Bedragen minimumlonen per 1 juli 2019

Laatste update 30 augustus 2019 Leestijd: 4 min

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 bekendgemaakt. De minimumbedragen wijzigen en verder hebben 21-jarigen vanaf die datum recht op het volledig minimumloon. Deze verhoging heeft gevolgen voor de salaristabellen en salarisgroepen in de verschillende cao’s.

Dit betekent dat de bedragen die in het cao-boekje staan vanaf 1 juli 2019 niet meer kloppen. U moet hier rekening mee houden als u salarisgroep A/wml in de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, functiegroep 1 (WML) in de cao Tankstations en Wasbedrijven of salarisgroep wml in de cao Carrosseriebedrijf toepast. In de genoemde WML-bedragen zijn bovendien de eventuele van toepassing zijn de cao-verhogingen niet meegenomen.

Het nieuwe brutominimumloon is per 1 juli 2019 als volgt:
  • € 1.635,60 per maand
  • € 377,45 per week
  • € 75,49 per dag
De bedragen gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledige werkweek. Tot en met 30 juni 2019 is het minimumloon per maand nog € 1.635,60 voor werknemers van 22 jaar en ouder.

Ga naar de salaristabel voor de cao tankstations en wasbedrijven per 1 juli 2019

Minimumjeugdloon

Voor werknemers tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon voor jongeren veranderen ook per 1 juli 2019. In de onderstaande tabel staan de bedragen die gelden met ingang van 1 juli 2019:

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur (38-urige werkweek)*
21 jaar en ouder € 1.635,60 € 377,45 € 75,49 € 9,94
20 jaar € 1.308,50 € 301,95 € 60,39 € 7,95
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29 € 5,96
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75 € 4,97
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82 € 3,93
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04 € 3,43
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65 € 2,99

Tabel 1: minimumjeugdloon (bruto) per 1 juli 2019

* De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijk minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

** Let op bij de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf: in deze cao is afgesproken dat een 16-jarige medewerker recht heeft op hetzelfde tabelbedrag als een 17-jarige.

Bedragen minimumjeugdloon BBL-leerlingen 18 t/m 20 jaar

Voor medewerkers in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werken, gelden andere bedragen voor het minimumloon. In tabel 2 staan de bedragen die gelden met ingang van 1 juli 2019. Voor BBL-leerlingen in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar en 21 jaar gelden de bedragen van het minimumjeugdloon (zie tabel 1).

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur (38-urige werkweek)*
20 jaar € 1.005,90 € 232,15 € 46,43 € 6,11
19 jaar € 858,70 € 198,15 € 39,63 € 5,22
18 jaar € 744,20 € 171,75 € 34,35 € 4,52

Tabel 2: minimumjeugdloon (bruto) BBL-leerlingen 18 t/m 20 jaar per 1 juli 2019

* De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijk minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

In de genoemde WML-bedragen zijn bovendien de eventuele van toepassing zijn de cao-verhogingen niet meegenomen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring