Energiebesparing

Laatste update 30 augustus 2023 Leestijd: 4 min

03 Energy Efficiency Directive (EED)

De Energy Efficiency Directive (EED) verplicht grote ondernemingen inzicht te geven in de energiestromen binnen hun onderneming. Het doel van deze wet is om bedrijven bewust te maken van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de handhaving op deze wet.

Op wie is de EED van toepassing? 

Grote ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen én een balanstotaal van € 43 miljoen inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen moeten aan de EED voldoen. De zgn. auditplicht. 

Wanneer vrijstelling van de auditplicht EED? 

Sommige ondernemingen hoeven geen EED-auditrapport in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED-auditplicht. Het gaat dan om: 

  • Ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen. Om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Deze ondernemingen voeren al een EED-auditplicht uit. 

  • Bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming. 

Keurmerk Erkend Duurzaam Plus en Premium: vrijstelling auditplicht 

Voor de mobiliteitsbranche is door RVO het Erkend Duurzaam Plus en Premium programma aangewezen als enige keurmerk dat voldoet aan de eisen van de EED-auditplicht. Bedrijven met het Erkend Duurzaam Plus of Premium keurmerk zijn daarmee vrijgesteld van de auditplicht.  

Handreiking EED voor Tankstations en Autowasbedrijven 

Voor tankstations en autowasbedrijven heeft BOVAG een handreiking laten opstellen, waarmee leden van BOVAG Tankstations en Autowasbedrijven in de praktijk goed uit de voeten kunnen. De informatie is leesbaarder en eenvoudiger gemaakt. De handleiding bestaat uit een document met tekst en uitleg, een rapportagetool voor het hele concern, een rapportagetool voor kantoor en een rapportagetool die per vestiging ingevuld dient te worden. De sheets zijn voorzien van rekenformules, zodat er weinig rekenwerk aan te pas komt. Het invullen van de energie-audit is alleen van toepassing voor bedrijven die zijn aangeschreven door RVO. 

U kunt de EED Handreiking voor tankstations en autowasbedrijven hier downloaden

Deadline auditplicht 

De afgelopen audit ronde eindigde op 31 december 2020. Uiterste indieningsdatum EED auditplicht is 4 jaar na de vorige rapportage doch uiterlijk op 31 december 2024. 

Mogelijk biedt het u voordeel om de informatie- en auditplicht te integreren, aangezien u nog wel moet voldoen aan de informatieplicht met deadline 1 december 2023. Dan kunt u de gegevens voor de informatieplicht ook gebruiken voor de EED-auditplicht.  
 

Heeft u vragen over de EED-auditplicht of hoe Erkend Duurzaam u hierbij kan helpen, neem dan contact op met Amanda Perotti (amanda@ivdm.nl of 06 - 59 89 01 67). 

Kijk voor nog meer informatie op: 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring