De BOVAGkrant ging met Matthijs Sienot (D66) in gesprek over mobiliteit
Terug

Matthijs Sienot (D66): "Zes wielen heeft de toekomst"

Wet- en regelgeving Interview
Leestijd: 7 min

Matthijs Sienot zit voor D66 in de Tweede Kamer. Vol energie stortte hij zich vorig jaar op de portefeuille mobiliteit. De BOVAGkrant ging met hem in gesprek over mobiliteit en de energietransitie, de doelen in het Klimaatakkoord en hoe we die kunnen halen. 

Zelf kiest hij de fiets, trein of een deelauto op zonne-energie, maar een ander verplichten om een duurzaam vervoermiddel te gebruiken doet hij bewust niet. Die keuze mag iedereen zelf maken in Nederland. Aan stimuleren daarentegen, doet hij wel. Als D66-kamerlid staat Utrechter Matthijs Sienot pal achter het standpunt dat schoner en zuiniger vervoer in deze tijd van klimaatverandering en dichtslibbende wegen gewoonweg moét. Alleen meer asfalt aanleggen is volgens hem geen optie. Er zullen andere oplossingen gezocht moeten worden. Door bedrijven en door de overheid. Samen. Vanaf het moment dat hij op 31 oktober 2017 werd geïnstalleerd in de Tweede Kamer toont Sienot zich een gepassioneerd pleitbezorger voor duurzame mobiliteit, een slimme infrastructuur en veilig verkeer. Niet zelden schudt hij de bewindspersonen wakker en ook niet zelden monden zijn kritische vragen uit in een nieuw beleid of wetsvoorstel. De BOVAGkrant draait de rollen om en legt het Kamerlid en grondlegger van het platform hetkanwel.nl enkele vragen voor.   

header-image

Wat is uw visie op de mobiliteit in Nederland?

“Willen we Nederland bereikbaar houden, dan hebben mensen meer keuzes nodig. Ik geloof dat vervoer met zes wielen de toekomst heeft. Dus in de vorm van een abonnement op een fiets én een auto. De norm daarbij is dat we gebruik maken van steeds schonere en duurzamere energiebronnen. Die kant willen we uit. In 2030 worden alleen nog emissievrije voertuigen verkocht, dat is in het regeerakkoord afgesproken. Daarmee heeft het kabinet scherpe en duidelijke doelen gesteld.”

Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, doet het kabinet een beroep op bedrijfsleven en branchepartijen. Aan de Mobiliteitstafel proberen alle partijen tot een gezamenlijke inzet te komen. Aan het begin van het zomerreces was er nog geen eenduidigheid. Er werd vooral gekeken naar de kosten en de dekking daarvan. Wat vindt u daarvan? 

“Willen we in 2030 zeven megaton minder CO2 uitstoten, dan lukt dat alleen als iedereen meedoet. Dus industrie, overheid en consument. Er ligt nu een lijst op tafel met maatregelen die samen optellen tot zestien megaton. Kansen genoeg dus om een reductie van zeven megaton te realiseren. En dat lukt alleen als we goed samenwerken. Er zijn goede ideeën geopperd, maar die moeten eerst goed worden doorgerekend. Ik vind het jammer dat de discussie nu vooral over de kosten gaat. Aan de tafel wordt naar de overheid gekeken om die te dekken, maar ik denk dat je daarvan moet wegblijven. Ga het gewoon doen, er is al heel veel mogelijk, zeker als men slim met elkaar samenwerkt.”

“Je moet wegblijven van discussies over kosten”
Matthijs Sienot | D66-kamerlid

Als de overheid niet voor de financiering van de bezuiniging kan of wil zorgen, welke rol heeft ze dan volgens u? 

“De overheid stelt duidelijke normen en kaders en daagt de industrie uit om met slimme oplossingen te komen. Toen we het een paar jaar geleden over windmolens hadden, vonden we dat ook allemaal te duur. Achttien miljard euro! Nu blijkt dat het maar één derde daarvan kost, zes miljard. Dat komt enerzijds omdat de techniek goedkoper wordt in de tijd, maar ook omdat de overheid scherpe doelen en eisen stelt. Mensen blijken dan ontzettend slimme dingen te kunnen bedenken. Het heeft dus niet zoveel zin om alleen maar over geld te praten en te discussiëren over wie moet betalen.”


Wel makkelijk om de industrie en het bedrijfsleven dit op te laten lossen. De overheid kan toch meer dan kaders stellen? 

“Zeker wel, vooral het wegnemen van belemmeringen is een belangrijke taak van de overheid. Een mooi voorbeeld: de groei van elektrische auto’s blijft achter omdat er voor particulieren geen tweedehands markt is. Die auto’s verdwijnen naar het buitenland, terwijl wij er hier in geïnvesteerd hebben met subsidies. Dat is toch raar? Zulke belemmerende drempels moet de overheid snel wegnemen. Een andere taak is veelbelovende initiatieven op het gebied van innovatie en duurzame mobiliteit een vliegende start geven. Bijvoorbeeld door voor een beperkte periode financieel te participeren, zoals bij het deelautoproject ‘We drive solar’ nu gebeurt. Dat is in Utrecht begonnen en wordt nu in andere steden uitgerold.”

header-image

Uw geloof in samenwerking tussen industrie, consument, bedrijfsleven en overheid is groot. Waar komt dat vandaan?

“Ik zie in de praktijk dat mensen samen tot mooie dingen in staat zijn. Neem de coalitie ‘Anders reizen’, een samenwerking tussen veertig bedrijven die samen 400.000 medewerkers andere keuzes willen laten maken voor hun woon-werkverkeer. Zij noemen bijvoorbeeld als maatregel een reiskostenvergoeding voor fietsers, net als voor automobilisten. Een relatief eenvoudige regeling die veel werkgevers niet eens kennen. Dat kan dus zonder éxtra financiële hulp van de overheid gerealiseerd worden. Vaak blijkt er trouwens ook veel onwetendheid te zijn over wat er wel en niet mogelijk is. Dus met samenwerken bedoel ik ook kennis delen en vergroten, dat zijn belangrijke voorwaarden om duurzame mobiliteit te laten groeien.”

 

Wat is volgens u de brandstof van de toekomst? Hebben alle auto’s straks een stekker of rijden ze op waterstof? 

“Ik denk niet dat het ‘of-of’ is, maar ‘en-en’. De norm is technologieneutraal emissievrij. Waterstof zal het vooral goed gaan doen in het transport, stekkervervoer waarschijnlijk meer bij consumenten. Bovendien geloof ik dat mensen áltijd zelf iets te kiezen willen hebben. Dat is ook een fundamenteel standpunt van onze partij: iedereen heeft keuzevrijheid. Dus ook in het kiezen van nieuwe mobiliteit. Zolang het maar wel emissievrij is. Overigens vind ik dat de overheid ook hier tot taak heeft om belemmeringen weg te nemen en als kick-starter te fungeren, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een goede laadinfrastructuur.”

Wie is Matthijs Sienot?

Hetkanwel.nl! Met die drie woorden gaf Matthijs Sienot voordat hij Kamerlid werd, podium aan mensen en bedrijven die de wereld een beetje groener, eerlijker en leuker wilden maken. Een website voor gelijkgestemde pioniers, die ergens vóór zijn. En niet ertegen. Met die progressieve houding wist Sienot sinds zijn functie als Kamerlid al diverse duurzame verbeteringen door te voeren. Op zijn conto komen onder andere de komst van een verkeersbord dat aangeeft waar snellaadstations voor elektrische auto’s zijn, en de vereenvoudiging van de fiscale behandeling van de fiets van de zaak.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring