Formuleonderzoek Garagebedrijven (ROSA)

Laatste update 05 november 2020 Leestijd: 3 min

04 Onderzoeksaanpak

Met dit ROSA 2020 onderzoek is de lijn voortgezet uit 2018 met een andere aanpak voor wat betreft het aantal deelnemende formules en de hoeveelheid deelnemers die zijn benaderd. Dankzij weer de actieve medewerking van de verschillende garageformules die in Nederland opereren, heeft BOVAG in 2020 de vragenlijst voor het onderzoek kunnen uitsturen naar de volledige deelnemerslijsten, ongeacht of zij BOVAG-lid zijn of niet.

Dat heeft geleid tot een stijging van 15 naar 20* deelnemende formules. Het totaal aantal online uitgenodigde deelnemers steeg van 1.979 naar 2.436. De absolute respons is daarmee toegenomen van 674 naar 807 volledig ingevulde vragenlijsten. Procentueel komt de totaalrespons in 2020 uit op 33,1 procent, nagenoeg gelijk aan de respons van 2018 met toen 34,1 procent. (Zie respons tabel).

Dit jaar is er voor het eerst een nauwgezette inventarisatie geweest per formule wat betreft de producten en diensten die ze wel en niet aanbieden. Dat heeft geresulteerd in een markering per onderwerp bij elke formule (zie elke formulepagina). De waarderingen op elk onderwerp per formule kunnen op die wijze in goed perspectief beschouwd worden.

BOVAG past heldere criteria toe voor representativiteit en daarmee voor wel of niet opname in deze rapportage. De respons per formule varieert tussen de 17,1 en 80,6 procent. Negentien formules (geteld inclusief de formules onder ‘Combinatie Merkspecialist’) zijn
representatief van uitkomst en worden volledig opgenomen in deze uitgave (groen gearceerd). De formule blauw gearceerd is met hun uitkomsten indicatief. Ze zijn wél opgenomen in het rapport, maar krijgen geen algemeen waarderingscijfer.
respons-(3).jpg
*De formulenaam ‘Combinatie Merkspecialist’ is de verzameling van de vier garageformules PCA Merkspecialist, Vetos Merkspecialist, TOP Merkspecialist en MBSG Merkspecialist. Daarmee komt het totaal uit op 20 deelgenomen formules. Er wordt in deze rapportage verder gesproken van de verzamel-formulenaam ‘Combinatie Merkspecialist’.
** Op basis van het door elke garageformule aangeleverde aantal deelnemers, mei-juni 2020.


De formules AUTOEXCELLENT en Champion zijn wel aangeschreven in 2020, maar de respons was te laag om op te nemen in dit rapport.

Formules worden alleen opgenomen in de rapportage als de respons aan de volgende criteria voldoet:

  • Formules met netwerk van 30 deelnemers en meer: uitkomsten representatief bij 25 of meer geldige respondenten; uitkomsten indicatief tussen de 15-24 respondenten; minder dan 15 respondenten betekent geen geldige uitkomsten.
  • Formules met netwerk van minder dan 30 deelnemers: uitkomsten representatief bij respons 75% of meer, indicatief tussen de 50 tot 75%, en onder de 50% betekent geen geldige uitkomsten.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring