Formuleonderzoek Garagebedrijven (ROSA)

Laatste update 31 augustus 2022 Leestijd: 3 min

04 Onderzoeksaanpak

Ten opzichte van 2020 is de stellinglijst van het ROSA 2022 onderzoek op één punt gewijzigd. Omdat niet alle formules gebruik maken van grossiers, maar hun deelnemers zelf laten bepalen wat ze waar bestellen, is de stelling tevredenheid over de voorgeschreven grossier(s) uitgebreid met aangeboden grossier-raamcontracten. Dankzij de actieve medewerking van de verschillende garageformules in Nederland, heeft BOVAG in 2022 de stellingenlijst kunnen uitsturen naar alle deelnemers van de garageformules, ongeacht of dit BOVAG-leden zijn of niet.

In totaal hebben 19 formules deelgenomen. De hoeveelheid uitgenodigde deelnemers is gestegen van 2.436 naar 2.532. De absolute respons is echter licht afgenomen van 807 naar 773 volledig ingevulde vragenlijsten. Procentueel is de respons 30,5% in 2022 ten opzichte van 33,1 procent in 2020 (zie respons tabel). Net als in 2020 is er dit jaar per formule een inventarisatie gedaan van de producten en diensten die ze wel en niet aanbieden. Dit is per onderwerp gemarkeerd bij elke formule (zie formule pagina’s) en gedaan om de waarderingen per onderwerp goed in perspectief te kunnen zien. Bij activiteiten die niet worden aangeboden, maar die wel een hoge waardering krijgen, is het aannemelijk dat het ontbreken van deze activiteit door de deelnemers als positief wordt ervaren.

BOVAG past duidelijke criteria toe voor de representativiteit van dit onderzoek. De respons per formule zit tussen de 9,1 en 68,2 procent. De respons bij 16 van de formules (inclusief de formules onder ‘Combinatie Merkspecialist’) is representatief en deze worden volledig opgenomen in de rapportage (groene markering). Bij drie van de formules leidt de respons tot indicatieve opname in de rapportage (blauwe markering). Deze zijn wel opgenomen in het rapport, maar krijgen geen algemeen waarderingscijfer.

respons-(3).jpg
*De formulenaam ‘Combinatie Merkspecialist’ is de verzameling van vier garageformules: MBSG Merkspecialist, PCA Merkspecialist, TOP Merkspecialist en Vetos Merkspecialist. In deze rapportage zal hier naar gerefereerd worden als; Combinatie Merkspecialist.
** Op basis van het door elke garageformule aangeleverde aantal deelnemers.


De formules AutoExcellent, CarXpert en TechExpert zijn wel aangeschreven voor het ROSA 2022 onderzoek, 
maar de respons van deze formules lag te laag om op te nemen in dit rapport. Formules worden alleen opgenomen als deze voldoen aan de volgende criteria:

  • Formules met een netwerk van 30 deelnemers en meer: uitkomsten representatief bij 25 of meer geldige respondenten; uitkomsten indicatief tussen de 15 en 24 respondenten; minder dan 15 respondenten betekent geen geldige uitkomsten.
  • Formules met een netwerk van minder dan 30 deelnemers; uitkomsten representatief bij een respons van 75% of meer, indicatief tussen de 50% en 75% en onder de 50% betekent geen geldige uitkomsten.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring