De polder discussieert al vele jaren over nieuwe wet- en regelgeving rond het pensioen. BOVAG besloot in 2018 ter voorbereiding op de uitkomst van die discussie een eigen visie te ontwikkelen op het pensioen in de komende decennia. De uitkomst: geen zorgen voor ouderen, geen drempels voor jongeren.
Terug

Pensioenvisie BOVAG: geen zorgen, geen drempels

Personeel pensioen
Leestijd: 1 min

De polder discussieert al vele jaren over nieuwe wet- en regelgeving rond het pensioen. BOVAG besloot in 2018 ter voorbereiding op de uitkomst van die discussie een eigen visie te ontwikkelen op het pensioen in de komende decennia. De uitkomst: geen zorgen voor ouderen, geen drempels voor jongeren.

Bij het werven van nieuw personeel kan de pensioenregeling een grote hobbel zijn. Jonge mensen hikken aan tegen de huidige pensioenregeling met zijn doorsneepremie, waarbij alle leeftijdscategorieën hetzelfde percentage aan pensioenpremie betalen. Dat maakt dat jongeren relatief veel betalen en feitelijk de oudere generaties subsidiëren. Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “Jongeren willen dat niet. We horen van leden dat bij salarisbesprekingen steeds vaker om uitgebreide toelichting op de pensioenregeling wordt gevraagd. Medewerkers willen precies weten wat de kosten van het pensioen zijn .”

Eigen pensioenvisie van BOVAG

Maar hoe moet het dan wél met de pensioenregeling in de toekomst? Om een antwoord te vinden op die vraag, besloot BOVAG een eigen ‘pensioenvisie’ te ontwikkelen, en dat is best bijzonder in de wereld van branche- en sectororganisaties. Eckhardt: “BOVAG onderhandelt als werkgeversorganisatie over twee cao’s, de cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven en de cao Tankstations en Wasbedrijven. Dat gaat over meer dan 87.000 mensen. Nu hadden we wel ideeën en opvattingen over opleiding en scholing, maar gek genoeg niet over het pensioendeel. Verder wisten we niet goed wat er in Den Haag in de Nationale Pensioendiscussie werd besproken. Als daar afspraken gemaakt worden, moeten we er wel wat van kunnen vinden. Zo ontstond het idee om een visie te ontwikkelen waaruit blijkt wat de branche belangrijk vindt en die tegelijkertijd fungeert als een meetlat, die we naast de uitslag van de pensioendiscussie kunnen leggen.”

“Het is niet meer van deze tijd dat jongere werknemers betalen voor de pensioenen van oudere collega’s”
Bertho Eckhardt | algemeen voorzitter BOVAG

Van doorsneepremie naar flexibele pensioenpremie

Er werd een klankbordgroep van BOVAG-leden opgericht. Over een aantal zaken was de klankbordgroep het snel eens. Zo vindt iedereen dat de branche af moet van de doorsneepremie. “Het is niet meer van deze tijd dat jongere werknemers betalen voor de pensioenen van de oudere collega’s.”  Matthijn Vermoolen was een van de leden van de klankbordgroep die meedacht over de BOVAG-pensioenvisie. Vermoolen is HR-manager van PGA Nederland, een automotive holding waar zo’n tweeduizend mensen werken. De huidige regeling moet aangepast worden aan de eisen van de huidige tijd, vindt Vermoolen. “Mensen willen bijvoorbeeld de hoogte van de premie kunnen aanpassen aan de levensfase. Als er kleine kinderen zijn, hebben ze vaak al het geld nodig en willen ze minder betalen. Zijn de kinderen eenmaal uit huis en afgestudeerd, dan kunnen ze weer meer premie betalen. Het is belangrijk dat mensen meer invloed krijgen op de hoogte van de premie en het risico. De huidige regeling is een keurslijf. Door de doorsneepremie is de regeling relatief duur voor starters. En mensen letten daar tegenwoordig op. Als jonge sollicitanten horen hoe hoog de premie is, schrikken ze. De pensioenvisie moet uiteindelijk resulteren in een flexibeler pensioen dat ook voor jongeren aantrekkelijk is.”

Goed werkgeverschap en vrijheid voor werknemer

Verder vinden BOVAG-leden dat pensioen belangrijk is en marktconform moet zijn, maar dat het niet iets hoeft te zijn waarmee je je nou eens bij uitstek wil onderscheiden. Veel meer discussie was er over de vraag tot hoe ver de zorgplicht van de werkgever reikt en waar de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer begint. Eckhardt: “We kwamen er op uit dat het werknemersdeel vrijer besteed mag worden, maar dat het werkgeversdeel alleen wordt gebruikt voor pensioen. Wij zien het als goed werkgeverschap dat een werknemer verzekerd is van een goed pensioen, ook als hij zelf gekke dingen heeft gedaan. ”De klankbordgroep vindt verder dat de werknemer het vrije deel zoveel mogelijk moet besteden aan inkomen of pensioen. “Voor opleiding en scholing hebben we andere budgetten.” En de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden moeten overeind blijven. “In onze branche werken veel kostwinners, en als er wat gebeurt, moet het gezin goed verzorgd achterblijven. Ook dat is een vorm van zorgplicht”, aldus Eckhardt. Als werknemers meer keuzes kunnen maken, moet er ook heldere, betrouwbare informatie zijn over de verschillende mogelijkheden en de consequenties daarvan. “Mensen moeten gemakkelijk kunnen nagaan of ze na hun pensionering nog voldoende inkomen hebben om hun hypotheek te kunnen aflossen bijvoorbeeld.”

“Wij zien het als goed werkgeverschap dat een werknemer verzekerd is van een goed pensioen, ook als hij zelf gekke dingen heeft gedaan. ”
Bertho Eckhardt | algemeen voorzitter BOVAG

Essentie van de pensioenvisie

‘Geen zorgen voor ouderen, geen drempels voor jongeren’. Dat is volgens Bertho Eckhardt de essentie van de pensioenvisie die uiteindelijk op tafel ligt. 
Wat zijn de leidende principes van de pensioenvisie van BOVAG?
•    De jaarlijkse pensioenkosten zijn gelijk aan de betaalde pensioenpremie. 
•    BOVAG-pensioenbeleid is integraal onderdeel van het levensfasebeleid en het duurzame inzetbaarheidsbeleid van BOVAG. In de financiering is een duidelijke splitsing aangebracht. De pensioenpremie is in principe alleen bestemd voor pensioenopbouw.
•    De pensioenpremie die aan een medewerker wordt besteed, en daarmee de waarde van de pensioenopbouw ten behoeve van die medewerker, moet onafhankelijk zijn van persoonlijke omstandigheden als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, anciënniteit, carrièrepatroon enz. Marktconformiteit qua pensioenregeling (collectieve regeling of individuele pensioenpotjes) prevaleert boven dit principe. Wanneer het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd, zal de markt worden gevolgd, met de kanttekening dat de transitie niet mag leiden tot kosten voor de werkgever.
•    De uitvoering van de pensioenregeling moet zo zijn, dat er ‘value for money’ is. Dit ziet zowel toe op een effectieve en efficiënte uitvoering van de pensioenregeling tegen marktconforme uitvoeringskosten, als ook op een gezonde financiële situatie van de uitvoerder. 
•    De pensioencommunicatie richting de werknemers dient begrijpelijk en transparant te zijn.

De BVOAG pensioenvisie is besproken in alle afdelingsbesturen en daarna uiteindelijk goedgekeurd door het verenigingsbestuur. “Onze leden vinden het goed dat BOVAG zich hierover uitspreekt. En opvallend – er is veel belangstelling voor de pensioenvisie bij andere brancheorganisaties; een aantal is al op bezoek geweest.”


Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant nummer 1, januari 2019 

 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring