BOVAG-brede brandstofvisie

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 4 min

06 Onderbouwing van de keuzes in de matrix

In het vorige hoofdstuk staat een matrix waarin de drie B's per brandstof worden bepaald. Hieronder onderbouwen wij de keuzes.

Gasvormige brandstoffen ((bio-)CNG, (bio-)LNG, LPG)

Beschikbaarheid

LPG-vulpunten zijn, gerelateerd aan de grootte van het wagenpark, in voldoende mate voorhanden. Voor CNG ligt dat anders bij personenvoertuigen. Er is weliswaar landelijke dekking, maar BOVAG ziet hier toch nog witte vlekken op de kaart. De overheid ziet hier geen aanjagende rol voor zichzelf weggelegd, maar BOVAG denkt daar anders over (zie betrouwbaarheid). Het aantal tankstations voor LNG-voertuigen is in lijn met de hoeveelheid voertuigen op de weg, de keuze voor wat betreft geschikte zware voertuigen is echter beperkt.

Betaalbaarheid

De prijs van CNG is concurrerend met die van LPG, hier is geen actie op noodzakelijk.

Betrouwbaar overheidsbeleid

De meningen lopen uiteen in hoeverre CNG toekomstbestendig is. Groen gas is well-to-wheel CO2-neutraal en volgens het SER Akkoord geldt een CNG-voertuig als CO2-neutraal (zero-emission capable). NGO’s wijzen erop dat er echter via de uitlaat nog altijd CO2 wordt uitgestoten en zij benadrukken dat het verbranden van methaan minstens zo schadelijk is. Het PBL stelt daarentegen in een recente notitie dat groen gas ook na 2030 een nuttige rol kan vervullen als brandstof in relatie tot de reductie van broeikasgassen. Daarom pleit BOVAG voor duidelijkheid richting ondernemers die in CNG willen investeren, ook al is de business case voor groen gas op dit moment sluitend.

Biobrandstoffen

Beschikbaarheid

Huidige stand van zaken: Afgezien van de bijmenging in conventionele brandstoffen, zijn hogere blends biobrandstoffen nog niet in ruime mate voorhanden.

Betaalbaarheid

De prijs van biobrandstoffen aan de pomp is een belemmering voor de consument, omdat deze hoger ligt dan de traditionele premium-brandstoffen als V-Power en Ultimate.

Betrouwbaar overheidsbeleid

Het ontbreken van toekomstig bio¬brand¬stoffenbeleid (vanaf 2020) en marktperspectief maakt dat marktpartijen op dit moment niet of nauwelijks investeren in de productie van (gea¬vanceerde) duurzame bio¬brand¬stoffen. Zo is er na 2020 nog geen bijmengpercentage bekend.

Elektra/Waterstof

Beschikbaarheid

Voor wat betreft batterij-elektrische voertuigen (BEV, PHEV) is er voor de consument voldoende keuze beschikbaar. Waterstofauto’s laten op grote schaal nog op zich wachten, maar het is aan de markt om op dit punt te innoveren. Het lijkt een kwestie van tijd. Overheidssubsidies om de bouw van waterstofvulpunten aan te jagen zijn een welkome steun in de rug voor de pioniers, maar daarna mag de aanjaagfunctie van de overheid niet stoppen. Na realisatie (Capex) zijn ondernemers gebaat bij ondersteuning in de operationele fase (Opex): een hoge prijs aan de pomp schrikt klanten af. Bij het uitblijven van een langetermijn plan of een robuust fiscaal kader toegespitst op waterstof, bestaat het risico dat de gerealiseerde stations droog komen te staan.

Betaalbaarheid

Voor wat betreft de betaalbaarheid van elektrische voertuigen is het een gemiste kans dat het Ministerie van EZ niet meegaat in de redenering van FET-partijen voor een aanschafsubsidie van ex-lease BEV-PHEV voertuigen. Dit kan elektrisch rijden voor de niet-zakelijke rijder ook aantrekkelijk maken. Voor wat betreft de pompprijs van waterstof (openbaar) is nog te weinig ervaring.

Betrouwbaar overheidsbeleid

In Nederland zijn de externe veiligheidsregels vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS-reeks). Waterstoftankstations zijn een flinke investering, het aantal stations is dan ook niet alleen vanwege de technologie te laag.

In de volgende hoofdstukken leest u meer over de brandstofvisie. Klik hieronder op de gele vlakken om naar een volgend hoofdstuk te gaan.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring