BOVAG-onderzoek merkerkenning schadeherstel wijst uit: branchenorm moet aangepast

Laatste update 12 september 2019 Leestijd: 3 min

De Branchenorm Erkend Schadeherstel is nog steeds zeer relevant, maar aanpassingen zijn nodig om relevant te blijven in de veranderende markt, waarbij schades complexer worden en de eisen aan (merkerkende) herstellers dientengevolge steeds strenger. Dat wijst het BOVAG-onderzoek naar merkerkend schadeherstel uit.

BOVAG Schadeherstelbedrijven deed in samenwerking met bureau Zilverstad Consultancy de afgelopen periode onderzoek naar de diverse merkerkenningen voor schadeherstel in de markt. Dat gebeurde door middel van interviews, het opvragen van informatie en deskresearch. Uiteindelijk konden de onderzoekers bij zo’n tweederde van de merken het karakter van de merkerkenning in kaart brengen. Aanleiding voor het onderzoek is de discussie die momenteel in de markt speelt inzake wie welke schade kan en mag herstellen en hoe zich dat in de toekomst zal ontwikkelen in het kader van kwaliteit en veiligheid.

De onderzoekers concluderen dat er een enorme variëteit aan merkerkenningen is. En die variëteit zit hem in veel zaken, van kosten tot opleidingen en van inzage in het pakket van eisen tot looptijd en  detailniveau van de onderliggende contracten.

BOVAG vindt dat de markt is gebaat bij meer uniformiteit van de merkerkenningen en bijbehorende afspraken. En dat merken beter inzage vooraf moeten verschaffen in het pakket van eisen aan een kandidaat voor Erkende Schadehersteller. Nu doet slechts een handvol merken dat. Ook informatie over terugverdienmogelijkheden in verhouding tot de investeringen kan veel beter.

De RMI (repair and maintenance information / technische informatie ) is bij alle merken beschikbaar, maar de toegankelijkheid kan beter. En de kosten van raadpleging lopen sterk uiteen. Ook hier is uniformering noodzakelijk. Evenals laagdrempelige toegang. Uniformiteit vonden de onderzoekers eigenlijk alleen bij de procedure tot certificering.

Toine Beljaars, voorzitter van BOVAG Schadeherstelbedrijven: “We zien dat schadeherstel conform fabrieksrichtlijnen in principe voor alle bedrijven mogelijk is, maar de investeringen zijn voor nagenoeg alle merken fors. Op dit moment zien we dat de aanwezige kennis en kunde achter dreigt te gaan lopen op de snelle technologische ontwikkelingen binnen de autobranche.  Sommige merken zullen hun opleidingsprogramma daarop moeten aanpassen. Binnen de huidige branchenormering zullen de eisen die deze nieuwe ontwikkelingen vragen, ook herijkt moeten worden. Wij willen kijken of we voor een bepaald deel van het wagenpark, bijvoorbeeld vanaf bouwjaar X, de normering niet beter op voertuigniveau kunnen vaststellen, in combinatie met de schadecomplexiteit. In plaats van op bedrijfsniveau, zoals nu. Daarbij moet je de keuzes in het herstelproces objectiveren. Daarnaast ben ik een groot voorstander van een systeem van permanente (verplichte) educatie. Om te borgen dat kennis actueel blijft. Om de schadehersteller tegen zichzelf te beschermen en om de veiligheid te garanderen voor opdrachtgever en berijder. Ik zou hier graag eens met de diverse branchepartijen over praten. Met name Focwa, Rai Vereniging en opleiders.”

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring