Truckdealermonteurs die huiverig zijn om de werkplaatskaart te gebruiken en vertraging in uitgifte van werkplaatskaarten voor de nieuwe smart tachograaf; er is momenteel veel te doen rond de tachograaf. BOVAG sprak met de RDW en stuurde samen met andere partijen een brief naar minister Van Nieuwenhuizen om de wettelijke introductiedatum van de smart tachograaf uit te stellen.
Terug

Wat speelt er rond de tachograaf?

Wet- en regelgeving tachograaf werkplaatskaart
Leestijd: 6 min

Truckdealermonteurs die huiverig zijn om de werkplaatskaart te gebruiken en vertraging in uitgifte van werkplaatskaarten voor de nieuwe smart tachograaf; er is momenteel veel te doen rond de tachograaf. BOVAG sprak hierover met de RDW en stuurde samen met andere partijen een brief naar minister Van Nieuwenhuizen om de wettelijke introductiedatum van de smart tachograaf uit te stellen.

Betere communicatie, helderheid over de definitie ‘tachograafgerelateerde werkzaamheden’, redelijkere sancties op overtreding en betere scholing rond de digitale tachograaf; dat zijn de wensen die BOVAG onlangs besprak met RDW, RAI Vereniging en marktpartijen. Deze maatregelen kunnen een einde maken aan onduidelijkheid over de regels voor monteurs rond de digitale tachograaf en de spagaat waarin zij zitten tussen RDW- en fabriekseisen bij hun werkzaamheden. Het overleg was gepland omdat er in de markt veel onrust is rond het toegestane gebruik van de werkplaatskaart voor de digitale tachograaf. De kaart mag alleen worden gebruikt voor tachograafgerelateerde werkzaamheden en die regel lijkt bij de RDW onder een vergrootglas te liggen. De RDW controleert hier kritischer op en gaat over op sancties wanneer monteurs de werkplaatskaart volgens de Rijksdienst onjuist gebruiken. Tijdens het overleg bleek een groot deel van het probleem te liggen in onduidelijkheid over de regels. Wat zijn tachograafgerelateerde werkzaamheden? Wat valt daar precies onder en wat niet? De partijen om tafel hebben de RDW gevraagd om tot een betere en bredere definitie te komen. RDW heeft toegezegd de definitie aan te scherpen en hierover meer en duidelijker te communiceren. Vanuit de branche is de RDW gevraagd te wachten met harde sancties tot dit geregeld is.

“Tegenstrijdigheden in de voorschriften van de RDW en fabrikant brengen monteurs in een lastig parket”

Lastig parket

Monteurs die nu de werkplaatskaart moeten gebruiken, hebben naast de regels van de RDW ook te maken met voorschriften van de fabrikant. Die schrijft in sommige gevallen het gebruik van de kaart voor waar de RDW het niet toelaat. Bijvoorbeeld bij een software-update of wanneer de spanning eraf is geweest door het vervangen van een accu. Tachograafsystemen zijn veel meer dan vroeger volledig geïntegreerd in het voertuig waardoor het gebruik van de werkplaatskaart eerder nodig is. Tegenstijdigheden in de voorschriften van de RDW en de fabrikant brengen monteurs in een lastig parket. Zo lastig zelfs dat sommige nieuwe, jonge monteurs aangeven liever niet te willen ijken en keuren uit angst voor beschuldigingen van onjuist gebruik van de werkplaatskaart. De oplossing hiervoor wordt gezien in meer duidelijkheid door betere communicatie en betere scholing. BOVAG pleit voor standaard scholing voor de digitale tachograaf en voor een aparte module voor de analoge variant. Scholing voor de analoge kaart neemt nu nog veel tijd in beslag, terwijl nog maar tien procent van de kalibratiemeldingen bij de RDW gerelateerd zijn aan een analoge tachograaf. De RDW heeft toegezegd dit te bespreken.

Onredelijke gestraft

Ook is het sanctiebeleid aan bod gekomen. Marktpartijen geven aan dat grotere werkplaatsen onredelijk worden gestraft bij overtreding van de RDW-voorschriften. Overtredingen in kleinere werkplaatsen met bijvoorbeeld één monteur beperken zich tot de betreffende monteur. In grote werkplaatsen met bijvoorbeeld twintig monteurs wordt de hele werkplaats, dus alle twintig monteurs, gesanctioneerd bij overtredingen. De RDW geeft aan dat over dit onderwerp al is gesproken en dat verdere bespreking hiervan volgt in het MERK-overleg, waarin de branche de RDW helpt bij de modernisering van de RDW-processen.

header-image

BOVAG wil duidelijkheid over regels rondom werkplaatskaart

Tips voor gebruik van de werkplaatskaart

  1. Gebruik voorlopig de werkplaatskaart uitsluitend voor echt tachograafgerelateerde werkzaamheden. Leg in alle andere gevallen waarbij het toch nodig was de kaart te gebruiken dit goed vast op de werkorder én op de factuur aan de klant.
  2. Zorg ervoor dat ook uw aftersalesmanagement en werkplaatsplanner(s) goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Zo is het niet toegestaan dat de werkplaatskaart buiten de geregistreerde locatie wordt gebruikt. De kaart moet te allen tijde op de werkplaats aanwezig blijven.
  3. Uw keurmeester en/of tachograaftechnicus heeft de meest recente opleiding gevolgd om zijn erkenning te krijgen. Vertrouw vooral op zijn kennis en wijk daar niet vanaf vanwege haast, drukte of omdat een voertuig echt de weg op moet. Zowel uw bedrijf als uw klant kan hierdoor later in de problemen komen.
  4. Meld eventuele misstanden, ervaringen met controles of onredelijke sancties direct via truckdealers@bovag.nl. Zo nodig neemt BOVAG contact met u op.

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring