Iedere fiets- of autoretailer met een dealercontract wil graag duidelijkheid vooraf over terugverdientijd bij investeringen en over de voorwaarden bij beëindiging van het contract. Zéker nu fabrikanten ook vaker zelf online hun product verkopen. Dat klinkt logisch, maar dat is het bij heel veel merken niet. Werk aan de winkel voor de dealerverenigingen dus. BOVAG ondersteunt ze op juridisch en secretarieel gebied.
Terug

De dealervereniging aan zet

OndernemerschapAftersales en techniekSales en marketing contracten dealerverenigingen keten
Leestijd: 8 min
avatar Sjoerd van der Linden | redacteur

Iedere fiets- of autoretailer met een dealercontract wil graag duidelijkheid vooraf over terugverdientijd bij investeringen en over de voorwaarden bij beëindiging van het contract. Zéker nu fabrikanten ook vaker zelf online hun product verkopen. Dat klinkt logisch, maar dat is het bij heel veel merken niet. Werk aan de winkel voor de dealerverenigingen dus. BOVAG ondersteunt ze op juridisch en secretarieel gebied.

Als je goed kijkt, zijn er opvallend veel overeenkomsten tussen de werelden van autodealers en fietsretailers. Onder autodealers is al jaren een schaalvergroting gaande, waardoor er grotere, steeds professionelere organisaties in het netwerk komen. Daarnaast blijven nichespelers en local heroes bestaan als mkb-bedrijven. Tegelijkertijd stellen importeurs steeds hogere eisen aan een dealercontract en daarmee de ondernemer. Diezelfde ontwikkeling komt nu op gang onder fietsbedrijven. Hans Bresser, directeur strategie bij BOVAG, ziet daar nog iets interessants naast gebeuren. “Fietsfabrikanten en sommige grote retailorganisaties manifesteren zich bij de eindgebruiker stevig met online sales in combinatie met experience centra. Dat knelt met de activiteiten van het bestaande fietsretailnetwerk. Fabrikanten stellen daarnaast ook in deze branche zeer hoge kwaliteitseisen waarvoor ondernemers flink moeten investeren. En juist doordat die fabrikanten zelf ook op de markt zitten, is het moeilijk voor de ondernemers om die investeringen terug te verdienen. De noodzaak om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld terugverdiencapaciteit en investeringsbescherming voor retailers is dus heel groot. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Nu zit deze ontwikkeling nog in de beginfase, en je kunt het maar beter meteen goed doen.” Volgens Bresser loopt de fietsretail op dit gebied vóór op de autobranche, waar fabrikanten nog niet echt serieus met online direct sales zijn doorgebroken. “Maar dat is een kwestie van tijd. We zien het al wel met private lease; sommige fabrikanten zetten het dealerkanaal daar bij buiten spel. Afspraken in dealercontracten moeten net zo goed als dealers en fabrikanten meegroeien met de ontwikkelingen in de branche. Denk in dit verband ook maar eens aan de juiste waardering van klanttevredenheid. Dealermarges worden hier steeds afhankelijker van, maar een tevreden klant is steeds meer een gezamenlijk resultaat van fabrikant en retailer. Ik wil maar zeggen: als fabrikant en retailer beide online activiteiten gaan ontplooien, is het dus heel erg belangrijk om een eerlijk speelveld te creëren zodat retailers goede revenuen over hun investeringen kunnen krijgen. Overleg tussen de retail en fabrikant is dus hoogst noodzakelijk.”

“Bij fietsretailers ontstaat een behoefte die autodealers al lang geleden voelden”
Christa Grootveld | branchemanager BOVAG Fietsbedrijven

Dikke contracten

Dat in fietsenland de dealercontracten de laatste jaren dikker worden, ziet ook Christa Grootveld, branchemanager Fietsbedrijven bij BOVAG. “Onder fietsretailers is multifranchise de norm”, zegt ze. “De meeste retailers hebben contracten met fabrikanten Accell en Gazelle. Die strijden met elkaar om via de showroom de consument te bereiken. Dat leidt tot steeds hogere eisen in de dealercontracten, die steeds hogere investeringen vereisen.” Intussen slinkt de speelruimte van de fietsretailer. “Bij fietsretailers ontstaat daardoor een behoefte die autodealers al lang geleden voelden: zij willen zich organiseren om de druk van de fabrikanten te beantwoorden. De kracht van een collectief gaat dan gelden. Daarom heeft BOVAG twee jaar geleden al de oprichting van de dealer verenigingen voor dealers van Gazelle en Accell geïnitieerd.”

header-image

BOVAG zet in op hulp aan dealerverenigingen voor betere contractafspraken tussen dealer en fabrikant

Eerlijke afspraken

Dealerverenigingen zijn zelfstandige organisaties, voor en door dealers van een merk. Elke dealervereniging kan rekenen op steun van BOVAG. Dat is al jaren zo, maar met de huidige ontwikkelingen in de branche zet BOVAG daar nu nóg sterker op in. Bresser: “Wij zorgen voor de basis van het verenigingswerk: we leveren statuten en ondersteunen het bestuur bij hun taak. Ook bieden we juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het beoordelen van dealercontracten, zodat deze voldoende evenwichtige en eerlijke afspraken bevatten.” Een beproefd recept, zo blijkt uit de ervaringen van BOVAG in de autobranche. Autodealers verenigen zich al sinds midden twintigste eeuw in dealerverenigingen. Als overlegpartner voor de importeur of fabrikant spreekt ze over bijvoorbeeld de voorwaarden van het dealercontract, de eisen die aan dealers gesteld worden en de mogelijkheden voor de fabrikant om zelf rechtstreeks de markt te bewerken. Ook bespreken de dealerverenigingen de resultaten van het jaarlijkse Relatie Onderzoek Dealer Importeur (RODI) van BOVAG met de fabrikanten. De dealervereniging kan zo de fabrikant herinneren aan de afspraken en vragen om betere dienstverlening. Verder onderhandelt een dealervereniging over de voorwaarden rond opzegging van het dealercontract, investeringsbescherming en het gebruik van klantgegevens, ook nadat het contract is beëindigd. 

“Als fabrikant en retailer beide online activiteiten gaan ontplooien, is het heel erg belangrijk dat er een eerlijk speelveld is”
Hans Bresser | directeur strategie bij BOVAG

Franchisewet

Het waarborgen van evenwicht in de relatie tussen fabrikant en retailer (of franchisegever en franchisenemer) heeft ook de aandacht van de regering. Die heeft de zogenaamde franchise wet in voorbereiding, waarvoor ook BOVAG om input is gevraagd. In de tekst van de wetsvoorstel wordt specifiek de rol van een dealervereniging genoemd als orgaan om collectieve afspraken te maken. “Dat bestendigt de strategische keuze van BOVAG om die verenigingen met nóg meer secretariële en juridische hulp te ondersteunen én ervoor te zorgen dat er ook in de fietsbranche van ieder merk verenigingen worden opgericht”, zegt Geert Brummelhuis, die namens BOVAG de lobby op het franchisedossier voert. “We zijn vooralsnog redelijk tevreden met wat we in het wetsvoorstel van het kabinet terugzien. Er staat bijvoorbeeld dat franchisenemers moeten instemmen met grote wijzigingen in het contract. Dat is een groot verschil met hoe dealercontracten nu tot stand komen: zo’n contract is een groot pakket eenzijdige bepalingen. Zo ontstaat iets meer gelijkwaardigheid in de relatie.” Een ander punt waar BOVAG blij mee is in het wetsvoorstel is goodwill. “Als je contract wordt opgezegd omdat je niet meer in het netwerk past, is er nu geen enkele mogelijkheid om goodwill te krijgen voor het klantenbestand dat je hebt opgebouwd, terwijl dat bestand wel overgaat. Dat is zuur; in Nederland schieten we echt tekort wat dat betreft. In het wetsvoorstel staat dat er afspraken moeten worden gemaakt over goodwill, maar wij willen nog een stap verder. Er zou in de wet echt vastgelegd moeten worden dat een vergoeding verplicht is, want zoals het er nu staat kun je namelijk ook afspreken dat er niets wordt betaald. We hebben dat nog in onze reactie op het wetsvoorstel ingebracht. Als dat straks in de wet staat, hebben we een mooi afsprakenkader voor retailers geschept. En dan is het aan de dealervereniging om de contractafspraken ook echt waardevol te maken.”

“In het wetsvoorstel wordt de rol van een dealervereniging expliciet genoemd”
Geert Brummelhuis | branchemanager BOVAG Autodealers

Dealerverenigingen fiets nog niet compleet

De kracht van een collectief valt of staat bij de grootte van de achterban. In 2017 werd de Gazelle Dealervereniging opgericht. Sinds de start zijn er 388 van totaal 1.107 dealers lid. Een jaar later zag de Accell Dealervereniging het licht, en ook daar is de optimale grootte nog niet gehaald. Tot nu toe zijn er van de 1.090 dealers pas 554 lid. En dat terwijl Accell het lidmaatschap van de dealervereniging sinds januari van dit jaar verplicht stelt. Dus, bent u Gazelle of Accell-dealer, meld u dan snel aan. Kijk op www.gazelledealervereniging.nl of www.accelldealervereniging.nl. Lidmaatschap van een dealervereniging kost enkele tientjes per jaar, maar levert veel op: investeringsbescherming, een sterkere onderhandelingspositie, een collectief om zaken voor elkaar te krijgen, een professionele overlegstructuur en een netwerk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
 
avatar Sjoerd van der Linden | redacteur
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring