BOVAG-brede brandstofvisie

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 2 min

03 Waarom eigenlijk nieuwe brandstoffen?

Een aantal factoren maakt de omslag naar schonere brandstoffen noodzakelijk.

  • Omdat we een klimaat- en gezondheidsprobleem hebben: Beleidsmakers, wetenschappers en de publieke opinie zijn het erover eens dat de uitstoot van broeikasgas CO2 bijdraagt aan de opwarming van de planeet. Daarnaast is aangetoond dat de uitstoot van gassen als stikstof (NOx), fijnstof (PM10) en ultrafijnstof (PM 2,5) slecht is voor de volksgezondheid.
  • Omdat de roep om schone binnensteden steeds luider wordt: Het binnenstedelijke leefklimaat staat in de belangstelling van stedelijke inwoners, NGO’s en stadsbestuurders. Milieuzones, venstertijden, afsluitingen en overige maatregelen zijn bedoeld om de uitstoot van schadelijke gassen te beteugelen en deze ontwikkeling kan de vraag naar traditionele brandstoffen ingrijpend beïnvloeden.
  • Omdat groen cool is: Nieuwe businessmodellen, zoals autodeelconcepten en gespecialiseerde aanbieders van nieuwe brandstoffen kunnen rekenen op toenemende sympathie van beleidsmakers en de publieke opinie. Overschakelen op nieuwe innovatieve brandstoffen betekent op de lange termijn het verzilveren van een omzetkans. Komt de traditionele mobiliteitsbranche, waaronder tankstations, niet in beweging, dan worden andere aanbieders van nieuwe businessmodellen geduchte concurrenten die de keten zullen kapen. Wie nu niet beweegt, loopt straks omzet mis.
  • Omdat wet- en regelgeving gebaseerd is op al deze maatschappelijke factoren: Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke roep om een schone en gezonde leefomgeving, zullen de wettelijke eisen aan voertuigen in de nabije toekomst alleen maar verder worden aangescherpt. In de afgelopen jaren hebben verschillende akkoorden, wetten en richtlijnen de vraag vanuit de maatschappij verankerd in bijvoorbeeld het Nederlandse SER Energieakkoord (2013) en het mondiale Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 (lees daarover meer in de bijlage: wettelijk kader)
In de volgende hoofdstukken leest u meer over de brandstofvisie. Klik hieronder op de gele vlakken om naar een volgend hoofdstuk te gaan.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring