Algemene, niet cao-gebonden regelingen

Laatste update 28 januari 2021 Leestijd: 2 min

04 Premies arbeidsongeschiktheids- verzekeringen 2021 

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken (NV Schade) heeft de premies voor 2021 gepubliceerd. De premie van de collectieve WIA-werknemersverzekering zal gelijk blijven aan de huidige premie, de premie van de WIA-excedentverzekering stijgt wel. Hieronder vindt u alle premies voor 2021. 

De verzekeringen zijn ontwikkeld door sociale partners in de Metaal en Techniek, de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven en de Tankstations en Wasbedrijven. In de regel zijn alle werknemers in de branche verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering. Een overzicht van de verschillende verzekeringen en wat zij precies inhouden vindt u op de website van NV Schade

De premie van de verzekering WIA-excedentverzekering Top verschilt per werknemer, omdat deze per werknemer vastgesteld wordt. Wilt u weten wat de kosten voor uw bedrijf zijn? Neem dan contact op met NV Schade: info@nvschade-mt.nl, 0800 – 51 04 of via www.nvschade.nl. In onderstaand schema vindt u de verschillende premies voor 2021: 
Premies-arbeidsongeschiktheidsverzekering-2021.jpg

* De premie wordt berekend over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit zijn alle vaste looncomponenten op jaarbasis die u met uw werknemer heeft afgesproken. 

** De premie voor de WIA-excedentverzekering wordt berekend over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon tot maximaal € 100.000. 

*** De premie voor de WIA-excedentverzekering Top is een premie op maat en wordt berekend over het jaarinkomen tussen € 100.000 en € 300.000. 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring