Prijswijziging tijdens levertijd: wat zijn uw rechten? 

Laatste update 02 december 2022 Leestijd: 6 min

BOVAG krijgt het signaal van leden dat de levertijden oplopen en dat fabrikanten tussentijds de prijs verhogen. Bijvoorbeeld vanwege de hogere kosten van materialen of grondstoffen. Mag de fabrikant de prijs zomaar wijzigen? En mag u deze kosten doorberekenen aan de klant? Belangrijk is om altijd goed naar de afspraken in koopovereenkomst en algemene voorwaarden te kijken. 

Het uitgangspunt bij prijswijzigingen is eigenlijk altijd: afspraak is afspraak. Als u een koopovereenkomst sluit met de fabrikant van bijvoorbeeld een auto, motor, fiets, caravan, camper of aanhangwagen, staat de prijs in principe vast. Behalve als er is afgesproken dat de prijs gewijzigd kan worden. In de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld staan dat de fabrikant het recht heeft om de prijs aan te passen. Vaak kan dat alleen op grond van omstandigheden, zoals hogere kosten voor grondstoffen of materialen.   

Advies bij prijswijzigingen

BOVAG adviseert u om bij een prijswijziging van lopende orders na te gaan of de fabrikant de prijs mag verhogen op basis van de afspraken en zo ja: in welke gevallen. Blijkt uit de voorwaarden dat de fabrikant de prijs mag verhogen, dan is het alsnog raadzaam om in gesprek te gaan met de leverancier en te proberen tot een oplossing te komen, zodat de extra kosten niet helemaal voor uw rekening komen. BOVAG Ledenadvies kan u hier verder over adviseren. 

Doorberekenen prijsverhoging en ontbindingsrecht 

Let op bij een klantverkochte order: u mag niet zomaar de prijsstijging aan de consument doorberekenen. Dit staat in de wet en in de algemene voorwaarden van BOVAG. Als in het koopcontract is opgenomen dat de prijs vast staat, mag u geen prijsverhogingen doorberekenen. Als het geen vaste verkoopprijs is, is daar in principe wel ruimte voor. Dan moet u wel zorgen dat u binnen de afgesproken tijd het ‘product’ levert.  
Bij bijvoorbeeld een kampeermiddel, auto, (snor-)fiets, brommer of motor mag de koper het contract ontbinden binnen tien dagen nadat hij van u te horen heeft gekregen dat u vanwege de hogere prijzen van uw leverancier de prijs verhoogt.  

Levertijd: afspraken en mogelijkheid tot ontbinden 

Wat kunt u doen als uw leverancier later levert dan afgesproken? Ook bij levertijden is de gemaakte afspraak leidend. In de algemene voorwaarden kunnen aanvullende afspraken over de levertijd staan, zoals dat levertijden slechts indicatief zijn en dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Ga ook hier na wat de afspraken zijn en houdt er rekening mee als u afspraken met de klant maakt. Als u een langere levertijd verwacht, informeer de klant daar dan over en spreek een vermoedelijke leverdatum in plaats van een vaste levertijd af.  
 
De klant heeft op basis van de wet en BOVAG-voorwaarden de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden als de leverdatum later wordt dan op de koopovereenkomst staat. Het maakt daarbij uit of de leveringstermijn in het koopcontract ‘vast’ is genoemd. Een vaste termijn mag u sowieso niet overschrijden. Bij een niet vaste termijn kan de klant het BOVAG-bedrijf in gebreke stellen wanneer u de leverdatum niet heeft gehaald. Dan krijgt u van de koper vervolgens nog een extra termijn om het ‘product’ te leveren, anders kan de klant kosteloos de koopovereenkomst ontbinden. Er gelden per categorie andere termijnen (bovenop de oorspronkelijke levertijd):  
  • 3 weken extra levertijd bij elke auto of auto-onderdeel (maakt niet uit nieuw of gebruikt) en bij een tweewieler (-onderdeel) (maakt niet uit nieuw of gebruikt) en bij gebruikte caravan/vouwwagen (-onderdelen). 
  • afwijkende extra levertijd voor nieuwe caravan/vouwwagen (onderdelen) van 4 weken 
  • afwijkende extra levertijd voor kampeerauto (onderdeel) 6 weken: zowel nieuw als gebruikt. 
Wil de klant het contract niet ontbinden, dan kan hij er volgens de BOVAG-voorwaarden ook voor kiezen om een vervangend product van u te ontvangen.

Uitzondering voor aanhangwagens en trucks 

Voor aanhangwagenbedrijven en truckdealerbedrijven geldt dat volgens de BOVAG-voorwaarden elke prijs op de koopovereenkomst indicatief is, dus niet vast. Ook hogere fabrieks- of importeursprijzen mag u doorberekenen. In de aanhangwagenvoorwaarden en truckdealervoorwaarden wordt geen verschil gemaakt tussen wie de aanhangwagen koopt: een particuliere of zakelijke koper.  
 
Als u een prijswijziging doorberekent, heeft de klant wel de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. Bij de aanhangwagen kan de koopovereenkomst ontbonden worden wanneer de koper binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst van u hoort dat de prijs omhoog moet. 

Truckvoorwaarden zijn ook geschreven voor de zakelijke klant en daar is dus ook meer ruimte om de prijzen omhoog te laten gaan. Tegen een prijsverhoging bij een koop kan de zakelijke koper niets doen. Gaat het om een stijging uit een reparatieopdracht, dan moet de reparateur van de truck het melden als het meer dan twintig procent duurder dreigt te gaan worden en die mag dan binnen 1 week de opdracht ontbinden.  
 
Bij aanhangwagens is de leveringsdatum een vermoedelijke datum. Bij overschrijding kan de klant u in gebreke stellen en kan hij (na een extra termijn van een maand) de overeenkomst ontbinden. Ook trucks kennen een vermoedelijke leveringsdatum. Daar geldt dat de klant u bij overschrijding in gebreke kan stellen en dan krijgt u drie extra weken. Daarna kan ontbonden worden. 

Autorijscholen

Lees hier hier hoe dat zit bij autorijscholen met bijvoorbeeld pakketprijzen

Vragen? 

Heeft u vragen? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of (030) 659 53 00. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring