Lagere WW-premie 2021 vanaf augustus

Laatste update 09 juli 2021 Leestijd: 2 min

De WW-premie (premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds Awf) wordt vanaf augustus 2021 verlaagd met 2,36%. Dit geldt voor de rest van het jaar. De WW-premie is een werknemersverzekering en werkgevers betalen deze premie verplicht voor alle medewerkers die bij hen in dienst zijn.

Via de Awf-premie betalen werkgevers in het bedrijfsleven mee aan de uitkeringen van medewerkers die werkloos raken. Een verlaging van de Awf-premie verlaagt de loonkosten. Hiermee kunnen banen behouden blijven en houden bedrijven meer geld over om te investeren. 

Voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen bij de Belastingdienst geldt de verlaging vanaf 16 augustus. Voor alle andere werkgevers geldt de verlaging vanaf 1 augustus. De nieuwe percentages blijven gelden tot en met 31 december 2021. Tot en met 31 juli 2021 blijven de oude percentages gelden. De wijziging gaat dus niet met terugwerkende kracht in.

Hoe hoog wordt de WW-premie?

Voor medewerkers met een vast contract en vaste urenomvang gaat de WW-premie van 2,7% naar 0,34%. Voor medewerkers met een tijdelijk contract of flexibele uren gaat de WW-premie van 7,7% naar 5,34%. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie blijft dus vijf procentpunt. 

Waarom wordt de premie verlaagd?

De verlaging van de WW-premie is ter vervanging van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Deze regeling is ingetrokken per 1 januari 2021 omdat de Europese Commissie de regeling niet op tijd kon goedkeuren. In eerste instantie was de BIK bedoeld om ondernemers korting te geven op de af te dragen loonheffingen wanneer zij investeringen zouden doen. Er bestaat echter een kans dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Daarom is ervoor gekozen om het budget aan te wenden voor een verlaging van de WW-premie. Op die manier hoopt het kabinet alsnog de ruimte voor investeringen te vergroten.

Vragen?

Heeft u vragen over de WW-premie? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring