FAQ

1. Waar kan ik input aanleveren voor de BOVAGkrant?
Als u een suggestie heeft voor een onderwerp of te interviewen persoon, of u heeft verbeterpunten voor de inhoud of opmaak van de BOVAGkrant dan kunt u de redactie mailen.

2. Kan ik als niet-lid ook een BOVAGkrant ontvangen?
Als u geen BOVAG-lid bent, kunt u zich abonneren op de BOVAGkrant via Abonnementenland. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

3. Ik wil graag adverteren in de BOVAGkrant, waar vind ik daar meer informatie over?
Formaten en tarieven staan op de tariefkaart. Heeft u specifieke wensen of vragen, mail dan met BOVAG via sales@bovag.nl of bel met (030) 65 95 294.

4. Wat zijn de kosten voor adverteren in de BOVAGkrant in 2018?
De tarieven zijn gepubliceerd op de tariefkaart. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag een persoonlijk advies wilt hebben. Neem dan contact op met de advertentieverkopers via sales@bovag.nl.  

5. Wanneer moet ik mijn advertentiemateriaal aanleveren?
De aanleverdata voor materiaal zijn in 2018 steeds op vrijdag om 12.00 uur:
BK 01-2018: 19 januari
BK 02-2018: 16 februari
BK 03-2018: 16 maart
BK 04-2018: 13 april
BK 05-2018: 9 mei
BK 06-2018: 15 juni
BK 07/08-2018: 27 juli
BK 09-2018: 14 september
BK 10-2018: 12 oktober
BK 11-2018: 9 november
BK 12-2018: 7 december

6. Wat zijn de aanleverspecificaties voor advertentiemateriaal?
Alle advertenties dienen drukwerk gereed aangeleverd te worden als: 300 dpi Certified PDF in fullcolor, z√≥nder snijtekens. Voor ‘1 pagina’-advertenties een afloop van 3 mm hanteren (geen ‘slug’). Download de tariefkaart voor de formaten en afmetingen. 

7. Waar moet ik mijn advertentiemateriaal aanleveren?
Advertentiemateriaal kunt u in het voorgeschreven documentformaat mailen naar traffic@bovagkrant.nl.
BOVAG behoudt zich het recht voor advertentie te weigeren die niet voldoen aan de juiste aanleverspecificaties.

8. Gelden er voorwaarden voor de plaatsing van advertenties?
Ja, reservering en plaatsing van advertenties in de BOVAGkrant gebeurt onder de algemene voorwaarden die u hier kunt downloaden. Bij het ondertekenen van de bevestiging gaat u akkoord met deze voorwaarden.