Akkoord cao Metaal & Techniek

Laatste update 06 september 2019 Leestijd: 3 min

Werkgevers en bonden hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Hieronder valt ook de cao voor het schadeherstel- en carrosseriebedrijf. Er is ingezet in verbetering van de lonen, het langer productief houden van medewerkers en het aanpassen van de jeugdloonschalen. BOVAG zit niet aan tafel voor de onderhandelingen van deze cao. Voor BOVAG-leden van de afdelingen schadeherstel, ruitschadeherstel, poetsbedrijven en Dutch Car Restorers, geldt de cao pas wanneer hij algemeen verbindend is verklaard.

De afgesproken loonstijging is in totaal 7,93 procent. Per 1 december van dit jaar is de eerste stijging van 3,5 procent. Daarna volgen er stijgingen op 1 juli 2020 (3,5 procent) en 1 maart 2021 (0,93 procent). Tot slot komt er in 2021 een eenmalige uitkering van 306 euro.

Jeugdtabellen

De jeugdtabellen worden versimpeld. Verder krijgen jongeren die een vakgerichte scholing volgen een extra beloning. Hiermee wordt geprobeerd om de branche aantrekkelijker te maken voor jongeren en het tekort aan technici en vakmensen terug te dringen.

Generatiepact

In de nieuwe cao zijn nieuwe afspraken gemaakt over het Generatiepact. Werknemers vanaf zestig jaar kunnen onder voorwaarden minder gaan werken maar dan wel volledig pensioen blijven opbouwen.

Pensioenpremies

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de bereidheid om de pensioenregeling te versterken via de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt. 

Vakantiedagen

Oudere werknemers blijven langer vitaal. Daarom schuift de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor extra vakantiedagen in de nieuwe cao een jaar op. De cao geeft werkgevers bovendien meer ruimte om tijdelijke contracten aan te gaan.
 
De nieuwe cao loopt tot oktober 2021. BOVAG laat weten wanneer de cao algemeen verbindend wordt verklaard.

Vragen?

Als u vragen heeft over de cao kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Principeakkoord-cao-MenT-2019-2021.pdf

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring