Het gebeurt helaas maar al te vaak: een van uw personeelsleden laat weten dat hij of zij ziek is. Vervelend voor de medewerker, maar ook voor u! Een verzuimende medewerker kost al snel 200 tot 250 euro per dag. Gelukkig kunt u als werkgever iets doen om dit te voorkomen. Bovemij geeft u tien praktische tips.
Terug

10 tips om personeelsverzuim te voorkomen

Personeel duurzaamheid gezondheid
Leestijd: 12 min

Het gebeurt helaas maar al te vaak: een van uw personeelsleden laat weten dat hij of zij ziek is. Vervelend voor de medewerker, maar ook voor u! Een verzuimende medewerker kost al snel 200 tot 250 euro per dag. Gelukkig kunt u als werkgever iets doen om dit te voorkomen. Bovemij geeft u tien praktische tips. 

1 Zorg voor een goede werkomgeving

Het begint allemaal met een goed arbo­beleid voor de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Dat is niet alleen wettelijk verplicht, maar het zorgt er ook voor dat ongevallen en ziekte door werk voorkomen kunnen worden. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hier een goed hulpmiddel bij en vormt het fundament van een goed arbobeleid. Meer informatie over de RI&E staat op oomt.nl. Zorg er daarnaast voor dat werknemers zich prettig voelen op hun werkplek en grijp als werkgever in als blijkt dat werknemers buitengesloten worden. Geef medewerkers ook complimen­ten! Dit draagt ook bij aan een prettige werkomgeving. 

2 Schakel een arbodienst of bedrijfsarts in

Laat u bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Zij kunnen langskomen en op de werkplek zelf onderzoek doen en inzicht geven in hoe u voor een veiligere werkplek kunt zorgen. Daarnaast begeleiden zij u en uw medewerkers bij verzuim. Als een medewerker zich ziekmeldt en u verwacht dat de werknemer langere tijd ziek blijft, geef dit dan op de eerste ziektedag ook door aan een arbodienst. Zij kunnen meteen zorgen voor een goed plan dat (hopelijk) langdurig verzuim voorkomt en de oorzaken direct aanpakt. Ondernemers die vallen onder de cao Motorvoertuigen­ en Twee­wielerbedrijf kunnen gebruik maken van BOVAG-werkgeverscoaches. Zij kunnen hulp bieden als een medewerker langdurig ziek is. 

3 Grijp op tijd in

Klachten herkennen is belangrijk, maar het is net zo belangrijk om daadwerkelijk de vervolgstap te zetten. Denk hierbij aan medewerkers die psychische klachten hebben, die tot langdurig verzuim zoals een burn­out kunnen leiden. Hoe gaat u hier als werkgever mee om? Of als u merkt dat de werknemer wel eens minder functioneert of zware belasting vermijdt. Welke stappen zou u dan moeten zetten? Of ziet u gedragsverandering? Grijp dan in en vraag hulp aan een bedrijfsarts. 

4 Draag uw steentje bij aan de lichamelijke gezondheid van medewerkers

Een gezond lichaam is de basis voor het leveren van goede prestaties. Elke medewerker is daar zelf verantwoordelijk voor. Maar ook als werkgever u hier uw steentje aan bijdragen. Faciliteer uw medewerkers hierin. Zorg bijvoorbeeld voor een fruitmand of andere gezonde snacks. En laat de medewerkers voldoende en op tijd bewegen, door bijvoorbeeld lunchwandelingen te organiseren. 

5 Geef ook medewerkers een apk!

Niet alleen auto’s hebben regelmatig een onderhoudsbeurt nodig van de vitale onderdelen. Ook medewerkers hebben regelmatig onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat zij van waarde blijven voor uw organisatie. U kunt uw medewerkers daarom een preventieve gezondheidscheck aanbieden. Vaak vergoedt de zorgverzekeraar van uw medewerker de kosten daarvan. Voorkomen is beter dan genezen. 

“Functioneert een medewerker ineens minder? Schakel bijtijds de bedrijfsarts in”

6 Blijf ontwikkelen!

Een leven lang leren houdt medewerkers up-­to-­date en zorgt ervoor dat ze zich gewaardeerd voelen. De productiviteit zal stijgen doordat er efficiënter gewerkt wordt. Daarnaast kunnen ervaren medewerkers juist jongere medewerkers zaken leren om zo afwisselend werk te blijven houden. Hierdoor zal het verzuim verminderen.

7 Vergroot de betrokkenheid van de medewerkers

Werknemers voelen zich waardevoller als ze merken dat hun werk zinvol is en ze ervaren meer werkplezier. Laat medewerkers daarom hun eigen verantwoordelijkheid nemen en vraag ze om mee te denken in het verbeteren van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door een ideeënbus neer te zetten en suggesties in een werkoverleg te bespreken. Neem uw medewerkers ook mee in uw toekomstvisie voor het bedrijf. Betrokken werkgevers met betrokken werknemers vormen gezondere organisaties.

8 Blijf in gesprek met medewerkers

Zorg dat u luistert naar de persoonlijke omstandigheden van uw personeel en creëer een gezonde werk­privébalans. Flexibele werktijden, geen e­mailverkeer buiten kantoortijden of de mogelijkheid tot thuiswerken zijn hier goede voorbeelden van. De omgeving waarin men werkt heeft namelijk een grote invloed op de vitaliteit van uw medewerker.

9 Investeer tijd en geld in duurzame inzetbaarheid

Het is niet altijd makkelijk om goed personeel te vinden. Zet stappen om medewerkers op een gezonde en toekomstbestendige manier aan het werk te houden in uw bedrijf. Ga in gesprek met uw medewerker over eventuele knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden. Organiseer een workshop voor uw team, OOMT biedt bijvoorbeeld een workshop over duurzame inzetbaarheid aan. Of maak gebruik van de BOVAG-werkgeverscoaches, die u en uw personeel hierin kunnen begeleiden. 


10 Begin vandaag nog!

De laatste tip om het verzuim terug te dringen is om nu te beginnen met structurele oplossingen op het gebied van vitaliteit, betrokkenheid, werkplezier, talentontwikkeling en fysieke belasting. Zorg dat dit binnen uw personeelsbeleid wordt geborgd! U heeft er namelijk direct profijt van. Het zorgt voor meer werkplezier, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. En dus voor minder kosten voor u als werkgever.

Lees alles over verzuim voorkomen en goed voor uw personeel zorgen in het Dossier Goed werkgeverschap
Dossier Goed werkgeverschap
Als u toch met verzuim van uw medewerkers te maken krijgt, dan is het fijn als u kunt terugvallen op een goede verzekering. De ziekteverzuimverzekering van Bovemij heeft de volgende voordelen:
* afgestemd op de mobiliteitsbranche
* complete verzuimbegeleiding vanaf de eerste ver­zuimdag (geen verrichtingenpakket)
* één loket voor al uw vragen over preventie, verzuim en re­integratie
* administratief gemak 
* sluit perfect aan op de cao
* mogelijkheid om oproepdiensten uit te sluiten
* spreekuren met de (bedrijfs)arts op uw bedrijfslocatie(s)

Ziekteverzuimverzekering van Bovemij
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring