Cao-onderhandelingen MvT 2018

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 6 min

05 Wat te doen bij stakingen en werkonderbrekingen?

Vakbonden benaderen bij een conflict of tijdens cao-onderhandelingen soms uw werknemers. Dit kan zelfs leiden tot een staking binnen uw bedrijf. Wat kunt u in zo’n situatie doen?

Om zulke situaties in goede banen te leiden, is er met de vakbonden een belangrijke regel afgesproken: "Het is vakbondskaderleden toegestaan informatie te verspreiden in de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Zij zullen in verband hiermee niet door hun werkgever worden benadeeld" (artikel 11 cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven). Beroept een vakbondskaderlid in uw onderneming zich op deze afspraak? Maak dan afspraken met hem/haar over tijdstip, duur, wijze en plaats van deze informatieverstrekking.

Soms willen vakbondsleden die niet in uw bedrijf werken een toelichting komen geven op de cao- onderhandelingen. Zij willen flyers uitdelen, of met uw medewerkers praten. U hoeft dat niet onmiddellijk toe te staan. Wel moet de vakbond op een bepaald moment met uw medewerkers kunnen spreken. Het is verstandig om daar afspraken over te maken. U kunt dan samen een geschikt moment kiezen. Zo ondervinden de dienstverlening aan klanten en andere bedrijfsprocessen geen (of weinig) hinder. Samenvattend geven wij u het volgende advies:
 • Wil een vakbondskaderlid uit uw organisatie voorlichting geven aan zijn collega’s? Dan is het verstandig om afspraken te maken over tijdstip, duur, wijze en plaats daarvan.
 • Ga niet in discussie over de juistheid van de verschillende standpunten. Belangrijk is om de rust te bewaren en de gevolgen voor uw bedrijf te minimaliseren. Blijf in gesprek met uw werknemers.
 • Soms willen vakbondsleden die niet voor u werken toch in uw bedrijf een toelichting geven op de cao-onderhandelingen. Maak dan afspraken, bijvoorbeeld dat het overleg na werktijd plaatsvindt.

Werkonderbreking of staking

Bij een moeizaam cao-overleg kunnen er werkonderbrekingen of stakingen komen binnen uw bedrijf. Leden van de vakbond willen dan uw bedrijf bezoeken om een stakingsvergadering te beleggen. Meestal is de opkomst bij vergaderingen waar over een staking wordt beslist niet erg groot. Ofwel: een kleine, maar sterk gemotiveerde groep werknemers besluit of er wordt gestaakt. U kunt tegen uw werknemers zeggen dat zij zelf moeten beslissen of ze willen staken. Dit kunt u ook via uw ondernemingsraad doen. Het kan sowieso geen kwaad om uw ondernemingsraad nog eens goed te informeren over de standpunten van de werkgevers in het cao-overleg. Raadpleegt u daarvoor de feiten en fabels over de discussie op deze site.

Komt het tot een staking? Spreek dan met de stakers af dat werkwilligen ongestoord kunnen werken. Maak afspraken over veiligheid van klanten en medewerkers.

BOVAG hoort het graag als er in uw bedrijf een staking ophanden is. De ledenadviseurs kunnen u ondersteunen en u bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de gesprekken. Anderzijds is het handig voor de cao-onderhandelaars om te weten waar de vakbonden in het land actie aan het voeren zijn.
Neem dus altijd contact op met BOVAG Ledenadvies, (030) 65 95 300.

Salaris bij staking

Stakers hebben geen recht op salaris over de periode waarin zij niet werken. Hier geldt: geen arbeid, geen loon. Dit heeft ook gevolgen voor zaken zoals vakantiedagen, vakantietoeslag en dergelijke. Deze worden evenredig verminderd. Soms roept de vakbond een staking uit om zijn eisen in een cao-overleg kracht bij te zetten. Wanneer het een georganiseerde staking betreft (uitgeroepen door de vakbonden) dan ligt dat risico bij de werknemers als groep en hoeft de werkwillige collega niet te worden doorbetaald. Wanneer het een wilde staking betreft moet de werkwillige collega worden doorbetaald.

Wanneer er alternatieve stakingen plaatsvinden zoals langzaamwerkenacties, stiptheidacties, korte onderbrekingen van het werk of het niet uitvoeren van gedeelten van het werk mag de werkgever het loon van alle medewerkers korten. Het is alleen moeilijk, zo niet onmogelijk aan te tonen wie wel en niet hebben meegedaan.

Bedrijfsbezetting en poortblokkade

Een bedrijfsbezetting is in beginsel onrechtmatig. De redenen hiervoor zijn:

 • Een bedrijfsbezetting is een vorm van ‘eigenrichting’.
 • Een bedrijfsbezetting maakt inbreuk op het eigendoms- c.q. gebruikersrecht van de werkgever.

De rechter vindt ook een poortblokkade door stakende werknemers in beginsel onrechtmatig. Toch is zo’n blokkade soms wel toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer men de poort bij het begin van een staking uit veiligheidsoverwegingen sluit. De sluiting moet dan wel van korte duur zijn. Bovendien mag het alleen gebeuren om calamiteiten te voorkomen. 'Het is het recht van de werkgever om te bepalen wie wel en wie niet het bedrijfsterrein mag betreden; en de werkwilligen en derden, zoals leveranciers, die door de werkgever worden toegelaten, hebben recht op toegang tot het terrein.'

Maatregelen die u kunt nemen

 • Neem contact op met BOVAG Ledenadvies om de actie te melden, (030) 65 95 300
 • Registreer alle gebeurtenissen.
 • Stel een beleidsgroep(je) in die(dat) zo nodig dagelijks overlegt.
 • Registreer stakers en niet-stakers, met vermelding van dagen en uren.
 • Zorg ervoor dat werkwilligen het bedrijf kunnen betreden en verlaten.
 • Tref voorzieningen om de normale bedrijfsactiviteiten zolang mogelijk voort te zetten.
 • Tref voorzieningen voor de afsluiting van terreinen, gebouwen en kantoren.
 • Houd controle over telefoon, fax en e-mail.
 • Zorg bij afsluiting van de toegang tot het bedrijf voor een werkadres.
 • Breng belangrijke documenten buiten het bedrijfsgebouw.
 • Maak afspraken met leveranciers en klanten voor een zo lang en goed mogelijke continuïteit.
 • Verwijs eventuele contacten met de pers door naar BOVAG-woordvoerder Paul de Waal, (06) 51 38 33 09.
 • Vraag bijzondere aandacht voor de veiligheidsnormen. Waarschuw in gevaarlijke situaties tijdig de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Neem sleutels van bedrijfsgebouwen bij het personeel in.
 • Maak afspraken met de vakbond over de veiligheid van klanten en medewerkers.
 • Belangrijk: blijf rustig en vriendelijk, neem het conflict serieus en word niet emotioneel. 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring