BOVAG heeft samen met de branche en RDW, intensief gesleuteld aan het erkenningenstelsel van de RDW. Hoewel de plannen door de overheid nog goedgekeurd moeten worden, zijn de eerste verbeteringen al MERKbaar. En er valt nog veel meer profijt te behalen. BOVAGkrant sprak José Burgemeester, relatiemanager Belastingdienst en RDW bij BOVAG, en zet de verbeteringen op een rij.
Terug

BOVAG tevreden over contouren nieuw RDW-erkenningssysteem

Wet- en regelgeving RDW
Leestijd: 1 min

BOVAG heeft samen met de branche en RDW, intensief gesleuteld aan het erkenningenstelsel van de RDW. Hoewel de plannen door de overheid nog goedgekeurd moeten worden, zijn de eerste verbeteringen al MERKbaar. En er valt nog veel meer profijt te behalen. José Burgemeester, relatiemanager Belastingdienst en RDW bij BOVAG, zet de verbeteringen op een rij. 

Stel dat er nog helemaal geen erkenningenstelsel zou zijn, hoe zou je het dan inrichten? Met die vraag als stip op de horizon heeft de projectgroep van MERK ruim twee jaar aan het nieuwe erkenningensysteem van de RDW gewerkt. Inmiddels zijn ze het eens over de structuur van het nieuwe erkenningsstelsel. 

“In de toekomst willen we toe naar een flexibel erkenningssysteem. ”
José Burgemeester | Relatiemanager Belastingdienst en RDW

MERK staat voor Modernisering Erkenningen, een project waarin afgevaardigden van BOVAG, RAI Vereniging, VNA, VSV en Stiba meedachten. De ideeën van BOVAG zaten sterk op een ‘selectie bij de poort’ en een eerlijk systeem voor sancties. José Burgemeester is jurist en namens BOVAG zat zij aan tafel om de belangen van de leden te behartigen. Dat ze daar succesvol in was, blijkt wel uit de zes verbeteringen die in de nieuwe plannen van de RDW terugkomen. Ze zijn inmiddels aan het Ministerie voorgelegd.

Zes verbeteringen in de RDW-erkenningen

1.    Kaf van het koren scheiden

“In het nieuwe RDW­systeem krijgt een ondernemer niet zomaar meer een erkenning. Dat is nu nog wel het geval. Als je als ondernemer een inschrijving in de KvK hebt en over een afsluitbaar kluisje beschikt, kun je al een erkenning van de RDW aanvragen. De erkenning kan vervolgens als consumentenmerk worden ingezet door bedrijven, waarmee ze de verkeerde indruk kunnen wekken een kwaliteitslabel te dragen. Dat stak BOVAG­leden, die immers wél een bepaalde kwaliteit garanderen. Aan dat toelatingsbeleid komt dan ook een einde. Er wordt straks strenger gecontroleerd aan de poort, daarna mag je pas een erkenning en/of bevoegdheid aanvragen. Eenmaal erkend kan er met menselijke maat gemeten worden. En niet, zoals nu het geval is, zware sancties met verstrekkende gevolgen opleggen bij het maken van kleine foutjes. Fouten maken is nu eenmaal menselijk. Op de nieuwe manier moet dat kunnen.”


2.    Wet sneller aanpassen

“Er gebeurt veel in de mobiliteitsbranche en de veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. De RDW moet daarbij niet achterblijven. Bedrijven die nieuwe initiatieven opzetten, zoals autodelen of private lease, kunnen in de knoei komen met hun Bevoegdheid Tenaam­stelling voertuigen. Om als ondernemer snel te kunnen reageren op trends en ontwikkelingen is een wetswijziging nodig. In de toekomst willen we toe naar een flexibel erkenningssysteem. RDW­erkenningen zijn nu nog in de wet op hoog niveau vastgelegd. Een aanpassing daarvan duurt zomaar twee jaar. Wij willen toe naar een lagere wetgeving, zodat sneller aanpassingen gedaan kunnen worden en er dus sneller geschakeld kan worden. Dat biedt ook ruimte om het aantal erkenningen uit te breiden. Ik zeg niet dat iedere niche een erkenning krijgt, maar niet alle handelingen kunnen in het harnas van een garagebedrijf gepropt worden. Misschien is het juist handig om een lease­, schade­, import­ of exporterkenning in het leven te roepen. Wat nodig is om te functioneren, willen we niet in de weg staan.”


3.    Cultuurverandering

“Behalve dat we ze sneller willen kunnen aanpassen, willen we ook dat regels eenvoudig zijn. Kleine fouten kunnen nu grote gevolgen hebben. De bevoegdheid van een bedrijf kan bij een klein foutje zomaar zes weken worden ingetrokken. Denk daarbij ook nog aan de imagoschade die zo’n bedrijf oploopt. Er zijn bedrijven die duizenden auto’s per maand doen, een klein foutje is dan snel gemaakt. Door aan de toegangspoort het kaf van het koren te scheiden, kunnen we op basis van vertrouwen werken in plaats van altijd wantrouwend te zijn. Daar hoort ook een andere manier van controleren bij en een cultuurverandering binnen de RDW. Dat komt nu voorzichtig op gang”


4.    Proportionele  sancties

We gaan met de RDW praten over een handhavingspiramide.  We  willen dat de RDW in gesprek gaat met bedrijven in plaats van ze van bovenaf op de vingers te tikken. Eerst worden processen bekeken en kan de RDW adviseren waar nog zwakke plekken zitten of waar het beter kan. Gaat er toch iets fout, dan wordt gekeken hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden. Ook is er de wens om een boete uit te kunnen schrijven, in plaats van direct een erkenning in te trekken. Een waarschuwing vooraf is op z’n plek. De RDW heeft nu weinig mogelijkheden en mag bijvoorbeeld geen boetes uitschrijven. Als iemand zich uiteindelijk echt niet aan de regels wil houden, houdt het op en volgen harde sancties zoals het intrekken van een erkenning. Het uitgangspunt nu is vertrouwen, niet iedereen is een boef.”


5.    Ontkoppelen bevoegdheden en erkenningen

“Bevoegdheden waren altijd gekoppeld aan een erkenning. Iemand met de Erkenning Bedrijfsvoorraad, kan ook de Bevoegdheid Tenaamstelling hebben. Bij een sanctie op de erkenning, werd ook de bevoegdheid uitgeschakeld en zorgde op die manier voor een domino­effect. Dat hebben we nu al kunnen aanpassen: alle bevoegdheden komen naast elkaar te staan. Dat is een groot voordeel voor de leden.”


6.    Administratieve vereenvoudiging

“Het erkenningenstelsel ging helemaal op de schop en gaandeweg kwamen we onlogische administratieve processen tegen die we direct al aan konden pakken. Zo vereenvoudigen we bijvoorbeeld de tenaamstellingsprocedure en de Erkenning Bedrijfsvoorraad. Aan die laatste erkenning moest het meest gesleuteld worden. Om een auto in de voorraad te krijgen, moest je volledig eigenaar zijn. Terwijl veel auto’s gefinancierd worden en dus de financierder de eigenaar is. Daarom gaan we de definitie van eigendom uitbreiden. Daarnaast mocht je een auto niet bewerken en dus niet verkoopklaar maken. En de voorraad mocht niet bewaard worden. Die twee verboden gelden nu niet meer. Een cabrio moet je in de winter kunnen stallen om die in het voorjaar weer te kunnen verkopen en een auto moet soms gerepareerd worden voor verkoop.”

Overgangsregeling

Op dit moment bestaan er elf erkenningen en vier bevoegdheden en zijn er ruim 38.000 erkenninghouders. Wat er gebeurt met bestaande regelingen in de RDW-­ombouw is nog niet duidelijk. “Er zal waarschijnlijk een overgangsregeling komen, maar dat is nog niet besproken”, aldus José Burgemeester. “Eerst zetten we de grote lijnen neer, dan worden de wetsteksten geschreven die door de Kamer moeten en daarbij komt de overgangsregeling in het vizier.”

Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant nummer 12, december 2018 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring