Formuleonderzoek Garagebedrijven (ROSA)

Laatste update 05 november 2020 Leestijd: 6 min

02 Samenvatting - algehele conclusie

Garagebedrijven die lid zijn van een formule waarderen de relatie met hun garageformule gemiddeld met een 7,8 (zie onderstaande figuur). Op dit punt is er een lichte stijging waarneembaar ten opzichte van 2018 (7,7). Alle formules scoren tussen de ruim voldoende tot zeer goed; geen enkele krijgt een onvoldoende.

CarProf voert de lijst aan met een 8,6, gevolgd door maar liefst vijf formules die hetzelfde rapportcijfer, een 8,4, scoren (afgerond op 1 decimaal): in alfabetische volgorde AutoFirst, Autovakmeester, Carteam, Requal Erkend Reparateur en Vakgarage. Verder is positief dat nog eens vier formules een algemeen rapportcijfer van boven de acht scoren, te weten Combinatie Merkspecialist (8,3), CarXpert (8,2), JAMES (8,2) en Eurorepar (8,1). Van de formules die in 2018 ook meededen, laten Autovakmeester en AutoProfijt de grootste stijging in rapportcijfer zien (beide +0,7 punt), gevolgd door CarProf en JAMES (beide +0,6). Autoservice Totaal vertoont de grootste daling in waardering (-0,4), gevolgd door Profile Car & Tyreservice (-0,2). Hoewel allen nog ruim voldoende in waardering (meer dan een 7), zijn de laagst scorende formules dit jaar Autoservice Totaal (7,1), AutoCrew en Bosch Workshop Partner (beide 7,3). Net daar boven scoren Bosch Car Service (7,4), AutoProfijt (7,6), en Profile Car & Tyreservice (7,7) net onder het overall gemiddelde ook nette waarderingen. Dit jaar komt het gemiddelde cijfer van alle stellingen tezamen uit op een 7,0 (in 2018 6,9). Dat is 0,8 punt lager dan het algemeen rapportcijfer (7,8) dit jaar. Dit betekent dat de bedrijven niet elke stelling even zwaar laten meewegen in hun algemene oordeel of dat zij, ondanks hun kritiek op specifieke punten, over het algemeen behoorlijk tevreden zijn over hun garageformule.

Algemeen-waarderingscijfer-per-garageformule.jpg

Waardering per stelling

Ten opzichte van 2018 zijn de stellingen vrijwel ongewijzigd in het aantal onderwerpen. Slechts één stelling is weggelaten in 2020; dit betrof de stelling waar het om het aanbod van telematica ging (dongel etc.). Het aantal stellingen (zie pagina 7, Vragenlijst Rosa 2020) is daardoor uitgekomen op 40. Van de 40 onderwerpen waarover autobedrijven door middel van stellingen hun waardering kenbaar konden maken, scoren 38 onderwerpen gemiddeld een voldoende of hoger (een 6,0 of meer). Formuledeelnemers zijn, evenals twee jaar geleden, over het algemeen het meest tevreden over het behoud van het zelfstandige ondernemerschap (8,3), de verplichtingen en eisen van de garageformule ten aanzien van hun pand, uitstraling en huisstijl (8,0) en de daarmee samenhangende waardering voor de uitstraling van de formule-aankleding van het pand (7,9). Positief is ook weer dat de verplichtingen en eisen ten aanzien van opleidingen gemiddeld goed scoren (7,9) en een stabiel beeld laten zien. Met de onderdelen (leveringsprocedures een 7,8 en verplichtingen van de voorgeschreven grossiers een 7,6) en de aftersales eisen (7,7) is het gemiddeld genomen ook dik voor elkaar. Het minst tevreden zijn de formuledeelnemers over alle onderwerpen die te maken hebben met lease en de zakelijke markt. Onvoldoende scoren de tarieven voor de zakelijke-/
leasemarkt (5,7) en de continuïteit van onderhoud voor de zakelijke-/leasemarkt (5,9). Direct gevolgd door maar net een voldoende voor de onderhoudssturing van de zakelijke-/leasemarkt (6,0). Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat heel wat formules aangeven niet actief te zijn op dit gebied. Dus de magere cijfers kunnen zowel uitdrukking geven aan een ontevredenheid over het functioneren van deze zaken, als over ontevredenheid over het ontbreken hiervan. Naamsbekendheid van een formule is natuurlijk van levensbelang voor elke garageformule. Daar is in de afgelopen twee jaar over alle formules genomen dan ook de grootste vooruitgang geboekt; de tevredenheid over de naamsbekendheid nam met 0,3 punt toe. De volledigheid en actualiteit van de technische informatie en de uitstraling van de formule aankleding van het pand volgen daarop met een stijging van beide +0,1 punt. Anderzijds zijn er ook formulebreed licht verontrustende ontwikkelingen. De grootste dalingen laten de tevredenheid over de mobiliteitsgarantie zien en de accuraatheid van bestelsystemen (beide -0,3 punt). Achter een goed bestelsysteem zit vaak de ruggengraat van de toegevoegde waarde van een formule, dus dit verdient zeker aandacht bij die formules die hier de grootse achteruitgang laten zien. Tot slot wordt het overleg met de mede-deelnemers van formules lager gewaardeerd dan twee jaar gelden (-0,2). In de huidige tijden van algeheel minder fysiek contact, zal het een uitdaging blijven hierin collectief vooruitgang te boeken.

Ondersteuning

De formuledeelnemers beschouwen de ondersteuning op het gebied van Techniek als het belangrijkste (91%), een score gelijk aan het voorgaande ROSA-onderzoek. 55 procent van de deelnemers vindt dit zelfs zeer belangrijk. Ook ondersteuning op het gebied van Marketing scoort hoog waar men dit als belangrijk tot zeer belangrijk beschouwt. Gemiddeld 89 procent van de deelnemers (één procent lager dan in 2018) vindt dit belangrijk, waarvan 43 procent zeer belangrijk. Ondersteuning op het gebied van Inkoop wordt door minder formuledeelnemers als (zeer) belangrijk ervaren (74%), maar groeit wel fractioneel ten opzichte van 2018 (73%). Opgemerkt moet worden dat het beleid dat de garageformules op het gebied van inkoop voeren de grootste verschillen vertoont; Combinatie Merkspecialisten scoort hier het hoogst met 91 procent (zeer) belangrijk, terwijl dit bij de deelnemers van CarExpert relatief veel minder vaak (57%) zo wordt gevonden. Voor al deze aspecten geldt dat er duidelijk accentverschillen zijn waar formules zich op richten en hoe ver hun dienstverlening gaat. Sommige formules positioneren zich als ‘full-service’ formules, terwijl anderen juist de weg kiezen van ‘instapformules’ met beperkte toetredingseisen, laagdrempeligheid en daardoor ook lagere kosten voor de deelnemers. Belangrijk is dat de garagehouders kunnen kiezen voor de formule die het best bij hun eigen bedrijfsvoering en -opvatting past. Daarin is een steeds bredere keuze, met de mate van ondersteuning die daar bij past.

Techniek.jpg

Marketing.jpg
Inkoop.jpg

Klik op de tabellen voor een grotere weergave.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring