Corona en personeel

Hoe om te gaan met een medewerker in quarantaine? Wanneer moet u loon doorbetalen en hoe zit het met een medewerker die plotseling zijn kinderen op moet vangen thuis? Op deze vragen en meer krijgt u antwoord van BOVAG. Heeft u specifiek vragen over de NOW, ga dan naar Hulpregelingen vanuit de overheid.
Werkgeversvragen

 

Ziekte werknemer en loondoorbetaling

Mijn werknemer heeft Corona, hoe zit het met doorbetaling?
Mijn werknemer is (nog) niet ziek, maar zit in quarantaine thuis. Hoe zit het dan met loondoorbetaling en de werkzaamheden van de werknemer?
Mag een werknemer ziek worden gemeld als deze door de werkgever naar huis wordt gestuurd, omdat de werknemer in aanraking is geweest met iemand bij wie het Coronavirus in geconstateerd? En moet ik deze werknemer dan doorbetalen?
Als ik een werknemer heb die ziek is, moet mijn personeel dan 2 weken in quarantaine? Wanneer neem je zo’n besluit?
Mijn werknemer valt in een risicogroep en wil thuisblijven, omdat hij bang is het coronavirus op werk op te lopen. Is deze angst een gegronde reden om het loon door te betalen?
Hoe ga ik om met re-integratieverplichting van zieke medewerkers?

Werknemer en zorgverlof

Wat als werknemers door de sluiting van scholen en kinderdagverblijven niet naar het werk kunnen komen vanwege de zorg voor kinderen?
Mijn werknemer heeft een zieke thuis waar voor gezorgd moet worden. En nu?
Een uitwonend familielid van mijn werknemer is besmet. Mijn werknemer wil daar langs gaan op bezoek, wat nu?
Mag een werknemer voor een bepaalde periode één of meerdere dagen per week onbetaald verlof opnemen om de kinderen op te vangen?

Beleid en privacy

Één van mijn werknemers heeft het coronavirus. Mag ik dit delen met de andere collega's?
Moet de OR betrokken worden bij het opstellen van beleid rond het Coronavirus?
Wat mag ik aan mijn werknemers vragen in verband met het coronavirus en de privacywetgeving?
Moet de werkgever maatregelen nemen om medewerkers te beschermen?
Een werknemer woont over de grens, hoe moet dit nu steeds meer landen besluiten om de grenzen te sluiten?
Mag ik besluiten om een werknemer met een 0-urencontract niet meer op te roepen?
Hoe ga ik in deze coronatijd om met mijn BBL-leerlingen?

Nieuwe werknemer

Hoe ga ik om met een nieuwe werknemer die per 1 april in dienst komt?
Kan een nieuwe werknemer in onderling overleg later beginnen?

Thuiswerken en kosten

Mag ik de reiskosten van werknemers stoppen die nu thuiswerken?
Moet ik de telefoonkosten bij thuiswerken vergoeden?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring