Peildatum extra uren oudere medewerkers in zicht  

Laatste update 21 juni 2021 Leestijd: 4 min

30 Juni is een peildatum waarop oudere medewerkers die onder de cao MvT of de cao Carrosseriebedrijf vallen extra uren krijgen bijgeschreven. Anders dan met de gewone vakantiedagen, bouwen medewerkers deze uren niet in de loop van het jaar op, maar ontstaan ze op een peildatum. Elk jaar wordt op 30 juni en op 31 december gekeken wat de leeftijd is van een medewerker, op hoeveel inzetbaarheidsuren er recht is én worden deze uren toegekend. 

Voorwaarde voor het verkrijgen van de extra uren is dat de medewerker op de peildatum minimaal zes maanden in dienst is. Als de medewerker het bedrijf voor de peildatum verlaat, heeft deze geen recht op de extra uren. Ook niet op een gedeelte ervan. Dus een medewerker die op 1 mei 2021 met pensioen is gegaan, heeft over 2021 geen recht op deze extra uren. De medeweker die in augustus van zijn pensioen gaat genieten, krijgt op 30 juni 2021 de uren die passen bij de leeftijd (en op 31 december niets). 

Cao MvT 

In de cao MvT krijgen medewerkers van 50 jaar en ouder inzetbaarheidsuren. De uren hoeven niet per se vrije tijd te zijn. U kunt de medewerker vragen om de inzetbaarheidsuren binnen anderhalf jaar een bestemming te geven. Ze kunnen ook worden ingezet voor bijvoorbeeld scholing en ontwikkeling. Ga hierover in gesprek met uw medewerknemer. BOVAG heeft een gespreksformulier opgesteld om u hierbij te ondersteunen. Zie voor voorbeelden van mogelijke bestemmingen deze brochure

Om hoeveel uren het gaat staat voor een fulltimer in onderstaande tabel. Een parttimer krijgt de uren naar rato. 

Tabel-inzetbaarheidsuren-2021.jpg

Neemt een medewerker deel aan het Generatiepact, dan geldt er een ander aantal uren. Kijk hiervoor in de cao Mvt, artikel 72, lid 3.   

Cao Carrosseriebedrijf 

In de cao Carrosseriebedrijf geldt dat oudere medewerkers extra vakantiedagen krijgen. Deze uren moeten in principe binnen 1 jaar opgenomen worden. Dus de uren van 30 juni 2021 moeten voor 30 juni 2022 worden opgenomen. Doet een medewerker dat niet dan mag u deze vrije uren inroosteren of aan de werknemer uitbetalen. Als de medewerker wel binnen dat jaar vrij heeft gevraagd voor deze uren, maar dat door u is afgewezen, dan mogen ze ook na dat jaar nog worden opgenomen.  

Er zijn wat wijzigingen in deze regeling geweest, waardoor er overgangsregelingen zijn. Om snel en eenvoudig te berekenen op hoeveel extra vakantieuren uw oudere medewerker recht heeft, heeft de Vakraad een rekentool ontwikkeld. De tool kunt u vinden via deze link. Aan de uitkomst van de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De cao is uiteindelijk leidend. 
 
Als een oudere medewerker op de peildatum langer dan twaalf maanden volledig arbeidsongeschikt is, is er op die peildatum geen recht op de extra vakantie-uren.  

Cao Tank en Was 

In de cao tank en was gelden ook regels voor oudere medewerkers. Deze zijn alleen niet aan een peildatum gekoppeld. Meer informatie daarover vindt u hier

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring