Formuleonderzoek Garagebedrijven (ROSA)

Laatste update 13 mei 2019 Leestijd: 2 min

04 Onderzoeksaanpak

Het ROSA onderzoek heeft, vergeleken met eerdere uitgaven, in 2018 een andere aanpak gekregen voor wat betreft het aantal deelnemende formules en de hoeveelheid deelnemers die zijn benaderd. In tegenstelling tot eerdere edities heeft BOVAG dankzij de actieve medewerking van de verschillende garageformules de vragenlijst voor het onderzoek kunnen uitsturen naar de volledige deelnemerslijsten, ongeacht of zij BOVAG-lid zijn of niet.

Per saldo heeft dat geleid tot een stijging van 13 naar 17 deelnemende formules. Het totaal aantal online uitgenodigde deelnemers steeg van 1.172 naar 1.979. De absolute respons is daarmee toegenomen van 397 naar 674 volledig ingevulde vragenlijsten. Procentueel stijgt de totaalrespons in 2018 naar 34,1 procent. (Zie respons tabel)

Voorts past BOVAG duidelijke criteria toe voor representativiteit en dus ook voor wel of niet opname in deze rapportage.  De respons per formule varieert tussen de 17,1 en 75,0 procent. Twaalf formules (groen gearceerd) zijn representatief van uitkomst en worden volledig opgenomen in deze uitgave. De formules blauw gearceerd zijn met hun uitkomsten indicatief. Ze zijn wel opgenomen in het rapport, maar krijgen geen algemeen waarderingscijfer. Voor de overige formules (oranje gearceerd) is de respons te laag, deze worden niet opgenomen in de uitgave.Deze formules deden in 2015 wel mee maar in 2018 niet: Lease Prof Service Center, Otopartner en Starga. (allen niet in tabel 2018 opgenomen).

Formules worden alleen opgenomen in de rapportage als de respons aan de volgende criteria voldoet:
  • Formules met netwerk van 30 deelnemers en meer: uitkomsten representatief bij 25 of meer geldige respondenten; uitkomsten indicatief tussen de 15-24 respondenten; minder dan 15 respondenten betekent geen geldige uitkomsten.
  • Formules met netwerk van minder dan 30 deelnemers: uitkomsten representatief bij respons 75% of meer, indicatief tussen de 50 tot 75%, en onder de 50% betekent geen geldige uitkomsten.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring