Veiligheid voorop: maak gebruik van de gratis branche RI&E en voorkom een boete 

Laatste update 27 mei 2021 Leestijd: 5 min

Veilig en gezond werken beperkt risico’s, vermindert het ziekteverzuim en zorgt ervoor dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Het is daardoor belangrijk voor zowel uw medewerkers als voor u. Maar hoe weet u welke gevaren en risico’s er in uw bedrijf zijn? En wat mag u van uw medewerkers verwachten? 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. Bepaalde situaties brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Bij het werken met dieselmotoren bestaat bijvoorbeeld het gevaar dat een medewerker ziek wordt door het inademen van DME (dieselmotorenemissie).  Maar ook agressie van een klant is een voorbeeld van een gevaar in de branche. Zo’n gevaar is niet volledig weg te nemen. Er is contact met klanten en ook voertuigen met dieselmotoren hebben onderhoud nodig. Door de juiste maatregelen te nemen kunt u het risico op gezondheidsschade wel zo klein mogelijk maken.  

Op dit moment controleert de Inspectie SZW op het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en DME. Lees meer over deze controle

RI&E 

Om alle gevaren en risico’s in uw bedrijf in kaart te krijgen, is het wettelijk verplicht om een RI&E te maken en actueel te houden. Daar hoort ook een plan van aanpak bij. Heeft u geen RI&E of plan van aanpak? Dan kan de inspecteur van SZW bij een bedrijfsbezoek of een arbeidsongeval direct een boete uitdelen. De hoogte kan variëren van een paar honderd tot een paar duizend euro. 

Voor de bedrijven die vallen onder de cao MvT, de cao Tank &Was en de cao Carrosseriebedrijven is er een erkende branche RI&E. Dat betekent dat werkgevers en werknemers uit de eigen branche een RI&E hebben gemaakt, die is toegespitst op de sector. En voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers scheelt dit geld, doordat de RI&E niet meer door een deskundige getoetst hoeft te worden. 

Cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf    

Direct naar branche RI&E voor MvT

Daarnaast is er een Arbocatalogus met daarin tips, adviezen en achtergrondinformatie.

Direct naar de Arbeidscatalogus MvT

Training en voorlichting  

Op de website van OOMT kunt u verder een aantal hulpmiddelen vinden die u kunnen helpen om veilig en gezond werken in uw bedrijf goed te organiseren. Zo worden er gratis cursussen georganiseerd voor de preventiemedewerker en staan er e-learnings online waarmee uw medewerkers in korte tijd meegenomen worden in de belangrijke risico’s van het vak. Ook is het mogelijk om een training in uw eigen bedrijf te krijgen ‘De veilige werkplaats’, waarin belangrijke arbothema’s zoals machineveiligheid, gevaarlijke stoffen en RI&E aan bod komen. Voor meer informatie gaat u naar de website van OOMT. 

Cao tankstations en wasbedrijven 

Direct naar RI&E Tank en Was

Daarnaast is er een Arbocatalogus met daarin tips, adviezen en achtergrondinformatie.

Direct naar de Arbocatalogus
 

Cao Carrosseriebedrijven 


Direct naar RI&E Carrosseriebranche  

Daarnaast is er een Arbocatalogus met daarin tips, adviezen en achtergrondinformatie.

Direct naar de Arbocatalogus Carrosseriebranche

Training en voorlichting  

Op de website van OOC staan nog een aantal hulpmiddelen die u kunnen helpen om het veilig en gezond werken in uw bedrijf goed te organiseren.  Er is een digitaal magazine met veel informatie. U kunt kosteloos een hr-adviseur of loopbaancoach vragen met u mee te denken over arbo. En met Bedrijfsuitje Anders gaan uw medewerkers op een leuke manier in gesprek over veilig werken. Meer informatie vindt u bij OOC. 

Rijscholen 

Voor de Rijscholen wordt in opdracht van BOVAG op dit moment hard gewerkt aan een branche-RI&E. Zodra deze klaar is, hoort u van ons.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring