Vervallen vakantiedagen eind december?

Laatste update 20 november 2019 Leestijd: 5 min

Over vakantiedagen is nog veel onduidelijk. Zo zijn veel medewerkers in de veronderstelling dat hun opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen aan het einde van het jaar vervallen. En hoe zit dat met ADV-dagen of bovenwettelijke vakantiedagen?

In de wet zijn verval- en verjaringsstermijnen gekoppeld aan het soort vakantiedagen. Hierbij maakt de wetgever onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Daarom een uitleg per soort vakantiedag.

Wettelijke vakantiedagen

Iedere fulltime medewerker heeft op basis van de wet recht op 20 vakantiedagen per jaar, dat zijn de wettelijke vakantiedagen (vier keer de wekelijkse arbeidsduur). Deze wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Als uw medewerker (een gedeelte van) de in 2019 opgebouwde wettelijke vakantiedagen niet heeft opgenomen, dan vervallen deze dus per 1 juli 2020.
Wel moet de medewerker redelijkerwijs in staat zijn geweest om die dagen op te nemen. Is dat niet het geval, dan geldt niet de vervaltermijn maar de verjaringstermijn van vijf jaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in verband met medische redenen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Vakantiedagen die boven het wettelijke minimum aan medewerkers worden toegekend worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De in 2019 opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen verjaren dus op 1 januari 2025.

Zowel de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, de cao voor het Tankstation en Wasbedrijf als de cao voor het Carrosseriebedrijf kennen bovenwettelijke vakantiedagen. Ook de extra vakantiedagen voor oudere medewerkers zijn aan te merken als bovenwettelijke vakantiedagen. Deze verjaren dus pas na vijf jaar nadat ze zijn opgebouwd. Voor de inzetbaarheidsuren voor oudere medewerkers in de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is bepaald dat de medewerker de inzetbaarheidsuren binnen anderhalf jaar een bestemming moet geven als de werkgever daartoe verzoekt.

Uitzondering: sparen op basis van de cao

De verschillende cao’s kennen de mogelijkheid om vakantiedagen te sparen. Zo is in de cao voor het Carrosseriebedrijf bepaald dat een medewerker over een periode van vijf jaar vakantiedagen mag sparen tot een maximum van 26 keer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor een door hem te bepalen individueel doel. Voor een fulltime medewerker zijn dit in totaal dus 988 uren (26 x 38). 
In de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en de cao voor Tankstations en Wasbedrijven is bepaald dat de medewerker bovenwettelijke vakantiedagen mag sparen tot een maximum van 13 keer de overeengekomen arbeidsduur per week (65 dagen bij een fulltime dienstverband). Die gespaarde vakantiedagen vervallen en verjaren niet.

Vakantiedagen vervallen niet automatisch

U mag de vakantiedagen die de vervaltermijn of verjaringstermijn naderen niet zomaar afschrijven van het vakantiedagensaldo van de medewerker. Voordat u deze dagen mag laten vervallen, rust op de werkgever een vergaande inspanningsplicht om de medewerker daadwerkelijk zijn vakantiedagen op te laten nemen. Is dit niet gebeurd, dan komen de vakantiedagen niet te vervallen. U hoeft uw medewerkers niet te verplichten om vakantie op te nemen, maar u moet ze wel tijdig informeren over het naderende verval van de vakantiedagen. Op die manier geeft u hen de mogelijkheid om deze dagen alsnog op te nemen. Pas daarna mogen de vakantiedagen vervallen. De werkgever zal moeten bewijzen dat hij zijn medewerkers heeft gewezen op de vervaltermijn. Een jaarlijks terugkerende waarschuwingsmail in januari is dan ook aan te raden.

ADV-dagen

Over ADV-dagen is in de wet niets geregeld. Zij hebben dus een andere juridische status dan vakantiedagen. Aan ADV-dagen is dan ook geen wettelijke verval- of verjaringstermijn gekoppeld. Daarom kunt u met uw medewerkers afspreken dat ADV-dagen moeten worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn ontstaan, zodat ze per 31 december komen te vervallen.

Vragen?

Heeft u vragen over het laten vervallen van vakantiedagen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl. 
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring