NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die omzetverlies lijden door de Corona-crisis.  Doel van deze regeling is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de situatie op dat moment geldt de NOW telkens voor een paar maanden. De overheid kijkt of verlenging nodig is, en zo ja onder welke voorwaarden. We begonnen in maart 2020 met de NOW 1 en begin 2022 gaat het om de NOW 6. 

NOW 6, dat loopt tot eind maart 2022 is de laatste NOW-periode. Per 1 april 2022 start geen nieuwe NOW-periode meer. Door de versoepelingen is het weer mogelijkheid om zonder beperkingen te ondernemen en is een tegemoetkoming in de loonkosten niet meer nodig.

De NOW kent 3 stappen die u als werkgever bij elke NOW-periode moet nemen:
•    Het aanvragen van een voorschot;
•    Het aanvragen van de definitieve berekening;
•    Nabetaling of terugbetaling.
 
Hieronder een toelichting per relevante NOW-periode.

NOW 6  

Looptijd 1 januari t/m 31 maart 2022
Aanvraagperiode voorschot  14 februari t/m 13 april 2022
Aanvraagperiode definitieve vaststelling 3 oktober 2022 t/m 2 juni 2023

 

NOW 6 is grotendeels hetzelfde als NOW 5. Het voorschot wordt in drie keer uitbetaald. Belangrijke elementen uit de regeling:

 • Minimaal 20% omzetverlies. 
 • Maximaal op te geven omzetverlies is 90% (ook als dat tussen de 90% en 100% ligt).
 • Een vergoeding van 85% van het omzetverlies. 
 • De forfaitaire opslag wordt weer 30% (net als in de NOW2-NOW5).
 • De referentiemaand voor de loonsom is oktober 2021.
 • De omzetmeetperiode is januari, februari, maart 2022.
 • De referentieomzet-periode wordt berekend door de omzet van 2019 te delen door 4 (Voor starters geldt een eigen regel.
Meer informatie:
UWV
Rijksoverheid

 

NOW 5 (7de UWV aanvraagperiode)

Looptijd 1 november t/m 31 december 2021
Aanvraagperiode voorschot  13 december t/m 31 januari 2022
Aanvraagperiode definitieve vaststelling 1 juni 2022 t/m 22 feb 2023
 
 • Minimaal 20% omzetverlies
 • Maximaal op te geven omzetverlies is 90% (ook als dat tussen de 90% en 100% ligt). Dit was 80%, maar vanwege de invoering van de harde lockdown is dit verhoogd naar 90%
 • Een vergoeding van 85% van het omzetverlies
De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Ook nu worden de salarissen van medewerkers met een flexibel contract vergoed. Nieuw bij de NOW 5 is dat startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen ook gebruik kunnen maken van de NOW. Het voorschot wordt in 1 keer overgemaakt en is gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt wel gerekend met de verhoging tot 90%.Voor NOW 5 is ongeveer €1,5 miljard gereserveerd.
 
 • De referentieperiode voor de omzet is 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 gedeeld door 6. Startende bedrijven kennen een andere referentieperiode, die u hier kunt vinden.
 • De loonsomvrijstelling is 15%
 • Referentiemaand voor de loonsom is september 2021

Meer informatie:

UWV
Rijksoverheid

 

NOW 4 (zesde UWV-aanvraagperiode)

Deze NOW-periode kan niet meer aangevraagd worden. De aanvraagperiode voor de definitieve vaststelling loopt van 31 maart 2022 tot en met 22 februari 2023. Het UWV voert de regeling uit.

Bekijk ook: 

Overzicht UWV met aanvraagperiodes NOW 2020/2021
Verduidelijking verbod bonussen, dividend en inkoop eigen aandelen vanaf NOW 2.
 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring