BOVAG pleit voor nuchter beleid om CO2 terug te dringen in het aanstaande Klimaatakkoord
Terug

Aan tafel!

Duurzaamheid Achtergrond
Leestijd: 6 min

Overheid en bedrijfsleven maken samen afspraken om de CO2-uistoot met de helft te reduceren in 2030. BOVAG praat uiteraard mee aan de zogenaamde Mobiliteitstafel. De inzet: realisme in de discussie, zoeken naar (kosten)effectieve maatregelen, wegblijven bij symboolpolitiek, voorkomen van grote lastenverzwaringen, en werken aan maatschappelijk draagvlak.

De CO2-uitstoot moet lager; in 2030 49 procent minder dan in 1990. Dat is op Europees niveau afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Aan alle lidstaten wordt gevraagd wat hun nationale bijdrage is om dit te realiseren. De Nederlandse overheid en bedrijfsleven spreken daarover aan zogenaamde sectortafels. BOVAG schuift vanzelfsprekend ook aan. Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt zit aan de ‘Mobiliteitstafel’ en brengt daar de ideeën van BOVAG in. Zoals bijvoorbeeld het idee dat er met het juiste rubber onder voertuigen nog heel veel CO2-besparing te halen valt. Of de gedachte dat er meer mensen de fiets zullen pakken naar hun werk als de fiets van de zaak in een gunstiger fiscale regeling valt. Eckhardt: “Vanwege het internationale Klimaatakkoord is er groot commitment van ons land. Bijzonder aan de Nederlandse situatie is dat wij weer voor een akkoord kiezen tussen overheid en bedrijven, terwijl andere landen meteen voor wetgeving gaan om de CO2-uistoot te reduceren. Nadeel bij ons is dat het lange trajecten zijn voordat je een akkoord bereikt, het voordeel is dat je dan wel meteen voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen hebt en dus een grotere kans van slagen.” 

Betalen naar gebruik

Wat betekent het nieuwe akkoord voor maatregelen die nu al in eerdere akkoorden (zoals het SER Energieakkoord uit 2013), wetten of het regeerakkoord zitten om schoon vervoer te stimuleren? Zoals de fiscale stimulering op elektrische voertuigen die is vastgelegd in de Autobrief II. “We zorgen ervoor dat de bestaande afspraken worden gerespecteerd. De Autobrief II loopt tot en met 2020. In het Klimaatakkoord kunnen we voor de periode daarna verdergaande maatregelen voorstellen. We moeten nog eens zeven megaton CO2 besparen, want onze sector mag in 2030 nog maar 25 megaton CO2 uitstoten en zonder nieuw beleid wordt dat 32 megaton. Dat kan door bijvoorbeeld nu eens echt serieus naar ‘betalen naar gebruik’ te kijken, eindelijk een aanschafsubsidie voor zero-emissie voertuigen in te stellen, en door overheidsinvesteringen te doen in laad- en infrastructuur voor nieuwe schone brandstoffen. Met gepaste aandacht voor de kansen die waterstof biedt”, vertelt Eckhardt. 

header-image

Bandenambassadeur

Aan de Mobiliteitstafel zal de algemeen voorzitter van BOVAG deze standpunten naar voren brengen. Maar hij zit daar ook als ‘bandenambassadeur’, een thema waarvoor nauw wordt samengewerkt met de VACO, de vereniging van bandenspecialisten. “Samen met de VACO voeren we al langer de campagne ‘Kies de beste band’ waarmee we consumenten bewust maken van de veiligheidswinst die er met het juiste schoeisel onder een auto te halen is. Die boodschap moeten we verrijken met de milieuwinst. Want rijden met de beste banden op de juiste spanning levert aantoonbaar een lagere CO2-uitstoot op.” Naast bewustwording wil BOVAG ook inzetten op betere afspraken met leasemaatschappijen en fleetowners. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als leaseauto’s standaard met tripple A-banden worden afgeleverd? Daarnaast is ook opleiding van bandenadviseurs en verkopers in autobedrijven belangrijk, zodat zij consumenten beter kunnen adviseren over de milieuwinst die het oplevert als je de juiste banden onder een auto monteert. “En het meest vergaande voorstel dat we aan de mobiliteitstafel doen, is dat we graag een verkenning willen doen naar een wettelijke verplichting voor montage van ‘de beste band’”, zegt Eckhardt. “Daar zitten natuurlijk veel haken en ogen aan, en er moeten veel partijen mee willen bewegen, maar wij vinden het de moeite waard om tenminste te kijken of zoiets haalbaar kan zijn.”

“De lusten en lasten van de verduurzaming van mobiliteit moeten eerlijk verdeeld worden in de samenleving”
Bertho Eckhardt | algemeen voorzitter BOVAG

Geen marktverstoring

BOVAG schuwt de termen verbod en verplichting niet aan de Mobiliteitstafel. Zo wil de organisatie ook onderzoeken of het mogelijk is dat de branche binnen afzienbare tijd alleen nog maar nul-emissie brom- en snorfietsen verkoopt. “En als dat dan mogelijk blijkt, laten we dan vooral zorgen dat dat soort regels op Europees niveau wordt afgekondigd. Dat voorkomt rare en ineffectieve marktverstoringen.” Uiteraard stelt BOVAG de nodige randvoorwaarden aan de manier waarop maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken worden ingevoerd. Betaalbaarheid en keuzevrijheid voor de Nederlandse consument is een vereiste. En de lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld zijn tussen particulier en zakelijke rijders en tussen arm en rijk. “En niet te vergeten: geen marktverstoring en voldoende ruimte voor innovatie en ondernemerschap”, voegt Bertho Eckhardt toe.   

Voor de zomer moet het Nederlandse Klimaatakkoord op hoofdlijnen zijn beklonken zodat het aan de Tweede Kamer kan worden voorgelegd. Deze afspraken moeten in de tweede helft van het jaar uitwerken in concrete plannen. In 2019 begint de uitvoering. 

Wie zitten er aan de Sectortafel Mobiliteit?

Naast BOVAG schuiven er heel veel andere vertegenwoordigers van de mobiliteitsbranche aan tafel. Zoals ANWB, RAI Vereniging, Fietserbond, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, FNV, GVB Amsterdam, Interprovinciaal Overleg, Stichting Natuur en Milieu, Nederlandse Vereniging Duurzame Biobrandstoffen, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, NS, TLN, VNO-NCW mede namens MKB-Nederland, Topsector Logistiek, Unie van Waterschappen, VNA en de Vereniging Elektrische Rijders. De Mobiliteitstafel wordt bijgestaan door subtafels, zoals bijvoorbeeld de fiscale tafel, en werkgroepen over uiteenlopende duurzame mobiliteit onderwerpen.  
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring