De cao's

Laatste update 10 augustus 2022 Leestijd: 2 min

05 Vakbondsbezoek

Op basis van de internationale ILO-verdragen van de Verenigde Naties moeten vakbonden bedrijven kunnen bezoeken om daar met werknemers die dat willen, in gesprek te gaan. Dit is het zogenaamde vakbondsrecht. Meewerken aan zo’n bezoek is verplicht, maar u hoeft wat BOVAG betreft niet overal in mee te gaan. BOVAG vindt dat deze bezoeken op een fatsoenlijke manier en in goed overleg tussen ondernemer en vakbond plaats moeten vinden. Daarvoor kunt u deze richtlijnen gebruiken.

  1. Laat het bezoek toe en ga in gesprek met de vakbondsvertegenwoordiger. Dit geeft u als ondernemer de mogelijkheid te vertellen wat u belangrijk vindt en hoe u zaken geregeld hebt. 
  2. Geef de vakbond de mogelijkheid om binnen het bedrijf met de medewerkers te spreken. Dit hoeft niet binnen werktijd te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook tijdens de lunchpauze of aansluitend na werktijd in de kantine plaatsvinden. Medewerkers kunnen vervolgens uiteraard zelf bepalen of zij hier hun tijd aan willen besteden. 
  3. Bepaal samen met de vakbondsvertegenwoordiger de voorwaarden waaronder het vakbondsbezoek plaatsvindt. Denk aan datum, tijdstip en duur van het bezoek. 
  4. BOVAG adviseert ondernemers om het bezoek van de vakbondsvertegenwoordiger zelf niet bij te wonen. 
De richtlijnen gelden alleen voor bezoeken van externe vakbondsconsulenten. Is een van uw medewerkers vakbondskaderlid en wil deze binnen uw bedrijf informatie over de vakbond verspreiden, dan moet deze werknemer daar de ruimte voor krijgen. Dat staat in de cao’s (artikel 10 cao MvT; artikel 8 cao T&W; artikel 5b Carrosserie cao). Dit moet uiteraard gebeuren op een manier waarbij het werk niet onnodig verstoord wordt. 
 
Vragen hierover? Bel met BOVAG Ledenadvies via 030 - 65 95 300.  

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring