Formuleonderzoek Garagebedrijven (ROSA)

Laatste update 31 augustus 2022 Leestijd: 7 min

02 Samenvatting - algehele conclusie

De garagebedrijven, die lid zijn van een garageformule, beoordelen de relatie met hun formule gemiddeld met een 7,9 (zie onderstaande figuur). Hier is een stijging van 0,1 punt ten opzichte van 2020 zichtbaar (toen een 7,8). Er is geen enkele onvoldoende gescoord; alle formules scoren tussen de 6,9 en 8,9.

Er zijn in 2022 twee koplopers; Autovakmeester en CarProf zijn beiden beoordeeld met een 8,9. Hierop volgen 
maar liefst vier formules met hetzelfde algemeen waarderingscijfer (8,7): AutoFirst, Carteam, Combinatie Merkspecialist en Vakgarage. James Autoservice (8,4), Profile (8,0) en Eurorepar Car Service (7,9) hebben allemaal een waardering boven of gelijk aan het algemeen gemiddelde. Van de formules die ook in 2020 meededen, laat Autovakmeester de grootste stijging zien (+0,5 punt), gevolgd door Combinatie Merkspecialist (+0,4 punt). Vijf formules hebben een stijging van 0,3 punt, dit zijn; AutoFirst, CarProf, Carteam, Profile en Vakgarage. De grootste daling wordt vertoond door Bosch Workshop Partner (-0,4 punt), gevolgd door AutoCrew en Eurorepar Car Service (-0,2 punt). De rest van de formules hebben allemaal een stijging in het algemene waarderingscijfer ten opzichte van 2020. Bosch Workshop Partner is de laagst gewaardeerde formule (6,9) en de enige formule die onder de 7 scoort. Hierop volgen AutoCrew (7,1), Bosch Car Service (7,6) en AutoProfijt (7,8) die allemaal (net) onder het gemiddelde van alle formules zijn beoordeeld. Het gemiddelde cijfer van de stellingen* komt dit jaar uit op een 7,1 en is net als het algemeen waarderingscijfer met 0,1 punt gestegen ten opzichte van 2020 (toen een 7,0). Dit is 0,8 punt lager dan het algemeen waarderingscijfer (7,9). Het betekent dat de bedrijven niet elke stelling even zwaar mee laten wegen in hun algemene waardering of dat deze bedrijven, ondanks eventuele kritiek op specifieke onderdelen, over het algemeen toch zeer tevreden zijn over de garageformules.

*Dit cijfer is opgebouwd uit het rekenkundig gemiddelde van alle stellingen samen, waarbij de waardering van elke stelling even zwaar meeweegt

Algemeen-waarderingscijfer-per-garageformule.jpg

Waardering per stelling

Het aantal stellingen (zie hoofdstuk Vragen-/stellingenlijst op pagina 7 van de rapportage) is gelijk gebleven (40). De aspecten waar naar gevraagd is, gaan over een aantal thema’s: beleid, marketing, inkoop, techniek en algemeen. Van de 40 stellingen waarmee de deelnemers hun waardering kenbaar konden maken, scoort slechts één stelling onvoldoende (onder de 6). De overige 39 stellingen zijn allemaal met een 6,0 of hoger beoordeeld. Net als voorgaande jaren zijn de formuledeelnemers over het algemeen het meest tevreden over het behoud van zelfstandig ondernemershap (8,4), verplichtingen en eisen van de garageformule ten aanzien van hun pand, uitstraling en huisstijl (8,1), en de hiermee samenhangende beoordeling over de uitstraling van de formule-aankleding van het pand (8,0). Er wordt nog twee keer een 8,0 gescoord op verplichtingen en eisen formuledeelname en verplichtingen en eisen opleidingen. Deze laten allemaal een stabiel beeld zien ten opzichte van 2020, waar dit ook de best beoordeelde onderwerpen waren. Volgend op deze ruime voldoendes zijn verplichtingen en eisen sales en aftersales (7,9) en de leveringsprocedures m.b.t. onderdelen (7,8).Het minst tevreden zijn de formuledeelnemers over alle onderwerpen die te maken hebben met lease en de zakelijke markt. De enige onvoldoende wordt dan ook gescoord op de tarieven voor de zakelijke-/leasemarkt (net als in 2020 een 5,9). Hierop volgen activiteiten zakelijke-/leasemarkt, onderhoudssturing zakelijke-/leasemarkt en continuïteit onderhoud zakelijke-/ leasemarkt (allemaal beoordeeld met een 6,2). Hierbij dient wel vermeld te worden dat een aantal formules aangeven niet actief te zijn op dit gebied. Dus de magere cijfers kunnen zowel uitdrukking geven aan een ontevredenheid over de zakelijkeen leasemarkt, als ontevredenheid over het ontbreken hiervan. Er zijn in 2022 zeven aspecten waar 0,3 punt hoger op gescoord wordt dan in 2020. De meest opvallende onderdelen hier zijn verplichtingen en eisen sales die bijna met een goed wordt beoordeeld (7,9), de continuïteit onderhoud zakelijke-/leasemarkt die van een onvoldoende naar een 6,2 is gegaan, de tevredenheid over mobiliteitsgarantie en de accuraatheid van bestelsystemen, die het gemiddelde cijfer weer heeft rechtgetrokken na een daling van 0,3 punt in 2020. De overige stellingen, die ook met 0,3 punt zijn gestegen, zijn: internet-ondersteuning, verhouding (extra) opbrengsten en kosten, en advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering. Ook de naamsbekendheid, dat in 2020 de grootste stijging had doorgemaakt, is in 2022 gestegen met nogmaals 0,2 punt naar een 7,2. Bijna alle stellingen zijn gemiddeld hoger beoordeeld dan in 2020. Er zijn twee stellingen die zijn gedaald: tevredenheid voorgeschreven grossier(s)/aangeboden raamcontracten (-0,3 punt) en kortingsafspraken bij onderdelen (-0,1 punt).

Ondersteuning

Er zijn tijdens dit onderzoek een aantal specifieke vragen gesteld over de ondersteuning op verschillende aspecten. Deze aspecten zijn: techniek, marketing en inkoop. De formuledeelnemers beschouwen de ondersteuning op het gebied van techniek als het belangrijkste (89%), in 2020 was dit zelfs 91 procent. 57 procent vindt ondersteuning op het gebied van techniek zelfs zeer belangrijk. Gemiddeld 87 procent van de  deelnemers vindt marketing belangrijk of zeer belangrijk, waarvan 40 procent dit zeer belangrijk vindt. Dit is eveneens een lichte daling ten opzichte van 2020. De ondersteuning op het gebied van inkoop wordt het minst gezien als (zeer) belangrijk (72%) en daalt wederom fractioneel vergeleken met 2020 (toen 74%). Wat hierbij moet worden opgemerkt zijn de grote verschillen per formule. VSR en AD Garage hebben beide 100 procent op ondersteuning op het gebied van techniek, terwijl Profile hier 36 procentpunt lager op scoort (64%). Voor al deze aspecten geldt dan ook dat er duidelijke accentverschillen zijn per formule. Sommige formules positioneren zich als “full service” formules, terwijl anderen juist de weg kiezen van “instapformules” met  beperktere toetredingseisen, laagdrempeligheid en lagere kosten. Het belangrijkste is dat de bedrijven kunnen kiezen voor een formule die het best past bij hun bedrijfsvoering en opvattingen. Hier is ook een steeds bredere keuze beschikbaar.

Techniek.jpg

Marketing.jpg
Inkoop.jpg

Klik op de tabellen voor een grotere weergave.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring