van de AOW-leeftijd gaat langzamer dan eerder het voorstel was. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd die op 1 januari 2020 van kracht wordt. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden. Dit geldt ook voor 2021. In de jaren daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024.

Meer over de verhoging van de AOW-leeftijd:

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Maximale transitievergoeding in 2020

De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2020 € 83.000,- of een bruto jaarsalaris als dat hoger is.  

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Als u een werknemer in dienst heeft die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die ten minste 1.248 verloonde uren per jaar maakt, dan kunt u een financiƫle tegemoetkoming krijgen. Via de Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u eenvoudig vast of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. Via de calculator van de Rijksoverheid berekent u vervolgens de hoogte van deze financiƫle tegemoetkoming. U hoeft het LIV niet zelf aan te vragen. Het UWV berekent op basis van uw loonaangiften voor welke werknemers u recht heeft op het LIV.

De hoogte van het LIV kan oplopen tot maximaal € 1.000 per medewerker per jaar. In 2019 was dit nog € 2.000.

Jeugd-LIV

In 2020 kunt u ook een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit wordt het jeugd-LIV genoemd. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers vanwege de verhoging van het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. U hoeft het jeugd-LIV niet zelf aan te vragen. De voorwaarden waaronder u recht heeft op het jeugd-LIV en informatie over de hoogte van de tegemoetkoming vindt u op de website van het UWV.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring