BOVAG-brede brandstofvisie

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 8 min

05 De brandstofvisie van BOVAG: de 3 B’s

Een van de problemen rond schonere brandstoffen en de ontwikkeling van voldoende marktpotentieel is dat ieder brandstofspoor voor- en tegenstanders kent.

Iedere belanghebbende ziet uiteraard het liefste dat zijn voorkeursbrandstof ruim baan krijgt op weg naar volwassenheid, met als gevolg dat een patstelling dreigt op weg naar een schonere toekomst. Een uitvloeisel van deze vaak tegenstrijdige belangen is het beruchte kip-ei probleem van vraag en aanbod: Welk brandstofspoor is het beste? Welke sporen moeten door de overheid gestimuleerd worden?

Als vuistregel geldt voor BOVAG dat een alternatieve brandstof alleen succesvol kan zijn als is voldaan aan het principe van beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid.
  • Onder beschikbaarheid verstaat BOVAG dat de brandstof in voldoende mate (lokaal of landelijk dekkend) beschikbaar is op tankstations en dat er voor de klant voldoende keuze is aan geschikte voertuigen. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat zowel de beschikbaarheid, als de gestelde eisen verschillen voor de personenmobiliteitsmarkt, stadsdistributie en zwaar transport.
  • Onder betaalbaarheid verstaat BOVAG dat de prijs van de brandstof én de beschikbare voertuigen voor de berijder geen belemmering vormen om over te stappen.
  • Tot slot rekent BOVAG op betrouwbaar overheidsbeleid, zowel qua politieke als fiscale keuzes, in één woord: betrouwbaarheid.

Aan de hand van deze principes zet BOVAG zich niet in voor één brandstofspoor

Jan Bessembinders, specialist duurzaamheid BOVAG

Aan de hand van deze principes zet BOVAG zich niet in voor één brandstofspoor (want: techniekneutraliteit staat voorop), maar spant BOVAG zich in om de randvoorwaarden van ieder brandstofspoor (beschikbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid) zo goed mogelijk te maken. Daarna is het aan consumenten om te kiezen en aan ondernemers en de markt om te innoveren.

Dit betekent ook dat BOVAG geen aanvullende lobbyinspanningen zal leveren als een brandstofspoor volgens de drie B’s voldoende in balans ontwikkeld is. BOVAG zal de brandstofsporen nauwlettend in de gaten houden en stemt zijn inspanningen voortdurend af op de balans van de 3 B’s.

Brandstoffenmatrix

 

Brandstof

Beschikbaarheid

Betaalbaarheid

Betrouwbaar overheidsbeleid

Personenauto's

CNG/groengas      
LPG      
Waterstofelektrisch (FCEV)      
Elektrisch (BEV, PHEV)      
Bio-ethanol E85      
Biodiesel (HVO)      
GTL-diesel      

Bestellers en lichte vrachtagens voor Stadsdistributie < 7.500 kg

CNG/groengas      
LPG      
Waterstofelektrisch (FCEV)      
Elektrisch (BEV, PHEV)      
Biodiesel (HVO)      
GTL-diesel      

Zwaar transport > 7.500 kg

LNG/bio-LNG      
Waterstofelektrisch (FCEV)      
Elektrisch (BEV, PHEV)      
Biodiesel (HVO)      
GTL-diesel      
 

Uitleg bij de kleuren

  • Rood houdt in dat er een groot knelpunt is, een showstopper. Zonder aanvullende inspanningen is of wordt een brandstof onvoldoende aantrekkelijk als alternatief.
  • Oranje houdt in dat er (nog) geen onoverkomelijk knelpunt is, maar aandacht of inspanning is gewenst.
  • Groen houdt in dat dit criterium geen belemmering vormt om een succes te worden in de markt, en actie van BOVAG op het desbetreffende criterium dus niet nodig is.
In de volgende hoofdstukken leest u meer over de brandstofvisie. Klik hieronder op de gele vlakken om naar een volgend hoofdstuk te gaan.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring