Feestdagenoverzicht 2021 

Laatste update 19 november 2020 Leestijd: 11 min

Feestdagen betekenen niet altijd direct vrije dagen en niet alle cao’s hanteren dezelfde feestdagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao’s voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, Tankstations en Wasbedrijven en Carrosseriebedrijf op een rij voor 2021. 

Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT)

 

Feestdag 

Datum 

Dag van de week 

Nieuwjaarsdag 

1 januari 2021 

Vrijdag 

Tweede Paasdag 

5 april 2021 

Maandag 

Koningsdag 

27 april 2021 

Dinsdag 

Hemelvaartsdag 

13 mei 2021 

Donderdag 

Tweede Pinksterdag 

24 mei 2021 

Maandag 

Eerste Kerstdag 

25 december 2021 

Zaterdag 

Tweede Kerstdag 

26 december 2021 

Zondag 


5 mei, Bevrijdingsdag, is geen feestdag volgens de cao MvT. Ook Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, is geen feestdag.

Toeslagen 

Op feestdagen hebben medewerkers recht op een vrije dag. Wordt er toch gewerkt? Dan moet een toeslag van 85% betaald worden. U kunt er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de medewerker in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven. 

Let op: de feestdagenregeling uit de cao MvT geldt niet voor verkopers. Verkopers hebben op basis van de cao dus geen recht op een vrije dag of toeslag en kunnen op deze dagen gewoon ingeroosterd worden. 

Tankstations en Wasbedrijven

 

Feestdag  

Datum  

Dag van de week 

Nieuwjaarsdag 

1 januari 2021 

Vrijdag 

Eerste Paasdag 

4 april 2021 

Zondag 

Tweede Paasdag 

5 april 2021 

Maandag 

Koningsdag 

27 april 2021 

Dinsdag 

Hemelvaartsdag 

13 mei 2021 

Donderdag 

Eerste Pinksterdag 

23 mei 2021 

Zondag 

Tweede Pinksterdag 

24 mei 2021 

Maandag 

Eerste Kerstdag 

25 december 2021 

Zaterdag 

Tweede Kerstdag 

26 december 2021 

Zondag 


5 mei, Bevrijdingsdag, is volgens de cao alleen een feestdag in de lustrumjaren, dus eens in de vijf jaar. In 2021 is het geen feestdag en hoeft er ook geen toeslag betaald te worden als de medewerker toch werkt. 

Toeslagen 

Onder de cao Tank en Was geven feestdagen geen recht op een vrije dag. Als een medewerker op een feestdag werkt dan heeft hij recht op een toeslag van 50% over de gewerkte uren. 

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeroosterde feestdagen over het hele jaar naar redelijkheid tussen de medewerkers wordt verdeeld. Een medewerker die is ingeroosterd op een feestdag, maar toch vrij wil zijn, moet in overleg met de werkgever gewoon een vrije dag opnemen. 

Ruilen feestdagen 

In overleg tussen de werkgever en werknemer is het mogelijk om op grond van de geloofsovertuiging van de medewerker een aantal feestdag zoals hiervoor genoemd om te ruilen met niet-christelijke feestdagen en gedenkdagen. 

Carrosseriebedrijf

 

Feestdag 

Datum 

Dag van de week 

Nieuwjaarsdag 

1 januari 2021 

Vrijdag 

Tweede Paasdag 

5 april 2021 

Maandag 

Koningsdag 

27 april 2021 

Dinsdag 

Hemelvaartsdag 

13 mei 2021 

Donderdag 

Tweede Pinksterdag 

24 mei 2021 

Maandag 

Eerste Kerstdag 

25 december 2021 

Zaterdag 

Tweede Kerstdag 

26 december 2021 

Zondag 


5 mei, Bevrijdingsdag, is alleen een feestdag wanneer hij door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag. In dat geval wordt de 25e vakantiedag collectief vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster zou moeten werken. 

Toeslagen 

Medewerkers die onder deze cao vallen hebben op feestdagen recht op een vrije dag. Moeten zij toch op een feestdag werken? Dan krijgt de medewerker per uur 1,12% van zijn maandsalaris of 1,21% van zijn vierwekensalaris. 

U kunt er ook voor kiezen om de medewerker op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week een betaalde vrije dag te geven. In dat geval krijgt de medewerker per uur 0,607% van zijn maandsalaris of 0,658% van zijn vierwekensalaris.  

Rijscholen 

Voor rijscholen geldt er geen cao. Of een medewerker op een feestdag vrij moet worden gegeven is afhankelijk van wat onderling is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Er is namelijk geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor medewerkers. U kunt deze dagen afschrijven van het verlofsaldo of u geeft de medewerkers een betaalde vrije dag omdat de rijschool op dagen als Kerst gesloten is. 

Vragen? 

Heeft u vragen over het werken en vrij op feestdagen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring