Om Nederland mobiel te houden moeten we niet extra investeren in asfalt en spoor, maar wel in innovatieve oplossingen die auto, fiets en OV aan elkaar knopen. BOVAG tekende met 23 partijen het Deltaplan Mobiliteit.
Terug

BOVAG: investeer in innovatie om Nederland mobiel te houden

Wet- en regelgeving
Leestijd: 6 min

Om Nederland mobiel te houden willen we minder files, minder overvolle treinen en meer ruimte voor alternatieven, zoals de fiets en e-bike. Maar al het geld stoppen in meer spoor en asfalt, zoals in het Deltaplan Mobiliteit wordt voorgesteld is volgens BOVAG-voorzitter Eckhardt geen goed idee. “Investeren in innovatieve MaaS-oplossingen is nu eigenlijk belangrijker.”
 

In juni presenteerde de Mobiliteitsalliantie haar Deltaplan Mobiliteit. Volgens BOVAG, een van de prominente leden van de Mobiliteitsalliantie en in die hoedanigheid mede-afzender, is het Deltaplan hard nodig. BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt: “Het was noodzakelijk om een samenhangende visie te ontwikkelen voor de toekomst van mobiliteit. We lopen vast. En er worden tot op heden vooral pleisters geplakt. De aanpak was tot nu toe ad hoc en korte-termijn. Het belangrijkste pleidooi in het Deltaplan is dan ook om mobiliteit als één samenhangend geheel te benaderen. De overheid voorop. En niet alleen omdat we vastlopen met zijn allen, maar ook omdat de wens van de ‘mobilist’ sterk verandert. Die denkt en doet steeds minder in hokjes.”

Hub

BOVAG is warm voorstander van de hub-gedachte die in het Deltaplan wordt gelanceerd: slimme overstapplekken waar vervoersstromen worden ontvlochten en op een andere wijze weer aan elkaar worden geknoopt. Auto, deelauto, fiets, OV et cetera. Zodat je met je auto uit gebieden met weinig of geen OV goed naar je bestemming kunt komen, maar waar je voor het stuk naar de binnenstad – de last mile – makkelijk kunt overstappen op andere vervoersvormen, zodat je geen parkeerproblemen of drukte in de binnenstad hebt. En evenzeer onderschrijft BOVAG dat er fors meer geïnvesteerd moet worden om de Nederlander mobiel te houden en de economie aan de gang.

“De echte oplossing ligt in versnelde innovatie, bijvoorbeeld door Mobility as a Service te faciliteren”
Bertho Eckhardt | algemeen voorzitter BOVAG

Afspraken

Maar daar hoort wel een kanttekening bij. Eckhardt: “De echte oplossing voor onze mobiliteitsproblemen ligt in versnelde innovatie. Daar moeten we zwaar op inzetten. Bijvoorbeeld door Mobility as a Service (MaaS) te faciliteren. Steeds meer mensen kiezen niet voor een vast vervoermidddel, maar besteden hun privébudget of zakelijk reisbudget middels een kaart waarmee ze verschillende vervoersvormen van auto, fiets tot aan OV makkelijk kunnen plannen en afrekenen. Daarvoor moeten wel betere afspraken worden gemaakt over het delen van data door alle vervoerspartijen, privaat en publiek. En door het ontwikkelen van een datastandaard die het MaaS-exploitanten mogelijk maakt om een flexibel vervoersaanbod te ontsluiten en aan te bieden. BOVAG zal op zijn beurt dan weer zorgen dat de BOVAG-ondernemers daar hun rol in kunnen pakken en overal hun specifieke aanbod in auto, fiets, scooter of elektrisch voertuig kunnen doen, als onderdeel van een groter aanbod. Het gaat erom dat mensen in vrijheid hun keuzes kunnen maken, in plaats van dat ze tot keuzes worden gedwongen. En dat je ze daarbij weet te verleiden om slimme keuzes te maken.”

Extra geld

Voor deze investeringen is extra geld nodig. Zo’n drie miljard per jaar tot 2040. Eckhardt: “Dat extra geld kunnen we vinden door de bezuinigingen op infra-investeringen terug te draaien. We hebben de laatste jaren relatief steeds minder uitgegeven, hoewel het de afgelopen twee jaar een klein beetje is bijgetrokken. Maar daar moet dus een tandje bij. En dat kan ook best, want die investeringen verdienen zichzelf terug. Als we Nederland weer in beweging krijgen en houden, versterkt dat de economie en drukt dat de kosten van een vastlopend mobiliteitssysteem. Files kosten de maatschappij nu miljarden per jaar. Het extra maatschappelijk rendement kan wel oplopen tot 18 miljard per jaar! Hiermee vallen de opbrengsten ruim zes keer zo hoog uit als de jaarlijks gevraagde extra investeringen. Ik zeg: aan de slag overheid. Wij helpen graag mee.”
 

Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie werd eind 2016 opgericht om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden. Inmiddels hebben 24 partijen zich aangesloten. Het doel van de Mobiliteitsalliantie is om reiziger, vervoerder en verlader op elke plek en op ieder moment een passende reis te kunnen bieden. Aangesloten zijn: ANWB, Arriva, Bouwend Nederland, BOVAG, CBRB, EBS, Fehac, Fietsersbond, GVB, HTM, Keolis, KNAC, KNV, LVP, MKB Infra, NS, QBuzz, RAI Vereniging, RET, Rover, TLN, Transdev, VNA, VZR.

 

Hoe zit het met betalen naar gebruik?
In het Deltaplan is sprake van een ‘vlakke kilometerprijs'. BOVAG is voor nú beginnen met pilots en experimenten met betalen naar gebruik. Zodat we weten waar we aan beginnen; zodat we weten wat wel en niet werkt. Betalen naar gebruik is per definitie eerlijker dan betalen bij aanschaf (BPM) en voor bezit (MRB). Maar het alternatief moet wel haalbaar en werkbaar zijn en je hebt die pilots nodig om dat uit te vinden. Kan heel goed zijn dat je vaststelt dat het positief beïnvloeden van congestie- en milieueffecten alleen haalbaar zijn door de kilometerprijs te differentiëren naar tijd, plaats en milieukenmerken.

Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant 06-2019. Illustratie: Edith van Buenen.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring