Experiment Sociale Innovatie

Laatste update 27 juni 2019 Leestijd: 4 min

01 Sociale Innovatie

Elektrificatie en connectiviteit van voertuigen, data en artificial intelligence vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerker. Diezelfde medewerker zoekt ook naar meer zelfbeschikking en zingeving in het werk. Ondernemers komen voor nieuwe uitdagingen te staan om hun bedrijf nu en in de toekomst gezond te houden. In hoeverre sluiten de bestaande werkafspraken en -structuren nog aan bij deze ontwikkelingen? BOVAG deed een experiment waarbij ondernemers en medewerkers blanco en zonder belemmeringen samen op zoek gingen naar nieuwe afspraken.

Factor Vijf Organisatieontwikkeling en Eelloo begeleidden dit experiment waar vijf ondernemingen aan deelnamen. Gedurende een aantal maanden werden Autobedrijf Willekes, autobedrijf Neleman, Amega Groep, Auto Avenue en Bakker Bedrijfswagens een aantal keren begeleid bij interne gesprekken. Wat waren de wensen van medewerkers ten aanzien van werktijden? Wat waren de uitdagingen voor de directie? Hoe zagen beide partijen de toekomst en hun rol daarin? Dit alles leidde over en weer tot nieuwe inzichten. Bekijk hier de documentaire over het experiment:


Belangrijkste conclusies experiment

 
  1. Resultaatgerichte cultuur boven leercultuur. Leidinggevenden zijn vooral resultaat- en oplossingsgericht, waardoor er minder ruimte is voor individuele behoefte en ontwikkeling. Het risico is dat in deze krappe arbeidsmarkt is dat medewerkers minder binding ervaren en eerder geneigd zijn om te vertrekken.
  2. ‘Komt tijd, komt raad’. Medewerkers zijn zich bewust van de komende veranderingen maar hebben nauwelijks een plan voor de lange termijn. Het besef is er maar de urgentie om zelf in gesprek te gaan over persoonlijke ontwikkeling is nog te laag.
  3. Meer aandacht nodig voor communicatievaardigheden en gesprekstructuur. Zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers ontbreekt het aan vaardigheden om echt tot een goed gesprek te komen. Daar waar de aandacht wordt gericht op deze vaardigheden sorteert het meteen effect, met name bij leidinggevenden.
  4. Veel medewerkers zijn loyaal, volgzaam en ‘zuinig met gezond eigenbelang’. Er is een sterk beeld dat ‘de baas bepaalt’ wat er moet gebeuren. Hierdoor worden gesprekken zelf weinig geïnitieerd.
  5. Er is nog weinig gerichte aandacht om bedrijfsbreed informatie te delen over veranderingen in de markt, bedrijfsvoering en werkprocessen. Dit is een belangrijke business-opgave voor BOVAG-bedrijven die aandacht, tijd en investering vraagt.
  6. Klimaat voor (het gesprek over) eigentijdse en toekomstgerichte arbeidsvoorwaarden niet sterk ontwikkeld. Vanwege de strakke werkprocessen, het continue werkaanbod, regelgeving en CAO, druk op marges, eisen van fabrikanten is er weinig ruimte voor out-of-the-box denken over modernisering van arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen.


Wat doet BOVAG?

Ondernemen is samenwerken. Zonder gemotiveerde medewerker en betrokken leidinggevende geen of een minder bedrijfsresultaat. Van oudsher zit in de autobranche, evenals in diverse andere branches, een top-downcultuur. Terwijl de beweging ook bottom up zou moeten zijn. Zowel leidinggevenden als medewerkers moeten hiervoor de juiste vaardigheden bezitten. BOVAG vindt het daarom belangrijk om de programma’s die deze vaardigheden stimuleren (verder) te ontwikkelen in eigen beheer of in samenwerking met partners als OOMT en Innovam. Daarnaast doet BOVAG een handreiking naar de sociale partners om samen de ruimte in de collectieve arbeidsvoorwaarden te onderzoeken. Een aanzet daartoe is het BOVAG Debat dat 24 juni 2019 plaatsvond over dit thema. Diverse stakeholders uit het netwerk, waaronder minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waren hierbij aanwezig.


Praktisch aan de slag

OOMT, Innovam en BOVAG hebben de handen ineengeslagen door alle praktische informatie en beschikbare programma’s op het gebied van goed werkgeverschap te ontsluiten via één centrale plek. Daar kunnen werkgevers én werknemers alles vinden over trainingen, coaching en praktische tools die hen ondersteunen hierbij bij het ontwikkelen van hun team en hun eigen persoonlijk leiderschap.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring