Voorbereiden op de nieuwe CAO.
Terug

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wet- en regelgeving Achtergrond
Leestijd: 8 min

BOVAG bereidt zich voor op de nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf en doet dat deze keer iets anders dan voorgaande jaren. BOVAG betrekt leden meer bij de keuze van de ingrediënten voor de onderhandelingen. Dat is nodig om de cao nog beter aan te laten sluiten op de praktijk van vandaag.

De huidige cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf loopt eind oktober van dit jaar af, de onderhandelingen met de vakbonden beginnen na de zomer. Om goed beslagen ten ijs te komen gebruikt BOVAG de komende maanden om zich grondig voor te bereiden. Dat gebeurt zoveel mogelijk met inbreng van leden. Want het is hoog tijd dat er nu echt iets in de cao gaat veranderen om de snelle technische en maatschappelijke ontwikkelingen bij te kunnen benen. “De collectieve arbeidsvoorwaarden moeten meer dan nu worden afgestemd op bedrijfsvoering van nu en in de toekomst”, vertelt Fedde Monsma, BOVAG’s kersverse manager arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen. Hij richt zich de komende tijd vooral op de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Een taak die wel aan hem is toevertrouwd, getuige de ervaring die hij opdeed in zijn voorgaande functies. Zo was hij bij vakbond CNV betrokken bij de totstandkoming van cao’s en schreef hij het boek ‘Poldermodel 3.0 – de toekomst van arbeidsverhoudingen’, over de veranderingen van de arbeidsmarkt en de gevolgen voor het overleg tussen de sociale partners die samen cao’s afsluiten.

Herkenning

In de voorbereiding haalt BOVAG op verschillende manieren input op bij leden. Deze keer gebeurt dat met meer specifiek onderzoek dan andere keren. Zo zijn de BOVAG-werkgevers ondervraagd over arbeidstijden en beloning en verder komt er deze zomer nog een vacaturemonitor. Dat allemaal naast de gebruikelijke algemene vragenlijst die leden altijd krijgen in de voorbereiding op een nieuwe cao. Monsma: “We hebben ook weer een klankbordgroep van ongeveer twintig leden opgericht, die bestaan uit een representatieve doorsnede van de ledenpopulatie. Dus grote én kleine bedrijven. Zij gaan met elkaar in gesprek over thema’s als opleiden, duurzame inzetbaarheid en flexibilisering. Alle informatie die we daaruit halen nemen we mee bij het bepalen van de inzet van de onderhandelingen.”

Op leeftijd

Het is vanzelfsprekend dat BOVAG als werkgeversorganisatie in de aanloop naar een nieuwe cao de mening van de leden peilt. Maar werknemers van de BOVAG-bedrijven zijn volgens Monsma minstens zo belangrijk. Monsma: “De ondernemer en de medewerkers maken immers samen de onderneming. Ik ben ervan overtuigd dat het leeuwendeel van de medewerkers betrokken is bij zijn werk en het bedrijf. Waar ik alleen aan twijfel is of de achterban van de vakbonden de medewerkers in de branche nog wel volledig weerspiegeld. Kijk maar naar de leden van vakbonden, die zijn redelijk op leeftijd. Cijfers van het CBS uit 2016 laten zien dat twee keer zoveel 45- tot 65-jarigen als 25- tot 45-jarigen zijn aangesloten bij een vakbond. Daarnaast stijgt het aantal 65-plussers en daalt het aantal leden tussen 25 en 45 jaar. Die cijfers komen niet overeen met de leeftijden van de werknemers in de mobiliteitsbranche. En ik wil wél graag een cao afsluiten die aansluit op de behoefte van de mensen; werkgevers én werknemers.”

“Ik twijfel of de achterban van de vakbond de werknemers uit de branche nog volledig weerspiegelt”
Fedde Monsma | Manager arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen bij BOVAG

Datzelfde CBS deed in 2017 ook onderzoek naar wat werknemers van hun werk vinden in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor BOVAG ook een belangrijke bron van informatie bij de voorbereidingen op de nieuwe cao. Daaruit blijkt dat werknemers salaris minder belangrijk vinden dan een goede leidinggevende en de mate waarin ze interessant werk kunnen doen. Die laatste staan zelfs bovenaan in de ranglijst. Monsma: “Dit sluit aan bij wat BOVAG ‘goed werkgeverschap’ noemt. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers is daarbij een van de grondslagen, naast inspirerend leiderschap, duurzame inzetbaarheid, een duidelijke bedrijfskoers en een open bedrijfscultuur. Deze uitgangspunten maken en houden de branche aantrekkelijk voor nieuwe en bestaande werknemers. Dat is waar BOVAG zwaarder op wil inzetten, terwijl de vakbonden zich nu nog vooral op de korte termijn lijken te richten. Namelijk, de economie bloeit nu, dus moet het loon nu omhoog. Wat ons betreft is dat echt te kort door de bocht.”

Flexibel

Uit een ledenpeiling gehouden tijdens de vorige onderhandelingen voor de cao, bleek dat leden het belangrijk vinden om de ruimte te hebben om mee te bewegen met de wensen van de consument. Denk dan aan hun verwachtingen om bijna 24/7 open te zijn. De cao moet op dit punt nu echt moderniseren. Monsma: “Het zou goed zijn als er meer flexibiliteit in de arbeidstijden komt. Nu blijkt vaak dat er van beide zijden, zowel van werkgever als werknemer, bereidheid is om flexibel inzetbaar te zijn, bijvoorbeeld in het weekend in ruil voor een doordeweekse dag. De praktijk om dit ook daadwerkelijk te doen is weerbarstig door allerlei regels in de cao. Dat moet toch anders kunnen?”

Impact EV

Een andere verandering met verstrekkende gevolgen voor de werknemer, is de snelheid waarmee technische ontwikkelingen zich nu voltrekken. Kijk bijvoorbeeld naar de toekomst van elektrisch vervoer (EV). BOVAG deed onderzoek naar de impact van EV op de aftersales van personenauto’s en lichte bestelwagens. Voor autobedrijven die zich richten op het segment van jonge auto’s tot zo’n zes jaar oud, zal de impact behoorlijk zijn en al snel komen. Zo berekende BOVAG dat in een gangbaar scenario in 2025 25 procent van alle nieuwverkopen volledig elektrisch is, wat dan goed is voor zo’n 5 procent van het totale wagenpark. Het omzetpotentieel in de werkplaats is dan met 31 procent afgenomen ten opzichte van 2017. Monsma: “Dat betekent dat er misschien minder werk is of dat er ander werk is waarvoor monteurs anders geschoold moeten worden. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet in te schatten. Wel is het een voldongen feit dat monteurs meer moeten worden opgeleid voor een hightech vak. Ze hebben andere kennis en vaardigheden nodig om aan elektrische voertuigen te werken. Met deze ontwikkelingen móeten we nu al rekening houden bij het maken van een nieuwe cao.”

Heeft u ideeën of een mening die BOVAG moet kennen voordat de cao-onderhandelingen starten, neem dan vooral contact op met Fedde Monsma. Mail: feddemonsma@bovag.nl of (030) 65 95 319.

Fedde Monsma, manager arbeidsvoorwaarden en verhoudingen bij BOVAG

“We mogen de ogen niet sluiten voor de technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de branche. Ze spelen allemaal een rol bij de totstandkoming van een goede cao. De basisgedachte daarbij is wat mij betreft dat de ondernemer en de medewerker sámen de onderneming vormen. Met goede, heldere arbeidsverhoudingen en vertrouwen en betrokkenheid van beide partijen als basis. Als dat in orde is kun je komen tot maximale productiviteit. Ik geloof in de potentie van de betrokken medewerker.”
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring