Algemene, niet cao-gebonden regelingen

Laatste update 28 januari 2021 Leestijd: 3 min

05 Sociale premies en sectorpremies 2021 

Met welke sociale premies en sectorpremies moet u als werkgever rekening houden in 2021? BOVAG heeft het voor u op een rij gezet. 

Sociale premies 2021 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de volgende premies (in procenten, jonger dan AOW-leeftijd) voor 2021 definitief vastgesteld:

Sociale-premies-2021.jpg

Toelichting 

De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. Deze wordt ook in 2021 geheven in de Aof-premie. De Aof-premie is in 2021 7,03%. In het schema wordt het percentage weergegeven inclusief uniforme opslag kinderopvang: 7,53%. 

Premies Werkhervattingskas 2021 

Het UWV heeft de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) voor 2021 bekendgemaakt. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is voor elke publiek verzekerde werkgever de som van twee premiecomponenten, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie Ziektewet. 

Elke bij het UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootteklassen, namelijk kleine, middelgrote of grote werkgevers. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend:

Grootteklassen-voor-gedifferentieerde-premie-2021.jpg

Parameters vaststelling gedifferentieerde premie Whk 2021

Parameters-voor-gedifferentieerde-premie-2021.jpg

Sectorpremies 2021 

De sectorpremies Whk (kleine werkgevers) zijn voor 2021 als volgt vastgesteld: 

Sectorpremies-2021.jpg
  • Eind 2020 hoort u via een beschikking van de Belastingdienst hoe hoog de exacte premie over 2021 precies zal zijn. U kunt ook zelf een voorlopige berekening maken via de premiewijzer van het UWV
  • Het is mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaal premie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers. 
  • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. 
  • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan. 
  • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flex risico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring