Nieuwe medewerker aannemen

Laatste update 07 juli 2021 Leestijd: 28 min

02 Nieuwe medewerker aannemen cao Carrosserie

Als u een nieuwe medewerker gaat aannemen zijn er behoorlijk wat zaken die u goed moet regelen. Daarbij geven zowel de wet als de cao spelregels. En dan zijn de wensen van u en de (aanstaande) medewerker natuurlijk ook nog een belangrijk aspect. Voor leden heeft BOVAG geheel kosteloos diverse voorbeelddocumenten beschikbaar om dit allemaal goed te regelen.

Door de volgende stappen te doorlopen kunt u niets vergeten. 

Stap 1: Voor bepaalde tijd of vast in dienst?

U zult als eerste moeten bepalen of u de medewerker een tijdelijke of een vaste arbeidsovereenkomst wil geven. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt vanzelf als de afgesproken tijd is afgelopen. Waar een vast contract (of arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) gewoon doorloopt. 

In de cao kan staan dat een arbeidsovereenkomst standaard voor onbepaalde tijd is. Uiteraard kunt u wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten, maar dat moet dan duidelijk in de schriftelijke arbeidsovereenkomst staan. BOVAG adviseert om altijd met een schriftelijke arbeidsovereenkomst te werken. Dan staan de afspraken goed op papier. Wij hebben diverse voorbeelden van arbeidsovereenkomsten. Stap 2, ‘Wie neem u in dienst?’, bepaalt welk voorbeeld u kunt gebruiken. 

Ketenregeling

U kunt u een medewerker maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen 36 maanden aanbieden. Wil u de medewerker langer in dienst houden, dan moet het een vast contract worden.  

WW-premie naar type contract

Het type contract dat u met een medewerker heeft, bepaalt de hoogte van de WW-premie die u betaald. De WW-premie is een premie die de werkgever betaalt voor de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet. De premie wordt geheven over het loon van de medewerkers. 

Alleen voor medewerkers met een vast contract hoeft u de lage WW-premie te betalen. Er is sprake van een vast contract wanneer er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is afgesproken, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst. De omvang van de te verrichten arbeid moet eenduidig zijn vastgelegd. Dus voor een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd, maar met een flexibel aantal betaalt u de hoge WW-premie. 

Stap 2: Wie neemt u in dienst? Een medewerker met een vast aantal uren, een oproepkracht, een BBL-er, een AOW-er of een verkoper?


Op basis van de spelregels in de wet en de eventuele cao kunt u uw medewerkers in verschillende groepen verdelen. 
Een medewerker met een vast aantal uren
Een medewerker met flexibele uren 
BBl-er
AOW-er

Stap 3: Wat staat in het contract

In de arbeidsovereenkomst legt u de belangrijkste afspraken vast. Gebruik hiervoor onze voorbeeldovereenkomsten. Die kunt u nog uitbreiden met de volgende afspraken:
Welke afspraken kunnen werkgevers in de arbeidsovereenkomst met werknemers maken?

Stap 4: Salaris

Cao Carrosseriebedrijf
De cao  werkt met salaristabellen en daarin staat wat de medewerker minimaal moet verdienen voor een bepaalde functie.

Er is een tabel voor:
  • Jeugdigen (tot 21)
  • Vakvolwassen (21 jaar tot AOW-leeftijd
  • BBL-er (meer informatie bij aannemen BBl-er)
  • Participatiewet-medewerker  
Hieronder wordt de systematiek van de tabellen voor de jeugdigen en de vakvolwassenen uitgelegd.

Schaal
De tabel geldt voor een medewerker van gemiddeld 38 uur per jaar. Voor een parttimer gelden de bedragen naar rato.  Het gaat om een bruto bedrag.
 
De tabel loopt van schaal A/2 tot en met schaal J /11. De functie van de medewerker bepaalt in welke schaal de medewerker hoort. Voor het bepalen van de juiste functie en de daarbij behorende schaal heeft u  ook het handboek functie-indeling Metaal en Techniek nodig.  
 
Uit dat handboek blijkt bijvoorbeeld dat een Autoschadehersteller tot functiefamilie 17A: schadeherstel Carrosserie hoort. Afhankelijk van onder andere complexiteit, zelfstandigheid en het afbreukrisico moet deze medewerker dan in schaal 4, 5,6 of 7 worden ingedeeld. In het handboek ziet u de verschillen tussen die schalen.
 
Functiejaar of leeftijd
Als de schaal bekend is, bent u er bijna. Voor de jeugdigen kijkt u nog naar de leeftijd om te bepalen welk salaris in elk geval moet worden afgesproken. Voor een vakvolwassen medewerker moet u nog rekening houden met de functiejaren. Het aantal functiejaren is het aantal jaar dat een werknemer zijn functie doet in het bedrijf van de werkgever.
 
Neemt u een nieuwe medewerker aan, dan mag u deze dus indelen om 0 functiejaren. U mag er ook voor kiezen om de medewerken fictieve functie-jaren toe te kennen.

Actuele salaristabel

Kijk voor de actuele salaristabellen in hoofdstuk 5 van de cao. Er is een loontabel voor jeugdigen en vakvolwassen per maand of per 4 weken, tabellen voor BBL-ers per maand of 4 weken. En in dit hoofdstuk zijn ook de spelregels voor het salaris van een participatiewet-medewerker te vinden. De cao geeft het minimum aan. Een medewerker mag dus niet minder verdienen dan in de cao-tabel staat, meer mag wel. 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring