Arbeidsvoorwaarden

Laatste update 15 mei 2024 Leestijd: 4 min

03 Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Hebben medewerkers recht op een reiskostenvergoeding wanneer zij voor het werk moeten reizen of een thuiswerkvergoeding wanneer zij thuiswerken? De wet zegt hier niets over. Dit is dus afhankelijk van de gemaakte afspraken in de geldende cao, de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement.

Reiskostenvergoeding 

Reiskosten voor woon-werkverkeer kunt u belastingvrij vergoed tot maximaal € 0,23 per kilometer. Hierbij maakt het niet uit hoe de medewerker naar het werk komt. Geeft u een hogere reiskostenvergoeding dan € 0,23 per kilometer dan geldt het deel boven de € 0,23 per kilometer als loon en moet hierover loonheffing betaald worden. Als de medewerker met het openbaar vervoer naar het werk gaat dan mag u ook de werkelijk gemaakte kosten vergoeden. 

U kunt ook een vaste onbelaste reiskostenvergoeding toekennen per maand of per week. De medewerker moet dan wel minimaal 128 dagen naar een vaste werkplek reizen. Voor parttimers is dit naar rato van de omvang van het dienstverband.  

Let op: als de medewerker langer dan zes aaneensluitende weken afwezig is dan moet u de vaste onbelaste reiskostenvergoeding stopzetten. Als de medewerker weer terug is mag de betaling weer worden hervat vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de medewerker hersteld is. 

Cao MvT en cao Carrosseriebedrijf
Cao Tank en Was

Thuiswerkvergoeding  

Per 1 januari 2024 mag de werkgever € 2,35 per thuiswerkdag betalen voor de vergoeding van kosten voor thuiswerken. Over deze thuiswerkvergoeding hoeft geen loonheffing betaald te worden.  

Combinatie vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding 

Werken medewerkers deels thuis en deels op kantoor, dan kunt u de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer combineren met de thuiswerkvergoeding van € 2,35 per dag. Het is hierbij niet toegestaan om voor een werkdag zowel de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te betalen als ook de onbelaste thuiswerkvergoeding. Hier moet een keuze in gemaakt worden.  

U kunt ook vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de medewerker thuiswerkt. In dat geval kunt u een vaste vergoeding toekennen zodat u dit niet per werkdag bij hoeft te houden. Wanneer een medewerker incidenteel toch op kantoor werkt op een thuiswerkdag, of andersom, hoeft de vaste vergoeding niet aangepast te worden. Is het meer structureel? Dan moet u de vaste vergoeding wel aanpassen aan de nieuwe situatie. 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring