Energiebesparing

Laatste update 20 november 2019 Leestijd: 5 min

04 Energy Efficiency Directive (EED)

Grote ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen én een balanstotaal van € 43 miljoen, zijn volgens Europese regels verplicht om al hun energiestromen in kaart te brengen. Dit heet een auditplicht en deze verplichting is verankerd in de Energy Efficiency Directive, kortweg EED.

De meeste bedrijven die auditplichtig zijn, hebben hier al bericht over gekregen van het Bevoegd Gezag (milieudienst) en van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). U kunt voldoen aan de EED door een audit uit te laten voeren en de rapportage in te dienen bij RVO, of door u Erkend Duurzaam Plus te laten certificeren door IvdM (Instituut voor duurzame Mobiliteit). Hoewel de EED formeel niets verplicht over energiebesparing, is het doel van de EED wel degelijk dat u gaat nadenken over maatregelen. Dan is het goed om te weten dat u op vestigingsniveau gebruik kunt maken van de Erkende Maatregelenlijsten en deze kunt integreren in uw auditrapportage.

De meeste leden van BOVAG die onder de EED vallen, zijn allang aangeschreven door RVO om een auditrapportage in te dienen. Of zij hebben zich Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd. De audit heeft een geldigheid van 4 jaar en dat betekent dat de volgende auditronde uiterlijk 31 december 2020 moet inleveren.

Let op: informatieplicht energiebesparing ook voor EED-bedrijven

Ook voor auditplichtige bedrijven onder de EED geldt dat aan RVO moeten doorgeven welke  energiebesparende maatregelen (Activiteitenbesluit artikel 2.15) zij op vestigingsniveau hebben genomen. EED-bedrijven hebben echter een latere deadline voor deze wettelijke informatieplicht: uiterlijk 5 december 2019 moeten EED-bedrijven via het e-Loket aan RVO hebben doorgegeven welke energiebesparende maatregelen zij wel of niet hebben genomen.

Wijzigingen voor de tweede EED-auditronde

Op dit moment herziet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de manier waarop u als auditplichtig bedrijf aan de EED-audit kunt voldoen. Doel is om de Europese EED in de praktijk beter aan te laten sluiten op de Nederlandse wetgeving rond energiebesparing (Activiteitenbesluit en Erkende maatregelenlijsten). Heeft u al een goedgekeurd verslag ingediend of beschikt u al over Erkend Duurzaam Plus-certificering, dan moet u uw volgende auditverslag uiterlijk 31 december 2020 toezenden aan RVO. RVO wordt namelijk het Bevoegd Gezag inzake de EED en het Kernteam houdt op te bestaan. Hoe u uw verslag moet inzenden aan RVO is nog onderwerp van gesprek, dit wordt in wetgeving nog verankerd.

Handreiking EED voor Tankstations en Autowasbedrijven

Voor automotive bedrijven is de EED getackeld door Erkend Duurzaam Plus EED-conform te maken. Voor tankstations en autowasbedrijven is er niet de luxe van dat keurmerk. Daarom heeft BOVAG een handreiking laten opstellen, waarmee leden van BOVAG Tankstations en Autowasbedrijven in de praktijk goed uit de voeten kunnen. De informatie is leesbaarder en eenvoudiger gemaakt. De handleiding bestaat uit een document met tekst en uitleg, een rapportagetool voor het hele concern, een rapportagetool voor kantoor en een rapportagetool die per vestiging ingevuld dient te worden. De sheets zijn voorzien van rekenformules, zodat er weinig rekenwerk aan te pas komt. Het invullen van de energie-audit is alleen van toepassing voor bedrijven die zijn aangeschreven door RVO.

U kunt de EED Handreiking voor tankstations en autowasbedrijven hier downloaden.

Veelgestelde vragen

Wat is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)?
Als ik mijn EED-audit heb gedaan, moet ik dan ook (nog) aan de informatieplicht voldoen?


Kijk voor nog meer informatie op: 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring