Terug

Geschil: Motor defect, geld terug?

Wet- en regelgeving
Leestijd: 5 min

Een consument heeft een tweedehands BMW pas drie maanden in zijn bezit als hij stil komt te staan. Door een defect aan de motor kan hij de auto niet meer gebruiken. De consument vindt dat er sprake is van wettelijke garantie en wil de koopovereenkomst ontbinden. Wat mag de consument van deze gebruikte auto verwachten? 

De zaak

Als de consument de tweedehands BMW koopt, is deze vijftien jaar oud en staat er bijna tweehonderdduizend kilometer op de teller. Er is geen BOVAG Garantie opgenomen in de koopovereenkomst. Na drie maanden en vierduizend kilometer valt de auto stil en moet deze naar huis gesleept worden. De consument wil allereerst dat het autobedrijf de auto kosteloos herstelt op grond van non-conformiteit. De ondernemer weigert dat tot twee keer toe. De consument wil vervolgens de koopovereenkomst ontbinden, maar de ondernemer wil daar niet aan meewerken. De ondernemer heeft de consument gevraagd om de auto langs te brengen, zodat hij kan beoordelen wat er mankeert. Dit doet de consument echter niet. Wat hij wel doet, is naar de Geschillencommissie stappen om daar het contract te laten ontbinden. 

Het onderzoek

De Geschillencommissie Voertuigen schakelt een deskundige in die naar het onderhoudsboekje van de BMW kijkt. Daaruit blijkt dat de consument een maand na de aankoop onderhoud heeft laten uitvoeren. De auto heeft dan drieduizend kilometer gereden. Zo’n duizend kilometer later is de motor slecht gaan lopen en valt deze stil. Tijdens het bezoek van de deskundige start de auto niet, ook niet met startkabels. Er komen foutcodes naar voren bij het uitlezen van de OBD-poort en scans. De deskundige constateert dat er iets aan de hand is met de distributieketting, waardoor de positie van de nokassen ten opzichte van de krukas niet goed is. Mogelijk is ook de Valvetronic kapot of ontregeld. Herstel is mogelijk, maar gezien de meldingen is dit een kostbare reparatie. Om een exacte inschatting te geven van de kosten, is eerst demontage van diverse delen van de auto nodig. 

De uitspraak

De Geschillencommissie buigt zich over de vraag of er hier sprake is van wettelijke garantie (non-conformiteit). Mag de consument de koopovereenkomst ontbinden, omdat de auto niet de eigenschappen bezit die hij volgens de overeenkomst mocht verwachten? De Geschillencommissie vindt van niet. Ondernemer en consument zijn het er allebei over eens dat de auto na de aankoop meer dan vierduizend kilometer goed heeft gefunctioneerd. Daarnaast oordeelt de commissie dat bij een product als een auto met een leeftijd van vijftien jaar en een kilometerstand van bijna tweehonderdduizend kilometer gebreken kunnen optreden, zoals die zich bij de BMW hebben voorgedaan. Daarnaast kwamen de problemen aan het licht nadat de auto het meer dan vierduizend kilometer goed heeft gedaan. De commissie vindt dan ook dat de auto bij de aflevering voldeed aan de koopovereenkomst. 

De conclusie

Het-geschil-2.jpgDe Geschillencommissie oordeelt dat de klacht van de consument ongegrond is. Er is geen sprake van wettelijke garantie. Het verzoek van de consument om de koopovereenkomst te ontbinden, wordt afgewezen.

Andere geschillen 


De Geschillencommissie doet regelmatig uitspraken in onenigheden tussen ondernemer en consument. De uitspraken van een aantal daarvan kunt u teruglezen op mijn.bovag.nl. Bijvoorbeeld over een automatische versnellingsbak van een tweedehands Audi die problemen geeft.

Dit artikel is verschenen in de BOVAGkrant 2022-03.
 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring