De cao's

Laatste update 21 december 2023 Leestijd: 3 min

05 Vakbondsbezoek

Op basis van de internationale ILO-verdragen van de Verenigde Naties moeten vakbonden bedrijven kunnen bezoeken om daar met werknemers – die dat willen – in gesprek te gaan. Dit is het zogenaamde vakbondsrecht. Meewerken aan zo’n bezoek is verplicht, maar u hoeft wat BOVAG betreft niet overal in mee te gaan. BOVAG vindt dat deze bezoeken op een fatsoenlijke manier en in goed overleg tussen ondernemer en vakbond plaats moeten vinden. Daarvoor kunt u deze richtlijnen gebruiken.

Soms willen vakbondsleden die niet in uw bedrijf werken een toelichting komen geven op de cao-onderhandelingen. Zij willen flyers uitdelen of met uw medewerkers praten. U hoeft dat niet onmiddellijk toe te staan. Wel moet de vakbond op een bepaald moment met uw medewerkers kunnen spreken. Het is verstandig om daar afspraken over te maken. U kunt dan samen een geschikt moment kiezen. Zo ondervinden de dienstverlening aan klanten en andere bedrijfsprocessen geen of zo min mogelijk hinder.

Samenvattend geven wij u in geval van een vakbondsbezoek het volgende advies:
  • Laat het bezoek toe en ga in gesprek met de vakbondsvertegenwoordiger. Dit geeft u als ondernemer de mogelijkheid te vertellen wat u belangrijk vindt en hoe u zaken geregeld heeft. Het is echter wel verstandig om afspraken te maken over tijdstip, duur, wijze en plaats daarvan.
  • Geef de vakbond de mogelijkheid om binnen het bedrijf met de medewerkers te spreken. Dit hoeft niet binnen werktijd te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook tijdens de lunchpauze of aansluitend na werktijd in de kantine plaatsvinden. Medewerkers kunnen vervolgens uiteraard zelf bepalen of zij hier hun tijd aan willen besteden. 
  • BOVAG adviseert ondernemers om het bezoek van de vakbondsvertegenwoordiger zelf niet bij te wonen. Het is ook niet aan te raden de discussie aan te gaan over de juistheid van de verschillende standpunten. Belangrijk is om de rust te bewaren en de gevolgen voor uw bedrijf te minimaliseren. Blijf in gesprek met uw personeel.

Bovenstaande richtlijnen gelden alleen voor bezoeken van externe vakbondsconsulenten.

Is een van uw medewerkers vakbondskaderlid en wilt de medewerker binnen uw bedrijf informatie over de vakbond verspreiden? Dan moet deze werknemer daar de ruimte voor krijgen. Het is vakbondskaderleden namelijk toegestaan informatie te verspreiden in de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Zij mogen in verband hiermee niet door hun werkgever worden benadeeld. Dit is bepaald in de cao’s (artikel 11 cao MvT; artikel 8 cao T&W; artikel 5b cao Carrosserie). Beroept een vakbondskaderlid in uw onderneming zich op deze afspraak? Maak dan afspraken over tijdstip, duur, wijze en plaats van de informatieverstrekking. Het moet uiteraard gebeuren op een manier waarbij het werk niet onnodig verstoord wordt. 

Vragen hierover? Bel met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring