Terug

HDM Power Systems: “Afscheid van fossiel is iets van de lange adem en de geleidelijke weg”

Ondernemerschap
Leestijd: 6 min

De ‘traditionele’ markt van het onderhoud, de reparatie en de revisie van diesel- en gasmotoren als hoofdactiviteit met daarnaast een tak die duurzame aandrijflijnen ontwikkelt. Het is de weldoordachte strategie van HDM Power Systems, voorheen Holland Diesel Maassluis.

Pionieren is ontzettend belangrijk, ook voor ons. Wij zitten in een klassieke markt, die van het onderhoud, de repa¬ratie en de revisie van diesel- en gasmotoren. We hebben opdrachtgevers wereldwijd, daar verdienen we het geld. En dat geld investeren we deels in de ontwikkeling van nieuwe, duurzame technieken.”
Dat laatste gebeurt binnen HDM Sustainable Solutions, het bedrijf binnen de HDM-groep dat zich sinds vijf jaar bezighoudt met vernieuwingen en innovaties op motorengebied. “Verbrandingsmotoren spelen in de toekomst nog steeds een belangrijke rol. Afscheid nemen van fossiele oplossingen gaat met tussenstappen en is iets van de lange adem”, vertelt Hans Koster, projectleider Sustainable Solutions binnen HDM. Het bedrijf werkt in de scheepvaart, offshore en railway met motoren met vermogens van 1300 tot 2400 kilowatt, wat omgerekend zo’n 1.800 tot 3.200 pk is. “Dat kun je niet zomaar elektrificeren en als energie in een accu stoppen voor lange afstanden.”

Nieuwe technieken en brandstoffen

“Neemt niet weg dat die verbrandingsmotoren kunnen worden verduurzaamd met nieuwe technieken en brandstoffen”, vult eigenaar Gerard Martens aan. De toepassing van HVO (duurzame dieselbrandstof), Groengas en methanol zijn volgens hem daarbij het laaghangende fruit. “Die zijn nú beschikbaar, goed op te slaan in gebruikelijke brandstoftanks en dus snel toe te passen. Maar niet overal. Groengas moet bijvoorbeeld worden samengeperst en heeft sterke en zware tanks nodig. Waterstof is nu nog te duur, de productie en het gebruik inefficiënt en 'grijze' waterstof heeft een hoge CO2-uitstoot bij de productie.”
Het is de reden dat HDM investeert in nieuwe oplossingen. Zo bouwde het een John Deere-landbouwvoertuig met zescilinder-dieselmotor om naar gasaandrijving. “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan door alleen al de smalle ruimte voor de motor in een landbouwtrekker. Maar het is gelukt en de boer kan nu het gas uit zijn eigen biovergister gebruiken en de cyclus van mestverwerking sluiten. Gevolg: lagere uitstoot van methaan, CO2 en stikstofoxiden, en een veertien procent lager brandstofverbruik ten opzichte van een standaard gasmotor.”

Wedden op meerdere paarden

HDM Sustainable Solutions kijkt nog breder: “We hebben ook een energieopslagsysteem ontwikkeld. Bedrijven met veel restwarmte, zoals koelhuizen, kunnen die warmte opslaan en hergebruiken voor processen binnen het bedrijf die elektriciteit vragen”, aldus Martens. Voor de scheepvaart heeft HDM Sustainable Solutions een oplossing ontwikkeld die de uitstoot van uitlaatgassen constant monitort en op die manier veel nauwkeuriger meet of scheepsmotoren nog voldoen aan emissienormen. HDM sorteert met de tak Sustainable Solutions voor op de nieuwe toekomst. “Maar die is er niet van de ene op de andere dag”, erkent Martens. “Daarvoor is veel tijd, energie en daadkracht nodig. Gelukkig bezitten wij dat.”

“1.300 tot 2.400 kilowatt; dat zijn forse vermogens, die niet zomaar kunnen worden geëlektrificeerd”

HDM Power Systems

Het bedrijf: HDM bestaat uit de bedrijven: HDM Power Systems, HDM Drivelines, HDM Sustainable Solutions en HDM Cargo Treatment. 
Werkveld: Wereldwijd actief met onderhoud, reparatie en revisie van dieselmotoren, gasmotoren en transmissies. HDM Sustainable Solutions is het bedrijf binnen de HDM-groep dat zich bezighoudt met vernieuwingen en innovaties op motorengebied en werkt aan duurzame oplossingen. HDM Cargo Treatment richt zich op de emissiereductie in tanktransport en grootschalige op- en overslag van brandstoffen en chemische producten.

Dit artikel is verschenen in de BOVAGkrant 12-2022.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring