Cao-onderhandelingen MvT 2018

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 4 min

06 Belangrijkste wijzigingen in nieuwe cao 2018-2020

BOVAG en vakbonden zijn een nieuwe cao overeengekomen. Lees hier wat de belangrijkste veranderingen zijn en hoe u deze moet toepassen. Binnenkort verschijnt het officiƫle cao-boekje. BOVAG-leden krijgen dit automatisch toegestuurd.

 • De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 november 2018. Dus ook voor het personeel dat na het aflopen van de vorige cao is aangenomen geldt de nieuwe cao.
 • Er zijn twee loonsverhogingen afgesproken tijdens de looptijd van de cao. De feitelijke lonen en de salarisschalen worden structureel verhoogd met € 81,- per 1 februari 2019. En op 1 februari 2020 worden de lonen verhoogd met € 83,-. Voor parttimers zijn deze bedragen naar rato.
 • De nieuwe loontabellen zullen zo snel mogelijk beschikbaar gesteld worden. Naast de huidige salaristabellen (per maand en per 4 weken) wordt er een extra tabel opgenomen waarin de uurlonen worden vermeld die gelden bij een 38-urige werkweek.
 • Het Generatiepact wordt een pilot gedurende de looptijd van de cao per 1 januari 2019. Drie maanden voor het aflopen van de cao, per 1 augustus 2020, zal een evaluatie gestart worden. Communicatie over de deelname zal zo snel mogelijk worden verspreid.
 • Het artikel dat gaat over de flexibele werktijd (artikel 26 lid 2 sub b cao MvT) wordt aangepast: ‘Een week van minimaal 34 en maximaal 45 uren waarbij per dag minimaal 0 uur en maximaal 9 uren kan worden gewerkt.’ wordt gewijzigd in: ‘Een week van minimaal 30 en maximaal 42,5 uren waarbij per dag minimaal 0 uur en maximaal 8,5 uren kan worden gewerkt.’Dit betekent niet dat werknemers nooit langer dan 8,5 uur op een dag ingeroosterd mogen worden. Het artikel en de daarin genoemde ureneisen gelden namelijk alleen wanneer u gebruikmaakt van de flexibele werktijd in verband met het inroosteren van ADV. Als u ADV in geld uitbetaalt of werknemers krijgen ADV in blokken van 2, 4 of 8 uren, dan gelden voor de maximale arbeidstijd de regels zoals die zijn genoemd in de Arbeidstijdenwet. Voor bedrijven die te maken hebben met seizoensarbeid moet het door deze wijziging van de cao gemakkelijker worden om werknemers in piektijden meer in te roosteren dan in tijden wanneer er minder werk is.
 • Dan zijn er nog een aantal wijzigingen die niet ingaan met terugwerkende kracht, maar per 1 februari 2019:
  • Per 1 februari 2019 worden voor parttimers de uren die zij meer werken dan hun contracturen tot de fulltime arbeidsomvang van 38 uur per week aangemerkt als meer-uren (in plaats van overuren). Bij de uitbetaling van meer-uren wordt het uurloon verhoogd met vakantiebijslag, vakantiedagenopbouw en pensioenopbouw.
  • Per 1 februari 2019 wordt ook over de overwerkvergoeding vakantiebijslag opgebouwd.
  • Per 1 februari 2019 wordt de toeslag voor werknemers die werken in de deelbranches rijwielstallingen en autoverhuurbedrijven verhoogd van 8% naar 35% voor de uren tussen 22.00 en 06.00 uur, voor zover vallend tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 18.00 uur (artikel 28 lid 5 sub a cao MvT).

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring