BOVAG-verenigingsregels

Laatste update 08 augustus 2023 Leestijd: 10 min

03 BOVAG-voorwaarden en -regelingen

Als BOVAG-lid biedt u uw klanten een aantal zekerheden. Zoals de BOVAG Algemene Voorwaarden (particuliere markt), de Geschillenregeling particulieren en onze nakomingsregeling. Wat houden deze zekerheden in? We leggen het uit:

1. De BOVAG Algemene Voorwaarden

Als BOVAG-lid plukt u de vruchten van onzeAlgemene voorwaarden (particuliere markt). Want:
  • deze standaardbepalingen dragen bij aan de professionele uitstraling van uw bedrijf.
  • deze standaardbepalingen geven uw klant duidelijkheid en zekerheid.
  • door goede afspraken te maken, weet u beiden (u en uw klant) waar u aan toe bent.
  • u staat sterk als uw geschil onverhoopt voor de rechter komt.

Oneerlijke handelspraktijk
Het kan gebeuren dat een niet-BOVAG-bedrijf werkt met onze Algemene Voorwaarden of op een andere manier gebruikmaakt van de BOVAG-uitstraling. Dan is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Deze bedrijven misleiden hun klanten. BOVAG heeft ook dit woord en ons logo als merk gedeponeerd om merkinbreuken tegen te kunnen houden. We pakken dit aan, als het moet via de rechter.

Als BOVAG-lid bent u verplicht gebruik te maken van de tweezijdig onder de SER- paraplu vastgestelde BOVAG-Algemene Voorwaarden (particulier). Staat in de lidmaatschapseisen (en eventueel ook in de ledenbindende besluiten) van uw afdeling dat er ‘verplichte BOVAG-voorwaarden particulier’ zijn? Dan volgt uit het Algemeen Verenigingsreglement dat BOVAG de klant uit de wind kan houden wanneer een BOVAG-bedrijf toch ‘eigen voorwaarden’ gebruikt. Download het Algemeen Verenigingsreglement.

2. De Geschillenregeling particulieren

Stel dat er een verschil van mening ontstaat tussen u en een klant. Dan kan uw klant met een klacht of geschil op grond van de BOVAG-standaardbepalingen (particulier) contact opnemen met BOVAG Bemiddeling. Wij proberen samen met u en uw klant het geschil op te lossen. Lukt dit niet? Dan kan uw klant het geschil melden bij De Geschillencommissie voor uw branche, ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. De consument kan dit alleen doen als de voorwaarden tweezijdig zijn vastgesteld. Ga naar het stroomschema klachtenafhandeling:


 


De Geschillencommissie: voordelen voor BOVAG-leden


De Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) biedt u als BOVAG-lid de volgende voordelen:
 
  • Een onpartijdige en deskundige klachtenafhandeling
Consumenten en ondernemers kunnen een klacht indienen bij De Geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter met ervaring in rechtspraak (aangezocht door de SGC), een commissielid voorgedragen door de brancheorganisatie én een commissielid voorgedragen door de consumentenorganisatie. Zij behandelen elke klacht onpartijdig en deskundig. De commissieleden hebben ieder een eigen mening en praten daarover met elkaar. Zo nodig schakelt de commissie een deskundige in. Die stelt dan een rapport op.
 
  • U laat ermee zien dat u een klacht serieus neemt
Een goede klachtenregeling is belangrijk. De consument moet bij u terechtkunnen met een klacht en deze met u kunnen bespreken. Een klachtenregeling is ook belangrijk met het oog op de Europese richtlijnen ADR en ODR. Ons advies: laat uw consumenten weten dat u een klachtenregeling heeft. Dit kan voorkomen dat een klacht verergert. U laat ermee zien dat u uw consument serieus neemt.

Tip: u kunt uw klant ook verwijzen naar BOVAG Bemiddeling. Als de bemiddeling succesvol verloopt, hoeft de consument niet naar De Geschillencommissie.

 
  • U laat ermee zien dat u kwaliteit belangrijk vindt
Met uw lidmaatschap bij De Geschillencommissie laat u zien dat u de kwaliteit van uw producten en diensten belangrijk vindt. Hetzelfde straalt u uit met uw BOVAG-lidmaatschap.
 
  • U weet zeker dat de uitspraak wordt nagekomen
Weigert een boze consument uw rekening te betalen? Dan kunt u zelf een klacht indienen bij De Geschillencommissie. De commissie doet een bindende uitspraak. Staat in de uitspraak dat de consument moet betalen? Dan móet hij betalen. Heeft uw klant een onbetaalde rekening in een depot moeten storten bij de Geschillencommissie? Dan maakt u geen extra kosten om het geld te innen*.

*Komt de consument deze overeenkomst niet na en is het geld niet gestort in een depot bij de commissie? Dan moet u als BOVAG-lid helaas wel kosten maken om een vonnis te krijgen zodat bijvoorbeeld een deurwaarder aan de slag kan met beslagleggingen, etc.

 
  • Laagdrempelig
De procedure bij De Geschillencommissie is heel eenvoudig. U kunt alles zelf doen, zonder hulp van een advocaat of rechtsbijstand. Wilt u toch een advocaat inhuren, dan kan dit. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Maak hiervan gebruik en schakel deze tijdig in!
 
  • De klacht kan snel afgehandeld worden via internet
De Geschillencommissie werkt zorgvuldig en efficiënt. U of uw klant kunnen een klacht veilig en eenvoudig digitaal indienen en hieraan opvolging geven.
 

Wat kost de Geschillencommissie Voertuigen?
Wat kost de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven?
Wat kost de Geschillencommissie Rijopleidingen, Voertuigverhuur en Tweewielers?

3. De nakomingsregeling

De nakomingsregeling bepaalt dat een klant een beroep kan doen op BOVAG wanneer een BOVAG-bedrijf een bindend advies niet nakomt. Dit kan wanneer eenbindend advies definitief is geworden. De nakomingsregeling is vastgelegd in de tweezijdige particuliere BOVAG-standaardbepalingen.

Nakomingsregeling: een garantstelling
De nakomensregeling is een garantstelling. Deze geldt tot het nakomingsbedrag dat wordt genoemd in de particuliere voorwaarden. Is de vordering van de klant hoger dan het nakomingsbedrag? Dan probeert BOVAG in principe via de rechter om het BOVAG-bedrijf tot betaling te bewegen. Lukt dit? Dan ontvangt de klant het geïncasseerde bedrag boven het nakomingsbedrag. Hiervoor moet de klant zijn vordering op het BOVAG-bedrijf overdragen aan BOVAG.

Formele innamevereisten
Let wel: BOVAG geeft in bepaalde situaties geen nakomingsgarantie voordat een klant heeft voldaan aan bepaaldeformele innamevereisten die de geschillencommissie stelt. Het gaat om de volgende situaties: faillissement, surseance van betaling ofbedrijfsbeëindiging van het BOVAG-bedrijf.

Is het faillissement of de surseance uitgesproken? Of heeft het bedrijf haar activiteiten beëindigd nadat diens klant heeft voldaan aan de innamevereisten? Dan keert BOVAG per geschil wel een bedrag uit, tot maximaal het nakomingsbedrag, maar zal er geen gang naar de rechter op kosten van BOVAG zijn.Faillissementsregeling (van BOVAG afdeling Schadeherstelbedrijven) voor gedupeerde opdrachtgevers
Gedupeerde zakelijke en particuliere opdrachtgevers van een lid van BOVAG Schadeherstelbedrijven kunnen mogelijk een beroep doen op een faillissementsdekking. Lees meer

 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring