BOVAG-brede brandstofvisie

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 4 min

08 Lobbypunten bij de visie van BOVAG

BOVAG is inmiddels actief binnen verschillende (semi-overheids)gremia en platforms om namens zijn leden invloed uit te oefenen op regelgeving en het maatschappelijk speelveld. Denk hierbij aan SER-, NEN/PGS werkgroepen, het FET, H2NL (voorheen: Platforms Waterstof) en het Platform voor Duurzame Biobrandstoffen.

De grondhouding die BOVAG namens zijn leden aanneemt, bevat in ieder geval de volgende ingrediënten:

Geen accijnsstijging

De totale opbrengsten uit accijns en andere belastingen op energiedragers voor wegverkeer (zoals energiebelasting) mogen niet stijgen.

Als binnen deze randvoorwaarde van budgetneutraliteit de ene brandstofsoort zwaarder wordt belast om een andere (duurzame(re)) te kunnen bevoordelen, dan moet er rekening worden gehouden met grenseffecten. Treden deze op, dan moeten ondernemers in de grensstreek daarvoor worden gecompenseerd. Om grenseffecten te vermijden, heeft het de overigens voorkeur om aanpassingen in accijnsdruk Europees geharmoniseerd vorm te geven.

Tankstationondernemers én tankende consumenten zijn gebaat bij langetermijnbeleid dat voorspelbaar en robuust is, zodat ondernemers hierop hun investeringsbeleid kunnen afstemmen.

Economisch realisme

Er moet over een termijn van tenminste tien jaar per duurzaam brandstofspoor een businesscase zijn voor ondernemers, waarbij BOVAG de toekomstbestendigheid van ieder brandstofspoor voor zijn leden beoordeelt. De over¬heid kan ondernemers niet met investeringsverplichtingen belasten die niet kunnen worden terugverdiend, maar lokt inves¬te¬rings¬bereid¬heid uit en houdt rekening met voldoende terugverdientijd. Nederland benut de gehele transitieperiode tot 2050 en brengt het geduld op om de juiste dingen op het juiste moment te doen. De transitie kost immers (veel) geld. Dat betekent ook dat naar onze analyse tot 2030 bijmenging en inzet van high blend biobrandstoffen zeer gewenst zijn.

Marktsegmentatie

De markt bepaalt uiteindelijk het succes van duurzame brand¬stoffen, maar de markt is op verschillende manieren gesegmenteerd. Het is omwille van efficiency en effectiviteit zaak actief op marktsegmenten in te spelen, zoals beschreven in de matrix. 

Integraliteit

De kosten en baten van de transitie naar 2050 beschouwt Nederland integraal. Het gaat zowel om de kosten en baten van het wagenpark en de infra¬structuur die we (tijdelijk) opbouwen, als om de kosten en baten van het wagen¬park en de infrastructuur die we afbouwen. Belangrijk hierbij is dat zowel de directe als de indirecte kosten worden beschouwd. Een voorbeeld: directe kosten voor het omschakelen op duurzame biobrandstoffen zijn de aanschaf van een geschikt voertuig, het geschikt maken van het tankstation en de kosten van raffinage van ethanol. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld het vrijmaken van extra landbouwareaal dat anders voor voedingsgewassen zou kunnen worden gebruikt. Bij LNG speelt iets soortgelijks: de import van LNG uit Noorwegen heeft een aantoonbaar lagere CO2-uitstoot tot gevolg dan bij LNG uit Algerije. 

Internationaal

Nederland analyseert de internationale ontwikkelingen en sluit daarop aan. Nederland stemt de eigen transitiestrategie omwille van robuustheid af met andere landen, onze buurlanden in het bijzonder. Nederland loopt internationaal alleen voorop, als er een verdienmodel en/of positieve business¬case is.

Europees

Nederland lobbyt actief voor strenge Europese CO2 normen aan nieuwe auto’s (bronbeleid). Streng zijn voor autofabrikanten leidt namelijk tot de efficiëntste manier van vergroenen. Nederland lobbyt voor een duidelijk Europees beleid dat de markt investeringsduidelijkheid biedt. Nederland lobbyt voor het snel invoeren van de verplichting dat benzinevoertuigen af-fabriek geschikt zijn voor hogere percentages biocomponent in benzine (E10>) en diesel (B7>), onder de voorwaarde dat tankstationondernemers niet worden verplicht om te investeren in brandstoffen als zij niet over de noodzakelijke tanks beschikken.

In de volgende hoofdstukken leest u meer over de brandstofvisie. Klik hieronder op de gele vlakken om naar een volgend hoofdstuk te gaan.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring