Formuleonderzoek Garagebedrijven (ROSA)

Laatste update 13 mei 2019 Leestijd: 6 min

02 Samenvatting - algehele conclusie

Garagebedrijven die lid zijn van een formule waarderen de relatie met hun garageformule gemiddeld met een 7,7 (zie onderstaande figuur). Dit is gelijk aan de waardering van 2015 en 0,2 punt hoger dan in 2010. Alle formules scoren tussen de ruim voldoende tot zeer goed; geen enkele krijgt een onvoldoende.

Garagebedrijven die lid zijn van een formule waarderen de relatie met hun garageformule gemiddeld met een 7,7 (zie onderstaande figuur). Dit is gelijk aan de waardering van 2015 en 0,2 punt hoger dan in 2010. Alle formules scoren tussen de ruim voldoende tot zeer goed; geen enkele krijgt een onvoldoende. Auto Excellent heeft met een 8,7 de hoogste score, gevolgd door Auto First (8,3) en Vakgarage (8,2). Van de formules die in 2015 ook meededen laten AD Autobedrijf en James de grootste stijging in rapportcijfer zien (beiden +0,3 punt), gevolgd door Auto First (+0,2). Vandezelfde groep laat Autocrew de grootste daling in waardering zien (-0,7), gevolgd door Bosch Car Service (-0,4) en Vakgarage (-0,1). Hoewel nog ruim voldoende in waardering, zijn de laagst scorende formules dit jaar AutoProfijt (6,9), Autocrew (7,0) en Bosch Car Service (7,3). Wat verder opvalt is dat bij alle garageformules het gemiddelde cijfer van alle stellingen tezamen (6,9) 0,8 punt lager ligt dan het algemene waarderingscijfer (7,7). Dit betekent dat de bedrijven niet elke stelling even zwaar laten meewegen in hun algemene oordeel of dat zij, ondanks hun kritiek op specifieke  punten, over het algemeen best tevreden zijn over hun garageformule.

Waardering per stelling

Ten opzichte van 2015 zijn de stellingen gewijzigd, met name in het aantal onderwerpen. Het aantal stellingen (pagina 7, Vragenlijst Rosa 2018)  is daardoor gestegen van 31 naar 41. De uitbreiding heeft zich vooral  toegepitst op
  1. de verplichtingen en eisen (pand/uitstraling/huisstijl, sales,  aftersales, opleidingen),
  2. ondersteuning voor de zakelijke/lease markt,
  3. de voorgeschreven grossier en bijbehorende accuraatheid  van bestelsysteem, en tot slot over
  4. het aanbod van telematica.
Van de 41 onderwerpen waarover autobedrijven middels stellingen hun waardering kenbaar konden maken, scoren 37 onderwerpen gemiddeld een voldoende of hoger (een 6,0 of meer). Formuledeelnemers zijn over het algemeen vooral tevreden over het behoud van het zelfstandige ondernemerschap (8,3), de verplichtingen en eisen van de garageformule ten aanzien van hun pand, uitstraling en huisstijl (7,9) en de leveringsprocedures met betrekking van onderdelen (7,9). Ook de verplichtingen en eisen ten aanzien van opleidingen scoort gemiddeld goed (7,9). Het minst tevreden zijn de formuledeelnemers over de ‘nieuwe’ onderwerpen opgenomen in dit ROSA, te weten het aanbod van telematica vanuit de formule (5,6), de tarieven voor de zakelijke-/leasemarkt (5,8), de onderhoudsturing (5,9) en de continuïteit van onderhoud (5,9) voor de zakelijke/leasemarkt. Wat heel bemoedigend is over het geheel van alle formules, is dat de grootste stijgingen plaatsvinden op juist de kernpunten waarom een bedrijf zich zou aansluiten bij een formule; de ondersteuning op inkoopgebied stijgt als sterkste met 0,5 punt, direct gevolgd door de leveringsprocedures ten aanzien van onderdelen (+0,4 punt) en het assortiment van marketingproducten en diensten (eveneens +0,4 punt). Opvallend is dat ten aanzien van de ondersteuning van de marketing de waardering juist iets terug loopt (-0,2 punt). De sterkste achteruitgang (-0,8 punt) is waar te nemen voor de wijze van betrokkenheid bij het beleid van de formule. In 2015 was dit juist één van sterkst gestegen punten, maar nu ligt de score (6,2) zelfs lager dan in 2010 (6,5). De minder grote tevredenheid over het beleid van de formules uit zich ook op gebied van spreiding van deelnemers/rayons (-0,3) en het toelatingsbeleid/de kwaliteitseisen (-0,2). Alleen het beleid over het aansluiten van dealers kan bogen op gemiddeld een kleine vooruitgang ten opzichte van 2015 (+0,1 punt). Verder verdienen ‘formulebreed’ aandacht de bijdrage voor kosten van de marketingactiviteiten (-0,4) en de ondersteuning voor diagnoseapparatuur (-0,3).

Ondersteuning

Evenals in voorgaande Formuleonderzoek garagebedrijven (ook bekend als het ROSA-onderzoek) vinden de formuledeelnemers de ondersteuning op het gebied van Techniek het belangrijkste (91%); 58% van de deelnemers vindt dit zelfs zeer belangrijk. Daarnaast hechten de bedrijven blijvend aan het belang van ondersteuning  op het gebied van Marketing. Gemiddeld 90% van de deelnemers vindt dit belangrijk, waarvan 44% zeer belangrijk. In 2010 vond nog 31% de marketingondersteuning zeer belangrijk. Ondersteuning op het gebied van Inkoop wordt door minder formuledeelnemers als (zeer) belangrijk ervaren (73%), maar groeit wel ten opzichte van 2015 (65%).
Opgemerkt moet worden dat het beleid dat de garageformules op het gebied van inkoop voeren het sterkst verschilt. Voor al deze aspecten geldt dat er duidelijk accentverschillen zijn waar formules zich op richten en hoe ver hun dienstverlening gaat. Daarin spelen natuurlijk ook verschillen in kwaliteitseisen en jaarlijkse deelnamekosten een rol.


Klik op de tabellen voor een grotere weergave.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring