Hulpregelingen vanuit de overheid

De overheid heeft de nodige noodmaatregelen en hulpvoorzieningen getroffen om ondernemers, ZZP-ers en medewerkers door de crisis heen te helpen. We kunnen ons voorstellen dat het u duizelt, met al die afkortingen, van TOGS tot NOW. We zetten ze daarom voor u op een rij, inclusief link naar de uitgebreide informatie. 

Voor welke regelingen komt mijn bedrijf in aanmerking?

Hulp nodig om te bepalen welke steunmaatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn? Bekijk dan de handige tool die VNO-NCW en MKB-Nederland hiervoor maakte.

BOVAG-webinar

BOVAG heeft de nieuwe regelingen NOW, TOGS en TOZO in een webinar toegelicht op 8 april. Leden konden tijdens de uitzending ook specifieke vragen stellen aan BOVAG over deze onderwerpen. In onderstaand bericht kunt u het webinar terugkijken en de presentatie downloaden. 

Bekijk hier het BOVAG-webinar over NOW, TOGS en TOZO terug

 

KVK corona-loket

U kunt ook terecht bij het 'corona-loket' voor ondernemers van de overheid: 0800 2117. Dit nummer is soms overbelast, een alternatief is www.kvk.nl/coronaloket. Of bekijk de wegwijzer voor ondernemers.
 

TOGS 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Deze maatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bijvoorbeeld doordat ze moeten sluiten. Denk aan rijscholen. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

BMKB-C 

Verruimde borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300 miljoen euro aan extra financiering beschikbaar is voor mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot maximaal 4 jaar.Garantie-Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)  

De GO-C regeling is voor (middel)grote ondernemingen die een liquiditeitsprobleem hebben als gevolg van de coronacrisis. Een onderneming kan met de GO-C regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen lenen. De aanvraag hiervoor loopt via een bank. 


 

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

De KKC-garantieregeling is voor kleine ondernemingen die vanwege de coronacrisis een krediet nodig hebben van minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,-. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel op 1 januari 2019 of eerder. De aanvraag hiervoor loopt via een bank. 


 

NOW 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. 
TOZO 

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers kunnen zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. 


Uitstel of verlaging belastingen 

De Belastingdienst neemt diverse maatregelen die het corona-leed voor ondernemers en ZZP-ers moeten verzachten. Denk aan uitstel van betalen diverse belastingen, verlaging van de voorlopige aanslag en tijdelijk verlaging invorderingsrente en de belastingrente.

Het tijdelijke versoepelde uitstelbeleid voor ondernemers gold al voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Dat breidde het kabinet op 2 april uit zodat het versoepelde uitstelbeleid van toepassing wordt op een groter aantal voor ondernemers relevante belastingen: de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot 19 juni 2020. Dat betekent dat in ieder geval tot deze datum verzoeken om uitstel conform bovenstaande versoepelde uitstelbeleid zullen worden behandeld. Blijf op tijd aangifte doen en wacht tot u een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Deze aanvraag kunt u nu online indienen.


Uitstel aflossing  

Diverse banken geven kleinere, in de kern gezonde bedrijven, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Dit is een besluit van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. 
Leer meer.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring