Corona > Steunmaatregelen vanuit de overheid > Uitstel of verlaging belastingen

Uitstel of verlaging belastingen

De Belastingdienst neemt diverse maatregelen die het coronaleed voor ondernemers en ZZP'ers moeten verzachten. 

Let op: Het kabinet stopt per het tweede kwartaal (1 april 2022) met het coronasteunpakket. U kunt dan geen gebruik meer maken van deze regeling.
Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft mede dankzij lobby van BOVAG nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.
 

Kwijtschelden

De Belastingdienst gaat daarnaast soepeler kijken naar gericht kwijtschelden van (belasting-)schulden voor wanneer een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Dit moet in het tweede kwartaal van dit jaar af zijn. De Belastingdienst houdt in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aan als de ondernemer daarom vraagt.
 

Omzetdaling en gebruikelijk loon

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 
 

Urencriterium

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.
 

Thuiswerkkosten

Het kabinet bekijkt belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook regelen via de werkkostenregeling. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring